Urząd Gminy w Nadarzynie

Losowe zdjęcia

Aktualności

Spotkanie dotyczące gospodarki śmieciami w Gminie Nadarzyn

-

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Nadarzyn na spotkanie poświęcone prawnym aspektom gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, które odbędzie się w poniedziałek, 25.03.2019 r. o godzinie 17:30 w sali konferencyjnej UG Nadarzyn.

 

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące:
- problemów związanych z gospodarką odpadami, w tym omówienie spraw związanych z rosnącymi cenami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- dalszego funkcjonowania instalacji RIPOK w Nadarzynie, przy ul. Turystycznej.

W spotkaniu wezmą udział Wójt Gminy Nadarzyn, Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie, Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie, Pan Mieczysław Ciechomski – Prezes P.U. Hetman Sp. z o.o., Radni Gminy Nadarzyn, przedstawiciele Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn. Zaproszenie wysłane zostało również do zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim.

Wydłużony dyżur wakacyjny dla przedszkolaków

-

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, uprzejmie informujemy, że w tym roku wakacyjny dyżur oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzy będzie wydłużony.

Od 1 do 19 lipca br. opiekę nad dziećmi będzie sprawowało Publiczne Przedszkole w Nadarzynie, ul. Sitarskich 2, natomiast od 22 lipca do 9 sierpnia br. – Oddział Przedszkolny w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.

Jednocześnie informujmy o zmianie załącznika nr 1 do Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 marca 2018 r. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

https://bip.nadarzyn.pl/534,rok-2019?tresc=9049

Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Nad Utratą w Walendowie

Realizując wnioski przedstawione podczas objazdu dróg powiatowych, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przygotowało projekt stałej organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Nad Utratą w Walendowie. Po spotkaniu Wójta z Radą Sołecką wsi Walendów wniesiono następujące uwagi:

  1. Urządzenie Systemu Dyscyplinowania Kierowców (SDK) dla każdego z trzech przejść dla pieszych.
  2. Wprowadzenie dodatkowego zakazu wyprzedzania na długości 100-200 metrów na odcinku między ulicami Romantyczną a Cyranki.
  3. W przypadku braku możliwości urządzenia SDK na wszystkich przejściach wnosimy o urządzenie ich w formie przejść wyniesionych.

Projekt dostępny po kliknięciu "więcej".

Dyżur członków Rady Seniorów

Począwszy od 18 marca, w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-16:30 w sali konferencyjnej nr 130 w Urzędzie Gminy Nadarzyn będą dyżurowali członkowie Rady Seniorów. Radni zapraszają do kontaktu, zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb.

Program "Maluch+" w Gminie Nadarzyn

Program "Maluch +" w Gminie Nadarzyn

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym, a za jej realizację odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Nadarzyn korzysta z programu od roku 2015, a bezpośrednim beneficjentem działań jest utworzony przez samorząd Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20.

LGD zaprasza na szkolenia dla przedsiębiorców

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem środków Leader organizowane w  każdej z gmin członkowskich LGD. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nadarzyn-Raszyn-Michałowice a także na temat dotacji, w zakresie Premii na rozpoczęcie działalności oraz Rozwinięcie istniejącej działalności.

Szczegóły po kliknięciu w więcej.

Dyżur prawnika - zmiana terminu

Bezpłatne porady prawne dla Mieszkańców gminy odbywać się będą we wtorki w godzinach 14:00 - 16:00 w pok. 227 (I piętro budynku Urzędu Gminy Nadarzyn).
Zapraszamy.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja informuje, że w piątek 8 marca w godzinach od 8:00 do 16:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Urzut. Prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ul. Jesiennej od nr 142 do 148 (stacja 02-0433 Żabieniec k/Ruśca). Budowa przy stacji trafo.

Banery

  • Unia Europejska
  • ITV
  • Karta Nadarzyniaka
  • system sms
  • Mapy Wrotamazowsza

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.