Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Konsultacje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nadarzyn

Przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nadarzyn stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nadarzyn. 

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz warsztatu z mieszkańcami i ankiety internetowej w terminie od 27.02.2023r. do 28.03.2023r.

Treść zarządzenia Wójta z 15 lutego 2023 r. oraz załączniki dostępne na stronie BIP UG Nadarzyn: https://bip.nadarzyn.pl/905,rok-2023?tresc=15051

 

https://bip.nadarzyn.pl/plik,16140,obwieszczenie-o-konsultacjach-spolecznych-wyznaczenie-obszaru-rewitalizacji-pdf.pdf

https://bip.nadarzyn.pl/plik,16206,diagnoza-sluzaca-wyznaczeniu-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-gminy-nadarzyn-pdf.pdf

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00