Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Oświata

Żłobek Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu

 • Gminny Żłobek nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu
  Gminny Żłobek nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu

Przedszkola i oddziały przedszkolne

 • Publiczne Przedszkole w Młochowie
  Publiczne Przedszkole w Młochowie
 • Publiczne Przedszkole w Nadarzynie
  Publiczne Przedszkole w Nadarzynie
 • Publiczne Przedszkole w Wolicy
  Publiczne Przedszkole w Wolicy
 • Publiczne Przedszkole w Ruścu
  Publiczne Przedszkole w Ruścu

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki w Kostowcu
  Szkoła w Kostowcu
 • Szkoła Podstawowa w Młochowie
  Szkoła w Młochowie
 • Szkoła Podstawowa im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie
  Szkoła w Nadarzynie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ruścu
  Szkoła w Ruścu
 • Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
  Szkoła w Woli Krakowiańskiej

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie

 • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie
  LO w Nadarzynie

Gminny Zespół Oświatowy

Na terenie gminy Nadarzyn funkcjonuje:

 • 11 placówek przedszkolnych (3 publiczne i 8 niepublicznych)
 • 5 szkoły podstawowe (3 publiczne, 2 niepubliczne)
 • 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (SP Wola Krakowiańska, SP Kostowiec)
 • 2 zespoły szkolno-przedszkolne, w skład których wchodzi szkoła podstawowa i publiczne przedszkole
 • 1 liceum ogólnokształcące

Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych i liceum.

Publiczne przedszkola

 1. Publiczne Przedszkole w Młochowie
  ul. Źródlana 3, tel. 22 729 90 19
  http://ppmlochow.nadarzyn.pl
 2. Publiczne Przedszkole w Nadarzynie
  ul. Sitarskich 2, tel. 22 729 81 70
  http://www.pp.nadarzyn.pl
 3. Publiczne Przedszkole w Wolicy
  ul. Złotego Kłosa 6, tel. 22 729 81 65
  http://www.ppwolica.nadarzyn.pl

Publiczne szkoły podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki w Kostowcu
  ul. M. F. Dymman 5, Kostowiec, 05-831 Młochów, tel. 22 729 91 69
  http://www.spkostowiec.nadarzyn.pl
 2. Szkoła Podstawowa im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie
  ul. Sitarskich 4, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 66
  http://www.sp.nadarzyn.pl
 3. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
  ul. Jastrzębska 34, Wola Krakowiańska, 05 - 831 Młochów, tel. 22 729 91 81
  http://spwolakrak.nadarzyn.pl

Zespoły szkół

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ruścu
  ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 97
  http://www.sprusiec.nadarzyn.pl
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie
  ul. Mazowiecka 46, 05-831 Młochów, tel. 22 729 91 40
  http://www.spmlochow.nadarzyn.pl

Licea

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie
ul. Żółwińska 41, tel. 22 739 96 90
http://liceum.nadarzyn.pl

Żłobki

Na terenie gminy Nadarzyn funkcjonuje również Gminny Żłobek Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn.
http://www.zlobekrusiec.szkolnastrona.pl

Gminny Zespół Oświatowy

Obsługę merytoryczno-administracyjną oraz ekonomiczną samorządowych żłobków, publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Nadarzyn, Straży Gminnej i Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie pełni Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie.

Dane identyfikacyjne

 • NIP: 534-25-05-438
 • REGON: 361630106

Dane teleadresowe

ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn

Dane kontaktowe

 • strona BIP Gminnego Zespołu Oświatowego: https://bip.nadarzyn.pl/24,oswiata
 • adres e-mail: oswiata@nadarzyn.pl
 • Telefon: +48 22 729 81 85
  • w. 290 - Maria Aleksińska - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
  • w. 291 - Renata Szostek - inspektor ds. oświaty
  • w. 292 - Bożena Gołaszewska - inspektor ds. księgowych
  • w. 293 - Iwona Markowska - inspektor ds. administracyjno-księgowych
  • w. 294 - Joanna Kosk - inspektor ds. księgowych
  • w. 296 - Monika Dębowska - Główna Księgowa GZO
  • w. 297 - Halina Walendzik - inspektor ds. księgowych
  • w. 298 - Magdalena Sieczka - inspektor ds. księgowych

Godziny urzędowania

 • poniedziałek: 08:00-17:00
 • wtorek-czwartek: 08:00-16:00
 • piątek: 08:00-15:00

Gminny Zespół Oświatowy przyjmuje interesantów w poniedziałki i środy w godzinach 12:00-15:30 oraz piątki w godzinach 12:00-14:30 lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adresy stron internetowych do niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych funkcjonujących na terenie Gminy Nadarzyn:

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce

 1.  Bajkowy Lasek
 2. Żłobek Alicja
 3. Żłobek Jupiś
 4. Żłobek Minionki

Niepubliczne przedszkola

 1. Przedszkole Maluch
 2. Przedszkole SMYK
 3. Bajkowy Lasek
 4. 7 krasnoludków
 5. Przedszkole Kubuś
 6. Przedszkole Jupik
 7. Przedszkole w Kostowcu
 8. Przedszkole Minionki

Niepubliczne szkoły podstawowe

 1. Szkoła Pitagoras
 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa WiR, ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn

Niepubliczne szkoły muzyczne

Szkoła Muzyczna w Nadarzynie

Dzienny opiekun

Dzienny opiekun

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00