Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony 12) MPZP dla obszarów I - IV we wsi Strzeniówka

Uchwalony MPZP dla części wsi Strzeniówka -obszar I- Uchwała Nr LXXI.922.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2023r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 6 lipca 2023r., poz. 8030

  • autor: Anna Zimnicka, data: 2023-07-18

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

  • autor: Anna Zimnicka, data: 2023-03-29

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn - Obszar Nr I

  • autor: Anna Zimnicka, data: 2023-03-20

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 marca 2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn - Obszar Nr I

Uchwalony MPZP - Uchwała Nr LXI.790.2022 z dnia 26.10.2022 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 12 grudnia 2022 r., poz. 13407

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag

  • autor: Anna Zimnicka, data: 2022-09-28

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

  • autor: Anna Zimnicka, data: 2022-08-09

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Strzeniówka - obszary II - IV w dniach: 01.08. - 26.08.2022 r.

  • autor: Adam Bieniek, data: 2022-08-01

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 22 lipca 2022 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka  w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr II - IV

Uchwała Nr LVI.698.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.242.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn - obszary I - IV

  • autor: Anna Zimnicka, data: 2022-06-02

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00