Urząd Gminy w Nadarzynie

Losowe zdjęcia

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 27 września 2017 r. (środa) na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna (I piętro). Porządek obrad dostępny po kliknięciu "więcej".

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
(-) Danuta Wacławiak

Kondolencje dla Pani Magdaleny Fertacz

Informacja

Informujemy o przesunięciu terminu wpłaty 20% udziału własnego mieszkańców uczestniczących w projekcie. Przewidujemy, że termin wpłaty wkładu własnego zostanie przesunięty do połowy listopada br. O dokładnym terminie zostanie powiadomiony każdy z uczestników projektu pisemnie. Termin ten uzależniamy od tego, ile czasu będzie potrzebował wykonawca wybrany w przetargu na dokonanie wizji lokalnej pod kątem wykonalności technicznej instalacji w każdym gospodarstwie domowym. Dla sprawnego przebiegu projektu, chcemy, żeby ekipy techniczne wykonawcy w pierwszej kolejności dokonały wizji lokalnej każdego gospodarstwa domowego i sprawdzili możliwości montażu instalacji, a dopiero w drugiej kolejności przekażemy Państwu informację o terminie wpłaty. Przypominamy, że wizyta ekipy technicznej to ostatni moment, kiedy będą mogli Państwo podjąć decyzję o ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych

Dzień Pamięci Więźniów obozu Dulag 121 i niosących im pomoc

Zaproszenie do konsultacji - Analiza barier...

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaprasza do konsultacji dokumentu pn. "Analiza barier architektoniczno - infrastrukturalnych dla osób z niepełnosprawnością na terenie Powiatu Pruszkowskiego" oraz wnoszenia uwag do opracowanego dokumentu.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie kluczowych miejsc na terenie Powiatu Pruszkowskiego, które stanowią barierę dla osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się w szczególności osób na wózkach, osób niewidomych, niedosłyszących oraz osób ze schorzeniami ruchu i słuchu.

Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące dokumentu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres akuruliszwili@powiat.pruszkow.pl do dnia 21 br.

Opracowanie dostępne po kliknięciu "więcej".

Ekshumacja szczątek znalezionych podczas prac przy budowie S8

Podczas prac związanych z budową trasy S8, na wysokości plebanii parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie znaleziono szczątki ludzkie. Po ekspertyzie oraz badaniach wykonanych przez archeologów wynika, że są to szczątki naszych przodków (w tamtych okolicach znajdował się poprzedni cmentarz, wg wstępnych ustaleń archeologów najstarsze ze znalezionych szczątek pochodzą z XVII w.) i zostaną one ponownie pochowane. Symboliczne nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek o godz. 8.30 w kaplicy na nadarzyńskim cmentarzu. Natomiast Msza św. w intencji ekshumowanych w niedzielę 24 września o godz. 17.00.

Wystawa "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma."

Wystawa "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma."

Zapraszamy na wystawę "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma." Oglądać ją można od 16 do 27 września br. na placu pod UG Nadarzyn.
Gmina Nadarzyn bierze udział w projekcie prezentacji wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” na terenie poszczególnych gmin powiatu pruszkowskiego. Zapraszamy Państwa na wystawę opowiadającą historię wielkiej tragedii, która wydarzyła się na Kresach II Rzeczpospolitej. Złożyły się na nią dramat dwóch okupacji, narastająca groza wojenna, a w końcu ludobójcze działania ukraińskich nacjonalistów. Latem 1943 roku na Wołyniu i Małopolsce wschodniej doszło do zaplanowanej przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne UPA i OUN akcji ludobójstwa na ludności polskiej. Według szacunków historyków w Rzezi wołyńskiej mogło zginąć nawet 60 tysięcy osób, a wliczając mordy dokonane na terenie Małopolski od 100 do 130 tysięcy Polaków - starców, dorosłych i dzieci, choć są to tylko dane przybliżone. Wystawa została przygotowana przez szczeciński oddział IPN, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, autorką scenariusza wystawy jest Ewa Siemaszko, a kuratorem Agnieszka Gorczyca z IPN. Dodatkowe relacje świadków historii razem z materiałami ikonograficznymi oraz katalogiem towarzyszącym wystawie zobaczyć można na stronie www.zbrodniawolynska.pl.

Kolejne inwestycje w Gminie Nadarzyn

Kolejne inwestycje w Gminie Nadarzyn

Gmina Nadarzyn rozpoczyna projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. W ramach projektu zaplanowana jest realizacja inwestycji w Nadarzynie, na terenie „Pastewnika” oraz w Walendowie (działki na tyłach budynków komunalnych).
Obecnie trwa przygotowywanie załączników do podpisania umowy, której podpisanie planowane jest do końca września 2017 r. Ogłoszenie przetargu nastąpi najprawdopodobniej w październiku 2017 r., a termin realizacji całości projektu to koniec 2018 roku.
Projekt zakłada zagospodarowanie zielenią dekoracyjną obydwu lokalizacji. Wykonane zostaną piętrowe nasadzenia kilkuset drzew i krzewów, zarówno iglastych jak i liściastych. Zbiornik wodny „Pastewnik” przejdzie regulację linii brzegowej i zyska nową roślinność wodną.
Na obydwu terenach zagospodarowany zostanie też teren rekreacyjny, gdzie znajdziemy m.in. place zabaw, altany, miejsce na grilla/ognisko, zainstalowanych zostanie kilkadziesiąt ławek oraz wybudowane ciągi piesze.
Ponadto w Walendowie powstanie boisko trawiaste o powierzchni 6400 m2 z automatycznym systemem nawadniania oraz drenażem odwadniającym. Natomiast teren „Pastewnika” zyska siłownię plenerową oraz ścieżkę edukacyjną.
Z związku z realizacją projektu na terenie „Pastewnika” władze gminy poczyniły starania o pozyskanie terenu, który stanie się łącznikiem między rynkiem, a nowym terenem rekreacji.

Pliki do pobrania:
- Koncepcja zagospodarowania terenu zewnętrznego tzw. Pastewnika w m. Nadarzyn
- Koncepcja zagospodarowania terenu zewnętrznego w m. Walendów

Banery

  • ITV
  • Karta Nadarzyniaka
  • system sms

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.06

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.