Urząd Gminy w Nadarzynie

Losowe zdjęcia

Aktualności

Program użyczania kompostowników na terenie Gminy Nadarzyn zakończony

-

Program bezpłatnego użyczenia kompostowników wywołał ogromne zainteresowanie Mieszkańców. Wszystkie zakupione kompostowniki zostały już rozdysponowane.

Wszystkich, którzy nie zdążyli wziąć udziału w tegorocznej edycji Programu, zapraszamy do składania wniosków w przyszłym roku.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski spełniające warunki programu będą sukcesywnie telefonicznie informowani o terminie podpisania umowy użyczenia oraz odbioru kompostownika.

Osoby, które złożyły wnioski nie spełniające warunków programu będą informowane o odmowie zawarcia umowy użyczenia.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Informacja – gminny żłobek otwarty od 26 maja

Informacja – gminny żłobek otwarty od 26 maja

W godzinach rannych w dniu 25 maja 2020 r, dyrekcja Gminnego Żłobka nr 1 w Ruścu została poinformowana, co potwierdził SANEPID w Pruszkowie, że w stosunku do jednego pracownika placówki istnieje podejrzenie zachorowania lub przebycia CoVID 19.

Gmina Nadarzyn jako organ prowadzący podjęła natychmiastowe działania, wysyłając na własny koszt pracownika w trybie pilnym, na wykonanie testu genetycznego w celu potwierdzenia czy też wykluczenia choroby.

O godz. 16.30 otrzymaliśmy wiadomość, że test ma wynik ujemny, zatem od jutra 26 maja 2020 r. placówka wznawia działalność.

Badania COVID - 19 - zapisy

Od 25 maja zapisy do poszczególnych "ścieżek" w ramach programu diagnostycznego związanego z COVID - 19 możliwe są w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie tel. 22 739 48 40, 22 739 73 98, 22 729 81 28.
Należy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (sołectwo) i numer telefonu.

Badania rozpoczęły się 7 maja 2020 roku w stacjonarnym, specjalistycznym punkcie pobrań znajdującym się na „Parkuj i Jedź” przy ul. Granicznej w Nadarzynie. Od 25 maja wykonywane są przy Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie. 

BADANIA COVID – 19

Opłaty za badania w ramach programu diagnostycznego (3 ścieżka – mieszkańcy i pacjenci SPG ZOZ Nadarzyn) należy przelać na poniższy rachunek SPG ZOZ w Nadarzynie:

69 1240 6348 1111 0010 6764 6949

(Potwierdzenie należy mieć ze sobą przychodząc na badanie)

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

-

Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy otwarciu placówek oświatowych, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 r.

DYŻUR WAKACYJNY w roku 2020 zostaje ODWOŁANY w celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa.

Organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gminy Nadarzyn będą sprawowały opiekę nad zapisanymi w placówce wychowankami  do końca lipca 2020 r.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej - AKTUALIZACJA

PGE Dystrybucja - planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej
 • Nadarzyn
  !!! Odwołane !!! - 26 maja odwołano planowaną przerwę w dostawie energii elektrycznej w godzinach 11.00- 15.00 mieszkańcom domu przy ulicy Niezapominajki 11.
 • Wolica
  28 maja godzinach 11.00- 15.00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicy Rusałki.

Przypominamy: pogotowie energetyczne 991, numer dla aglomeracji warszawskiej 22 340 41 00.

Szczegółowe informacje na stronie dostawcy.

Sekcja Świadczeń GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zmianami), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. na mocy art. 73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Umowy na odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych

Umowy na odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na terenie których powstają odpady komunalne są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie gminy Nadarzyn wpis do rejestru regulowanego.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu gminy Nadarzyn dostępne są na stronie internetowej.

Banery

 • Unia Europejska
 • ITV
 • Karta Nadarzyniaka
 • system sms
 • Mapy Wrotamazowsza
 • Unia Światłowodowa w Gminie Nadarzyn

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.