Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony 14) MPZP dla części wsi Wolica - obszar II

UCHWAŁA NR LXXIII.955.2023 RADY GMINY NADARZYN

  • autor: Marzena Kucharska, data: 2023-11-15

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP dla części Wolica – obszar II w Gminie Nadarzyn

  • autor: Marzena Kucharska, data: 2023-06-26

Protokół dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

  • autor: Marzena Kucharska, data: 2023-05-18

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - Obszar Nr II
2. dla Obszarów Nr I-II we wsi Walendów w Gminie Nadarzyn

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00