Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Plan ogólny

CO TO JEST PLAN OGÓLNY?

Plan ogólny jest to obowiązkowy dokument planistyczny sporządzany dla całej gminy, stanowiący akt prawa miejscowego. Zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a jego ustalenia będą wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. 

CO USTALA PLAN OGÓLNY?

·         wyznacza kierunek rozwoju gminy poprzez podział jej obszaru na poszczególne strefy planistyczne, wyznaczające tereny przeznaczone do zabudowy oraz tereny, które należy przed zabudową chronić,

·         określa dopuszczone funkcje przyszłego wykorzystania nieruchomości dla każdej ze stref planistycznych np.: gdzie można budować budynki mieszkalne a gdzie przemysłowe,

·         ustala ramowe wskaźniki przyszłej zabudowy i zagospodarowania np. jak wysoka może być nowa zabudowa lub jaki procent każdej działki budowlanej musi stanowić zieleń.

PODSTAWA PRAWNA

·         Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi

KTO SPORZĄDZA?

·         Wójt Gminy Nadarzyn

Plan ogólny Gminy Nadarzyn – informator

ETAPY PROCEDURY SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO

  1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego

https://bip.nadarzyn.pl/plik,18739,uchwala-nr-ii-14-2024-pdf.pdf
https://bip.nadarzyn.pl/plik,18740,nadarzyn-proj-10332-2-gml.gml

  1. Ogłoszenie o przystąpieniu oraz składaniu wniosków

https://bip.nadarzyn.pl/plik,18969,ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-nadarzyn-pdf.pdf
https://bip.nadarzyn.pl/plik,18967,formularz-wniosku-pdf.pdf
https://bip.nadarzyn.pl/plik,18971,formularz-wniosku-docx.docx
https://bip.nadarzyn.pl/plik,18968,instrukcja-wypelnienia-wniosku-do-planu-ogolnego-pdf.pdf
 

 

  • autor: Łucja Dolecka, data: 2024-07-10

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00