Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Inwestycje

2023

Przedszkole w Wolicy

Budynek 6 oddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1472,45 m2 , z przeznaczeniem dla ok. 150 dzieci. Oprócz oddziałów przedszkolnych, składających się z szatni, łazienek oraz pomieszczeń technicznych, w budynku uwzględniono pomieszczenia administracyjno-socjalne, gospodarcze i technologiczne, dwie sale wielofunkcyjne z przynależnym zapleczem socjalnym i powierzchniami pomocniczymi, blok żywieniowy wydawania posiłków oraz pełną wyposażoną kuchnię.

W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie terenu zewnętrznego poprzez wykonanie parkingów, placu zabaw, ścieżki sensorycznej (która przez zastosowanie odpowiednich roślin, faktur nawierzchni, ukształtowania terenu pozwala dzieciom aktywnie poznawać otoczenie), ciągów pieszych, oświetlenia oraz altany ogrodowej na narzędzia ogrodnicze.

Budynek został wyposażony w odnawialne źródła energii -instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła.

Zakupione zostało pierwsze wyposażenie składające się z mebli przedszkolnych, mebli biurowych oraz pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych.

 • DJI_0010
 • DSC_8208
 • DSC_9253
 • DSC_9258
 • DSC_9270
 • DSC_9311

Modernizacja kotłowni gazowej w budynku LO im. Jana Pawła II w Nadarzynie

Modernizacja kotłowni gazowej w budynku LO im. Jana Pawła II w Nadarzynie, polegająca na wymianie 3 kotłów gazowych o mocy 3x270 kW na kaskadę trzech kotłów 2x260 i 1x300 o łącznej mocy 820 kW opalanych gazem ziemnym,

 • DSC_4678
 • DSC_4679
 • DSC_4681
 • DSC_4683
 • DSC_4685
 • DSC_4687

Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych na odcinku ok. 788,7 mb, zjazdy z kostki betonowej, ciąg pieszo- rowerowy o nawierzchni bitumicznej długości 788,70 mb, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej długości 115,50 mb. Na odcinku 731,70 mb wybudowano kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Zrealizowane zostało także nowe oświetlenie uliczne, w ilości 29 słupów oświetleniowych oraz 29 opraw.

Wykonano 3 zatoki autobusowe wraz z montażem i dostawą wiat autobusowych typu EOS.

W ramach inwestycji wykonano również:

 • kanalizację sanitarną grawitacyjną DN 250 dł. 312,5 mb,
 • kanalizację sanitarną grawitacyjną DN 200 dł. 536,5 mb,
 • kanalizację ciśnieniową DN 110 dł. 488 mb,
 • pompownię ścieków SPŚ3.
 • DSC_5122
 • DSC_5135
 • DSC_5152
 • DSC_5172
 • DSC_5210
 • DSC_5251

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z kolektorem tłocznym.

W ramach inwestycji wybudowano: nowy budynek techniczny, w którym zlokalizowany został reaktor biologiczny wraz z sito-piaskownikiem i komorą rozdziału ścieków, przebudowano kolektor ścieków surowych oraz odcinek kolektora ścieków oczyszczonych.

Zrealizowano, również:

 • przepompownię ścieków surowych,
 • sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV Ø 200 – 66 m,
 • sieć kanalizacji ciśnieniowej PE Ø 110 mm – 4908,5m,
 • przepompownię ścieków SPŚ1,
 • przepompownię ścieków SPŚ2.
 • 1-
 • 2-DSC_8034
 • 3 DSC_8502
 • 4 DSC_8505
 • 5 DJI_0002
 • 6 DJI_0003

2022

Remont Oficyny Zachodniej w Parku w Młochowie

Po zakończeniu remontu, Oficyna otrzymała nazwę "Oficyna Kultury" 

 • Oficyna Kultury w młochowskim parku.
 • Oficyna Kultury w młochowskim parku.
 • Oficyna Kultury w młochowskim parku.
 • Oficyna Kultury w młochowskim parku.
 • Oficyna Kultury w młochowskim parku.
 • Oficyna Kultury w młochowskim parku.

Rozbudowa terenów rekreacyjnych w Starej Wsi

Mieszkańcy Starej Wsi wzbogacili się o nowe wielofunkcujne boisko, wraz z infrastrukturą i parkingiem.

 • Tereny rekreacyjne w Starej Wsi
 • Tereny rekreacyjne w Starej Wsi
 • Tereny rekreacyjne w Starej Wsi
 • Tereny rekreacyjne w Starej Wsi
 • Tereny rekreacyjne w Starej Wsi
 • Tereny rekreacyjne w Starej Wsi

Ścieżki rowerowe – ścieżka rowerowa przy al. Kasztanowej w Ruścu

Kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie.

 • udowa ścieżki rowerowej
 • udowa ścieżki rowerowej
 • udowa ścieżki rowerowej
 • udowa ścieżki rowerowej
 • udowa ścieżki rowerowej
 • udowa ścieżki rowerowej

2021

Budowa kompleksu basenów letnich w Strzeniówce

Sztandarową inwestycją roku 2021 była budowa kompleksu basenów letnich.

 • Kompleks basenów letnich w Strzeniówce
 • Kompleks basenów letnich w Strzeniówce
 • Kompleks basenów letnich w Strzeniówce
 • Kompleks basenów letnich w Strzeniówce
 • Kompleks basenów letnich w Strzeniówce
 • Kompleks basenów letnich w Strzeniówce

PUMPTRACK w Ruścu

Inwestycją przeznaczoną dla miłośników jazdy na rowerze jest wybudowany przy zespole boisk w Ruścu Pumptrak. Składa się z dwóch oddzielnych pętli, duża dla amatorów jazdy ekstremalnej i małej dla początkujących. Cały teren jest oświetlony i monitorowany.

 • Pumptrack w Ruścu
 • Pumptrack w Ruścu
 • Pumptrack w Ruścu
 • Pumptrack w Ruścu
 • Pumptrack w Ruścu
 • Pumptrack w Ruścu

Tężnia solankowa na Pastewniku

Kolejna inwestycja służąca mieszkańcom jako miejsce odpoczynku i relaksu.  Dzięki roślinom, szumowi wody oraz areozolowi z solanki można tu w miłym otoczeniu spędzać wolny czas.

 • Tężnia solankowa na Pastewniku
 • Tężnia solankowa na Pastewniku
 • Tężnia solankowa na Pastewniku
 • Tężnia solankowa na Pastewniku
 • Tężnia solankowa na Pastewniku
 • Tężnia solankowa na Pastewniku

2020

Park&Ride

W celu unowocześnienia systemu komunikacyjnego Gmina Nadarzyn realizuje inwestycję związaną z budową centrum przesiadkowego Park&Ride. Prace inwestycyjne przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Mszczonowską (za Urzędem Gminy) rozpoczęły się latem 2019 roku. Parking posiada 225 miejsc, w tym 8 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i 40 przeznaczonych dla rowerów oraz 4 perony autobusowe i poczekalnię. Inwestycja pozwoli na skoordynowanie różnych środków komunikacji i przeniesienie motoryzacji indywidualnej na rzecz transportu zbiorowego. Działania te przyczynią się do redukcji emisji spalin. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.624.070,14 zł.

 • 19 lipca 2019
 • 14 sierpnia 2019
 • 4 września 2019
 • 18 października 2019
 • 3 stycznia 2020
 • 29 maja 2020

Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

Ścieżki rowerowe

Gmina Nadarzyn realizuje projekt „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap”. Samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 6.903.465,45 zł. Zadanie obejmuje wykonanie ponad 17 km ścieżek rowerowych (część zrealizowano w 2019 roku). Przedsięwzięcie jest kontynuacją I i II etapu budowy ścieżek na terenie gminy Nadarzyn. Zadaniem projektu jest zmniejszenie natężenia ruchu zmotoryzowanego oraz poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu rowerowego.

 • ul. Wierzbowa Nadarzyn 15.01.20
 • ul. Nad Utratą Walendów 21.10.19
 • Młodzi kolarze chętnie korzystają z gminnych ścieżek

Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

Drogi

Gmina Nadarzyn inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej w zakresie modernizacji ulic, oświetlenia, kanalizacji, odwodnienia.

Budowa dróg:

• Poranka Kajetany – 320 mb – ok. 330 tys. zł

• Przebudowa skrzyżowania Promyka – Olszowa w Urzucie – ok. 150 tys. zł

Naprawa nawierzchni dróg – koszt ok. 1.6 mln zł

Masa bitumiczna - 8174 m²:

• Wierzbowa - Nadarzyn, Ogrodnicza - Wolica, Przejazdowa - Nadarzyn, Jodłowa - Strzeniówka, Sienkiewicza - Nadarzyn

Destrukt - 16703 m²:

• Ogrodowa - Wolica, Kolorowa - Rozalin, Jagodowa - Rozalin, Rodzinna - Rusiec, Bałtycka – Stara Wieś, Bażantowa – Stara Wieś, Mazurska - Nadarzyn, boczna od Komorowskiej - Nadarzyn, Babiego Lata - Nadarzyn, Diamentowa - Rusiec

Oświetlenie uliczne, koszt ok. 800 tys. zł:

• Droga powiatowa Młochów – Krakowiany, Romantyczna – Walendów, Tataraków – Walendów, Przejazdowa – Nadarzyn, Złotego Kłosa – Wolica, Cygańska - Wolica, Mrokowska – Parole, Macierzanki – Strzeniówka, Łączna – Urzut, Cicha – Rusiec, Zacisze - Kajetany, Al. Brzóz – Wola Krakowiańska, Przytulna – Wola Krakowiańska

Kanalizacja - ul. Grodziska w Starej Wsi, ul. Romantyczna w Walendowie. Odwodnienie ulic: Środkowej w Ruścu, Kokosowej w Strzeniówce, Akacjowej w Nadarzynie, Morelowej wraz z Graniczną w Nadarzynie

 • Urzut, ul. Malownicza
 • Wolica, ul. Ogrodnicza
 • Rusiec, ul. Górna

Place zabaw

Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców oddano place zabaw - na terenie Parku im. Janusza Grzyba w Młochowie oraz przy ul. Rolnej w Kajetanach.

 • Plac zabaw w Kajetanach
 • Plac zabaw w Kajetanach
 • Plac zabaw w Młochowie

2019

W 2019 roku Gmina Nadarzyn przeprowadziła wiele inwestycji mających na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców.

 • naprawa dróg oraz uzupełnianie ubytków (ulice: Akacjowa, Księżycowa w Nadarzynie, Pieczarkowa, Krokusowa i Borówkowa w Starej Wsi, Miodowa i Wesoła w Strzeniówce, Bielińska w Urzucie, Rzewuska, Rukoli w Rozalinie, Turkusowa, Słowicza, Kwitnąca Bajeczna, boczna od Cichej w Ruścu, Orla, boczna od Rolnej, Azalii w Kajetanach, Pontonierska w Szamotach
 • wykonanie ścieżek rowerowych (ul. Pieczarkowa, ul. Głogowa, ul. Jemiołowa, ul. Brwinowska, ul. Grodziska w Starej Wsi, ul. Promyka w Urzucie, ul. Nad Utratą w Walendowie)
 • prowadzenie prac związanych z budową ścieżki rowerowej Młochów-Krakowiany oraz Urzut-Stara Wieś
 • przebudowa ul. Granicznej w Nadarzynie
 • zagospodarowanie terenu zewnętrznego w Strzeniówce m.in. flowpark, plac zabaw, teren rekreacyjny, elementy małej architektury
 • zagospodarowanie terenu zewnętrznego w Starej Wsi m.in. pumptrack, plac odpoczynku, elementy małej architektury
 • wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Sadowa w Walendowie, ul. Przytulna w Woli Krakowiańskiej, ul. Środkowa w Ruścu, ul. Pastelowa w Wolicy, ul. Kawalerska w Rozalinie, ul. Graniczna, ul. Babiego Lata, łącznik pl. Poniatowskiego z Pastewnikiem w Nadarzynie, ul. Brackiej w Starej Wsi, ul. Rosy w Kajetanach, przy ul. Kukułki w Strzeniówce)
 • rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Młochowie
 • remonty w placówkach oświatowych (SP w Nadarzynie, SP w Kostowcu, SP w Woli Krakowiańskiej, SP w Ruścu oraz przedszkolu w Nadarzynie)
 • wykonanie wodociągu przy ul. Czarny Las w Kajetanach
 • budowa siec kanalizacyjnej w Rozalinie (odcinek ul. Młochowskiej, Uroczej, ulice: Chmielna, Żytnia, Jagodowa, Migdałowa, odcinek ul. Przemysłowej
 • rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn
 • budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Promyka w Urzucie
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Wolicy
 • montaż wiaty rowerowej przy SP w Ruścu
 • na budynku urzędu gminy oraz SP Rusiec, SP Kostowiec, SP Wola Krakowiańska i LO Nadarzyn zamontowano czujniki kontroli powietrza
 • Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn wybudowało sieć wodociągową w Parolach i w Ruścu

 

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00