Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Sekretarz Gminy Nadarzyn

Sekretarz Gminy Nadarzyn

Sekretarz Gminy Nadarzyn

Edyta Gawrońska

Kompetencje sekretarza

 1. Sekretarz wykonuje zadania powierzone przez wójta i ponosi przed nim odpowiedzialność.
 2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań w zakresie: spraw kancelaryjno - sekretarskich, kultury i sportu.
 3. Sekretarz organizuje pracę urzędu w zakresie obiegu dokumentów, ich rejestrowania, gromadzenia, archiwizowania.
 4. Sekretarz nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników urzędu.
 5. Sekretarz przyjmuje skargi, wnioski dotyczące pracy urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych i zobowiązany jest przekazać je wójtowi wraz z własną opinią w terminie 7 dni od ich otrzymania.
 6. Sekretarz zapewnia przygotowanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta oraz właściwe i terminowe opracowanie materiałów do rozpatrzenia na sesjach rady, w miarę potrzeb uczestniczy w obradach Rady Gminy Nadarzyn i w posiedzeniach komisji problemowych.
 7. Sekretarz organizuje wykonanie aktów prawnych organów gminy.
 8. Sekretarz organizuje kontrolę wewnętrzną oraz współdziała z organami kontroli zewnętrznej w urzędzie.
 9. Sekretarz organizuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu.
 10. Sekretarz prowadzi rejestr zarządzeń wójta oraz nadzoruje prowadzenie ewidencji aktów prawnych.
 11. Sekretarz prowadzi Rejestr Instytucji Kultury.
 12. Sekretarz opracowuje przy współudziale kierowników referatów oraz gminnych jednostek organizacyjnych sprawozdanie z pracy wójta.
 13. Sekretarz koordynuje sprawy związane z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych.
 14. Sekretarz bierze udział w kontaktach ze społeczeństwem, w szczególności w zakresie organizacji inicjatyw kulturalno - społecznych i zagadnień oświatowych.
 15. Sekretarz koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami i spisami.
 16. Sekretarz koordynuje sprawy związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.

Kontakt

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00