Urząd Gminy w Nadarzynie

Losowe zdjęcia

Aktualności

Dzień Pamięci Więźniów obozu Dulag 121 i niosących im pomoc

Ekshumacja szczątek znalezionych podczas prac przy budowie S8

Podczas prac związanych z budową trasy S8, na wysokości plebanii parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie znaleziono szczątki ludzkie. Po ekspertyzie oraz badaniach wykonanych przez archeologów wynika, że są to szczątki naszych przodków (w tamtych okolicach znajdował się poprzedni cmentarz, wg wstępnych ustaleń archeologów najstarsze ze znalezionych szczątek pochodzą z XVII w.) i zostaną one ponownie pochowane. Symboliczne nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek o godz. 8.30 w kaplicy na nadarzyńskim cmentarzu. Natomiast Msza św. w intencji ekshumowanych w niedzielę 24 września o godz. 17.00.

Wystawa "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma."

Wystawa "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma."

Zapraszamy na wystawę "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma." Oglądać ją można od 16 do 27 września br. na placu pod UG Nadarzyn.
Gmina Nadarzyn bierze udział w projekcie prezentacji wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” na terenie poszczególnych gmin powiatu pruszkowskiego. Zapraszamy Państwa na wystawę opowiadającą historię wielkiej tragedii, która wydarzyła się na Kresach II Rzeczpospolitej. Złożyły się na nią dramat dwóch okupacji, narastająca groza wojenna, a w końcu ludobójcze działania ukraińskich nacjonalistów. Latem 1943 roku na Wołyniu i Małopolsce wschodniej doszło do zaplanowanej przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne UPA i OUN akcji ludobójstwa na ludności polskiej. Według szacunków historyków w Rzezi wołyńskiej mogło zginąć nawet 60 tysięcy osób, a wliczając mordy dokonane na terenie Małopolski od 100 do 130 tysięcy Polaków - starców, dorosłych i dzieci, choć są to tylko dane przybliżone. Wystawa została przygotowana przez szczeciński oddział IPN, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, autorką scenariusza wystawy jest Ewa Siemaszko, a kuratorem Agnieszka Gorczyca z IPN. Dodatkowe relacje świadków historii razem z materiałami ikonograficznymi oraz katalogiem towarzyszącym wystawie zobaczyć można na stronie www.zbrodniawolynska.pl.

Kolejne inwestycje w Gminie Nadarzyn

Kolejne inwestycje w Gminie Nadarzyn

Gmina Nadarzyn rozpoczyna projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. W ramach projektu zaplanowana jest realizacja inwestycji w Nadarzynie, na terenie „Pastewnika” oraz w Walendowie (działki na tyłach budynków komunalnych).
Obecnie trwa przygotowywanie załączników do podpisania umowy, której podpisanie planowane jest do końca września 2017 r. Ogłoszenie przetargu nastąpi najprawdopodobniej w październiku 2017 r., a termin realizacji całości projektu to koniec 2018 roku.
Projekt zakłada zagospodarowanie zielenią dekoracyjną obydwu lokalizacji. Wykonane zostaną piętrowe nasadzenia kilkuset drzew i krzewów, zarówno iglastych jak i liściastych. Zbiornik wodny „Pastewnik” przejdzie regulację linii brzegowej i zyska nową roślinność wodną.
Na obydwu terenach zagospodarowany zostanie też teren rekreacyjny, gdzie znajdziemy m.in. place zabaw, altany, miejsce na grilla/ognisko, zainstalowanych zostanie kilkadziesiąt ławek oraz wybudowane ciągi piesze.
Ponadto w Walendowie powstanie boisko trawiaste o powierzchni 6400 m2 z automatycznym systemem nawadniania oraz drenażem odwadniającym. Natomiast teren „Pastewnika” zyska siłownię plenerową oraz ścieżkę edukacyjną.
Z związku z realizacją projektu na terenie „Pastewnika” władze gminy poczyniły starania o pozyskanie terenu, który stanie się łącznikiem między rynkiem, a nowym terenem rekreacji.

Pliki do pobrania:
- Koncepcja zagospodarowania terenu zewnętrznego tzw. Pastewnika w m. Nadarzyn
- Koncepcja zagospodarowania terenu zewnętrznego w m. Walendów

Piknik rodzinny - charytatywny na rzecz transplantacji

Odnawialne źródła energii

W dniu dzisiejszym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na: Odnawialne źródła energii w Gminie Nadarzyn: instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-14-6932/16-00 z dnia 18 lipca 2017 roku.
Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2017 r.

Zmiana rozkładu jazdy linii Pruszków PKP - Nadarzyn - Walendów

Zmiana rozkładu jazdy linii Pruszków PKP - Nadarzyn - Walendów

W związku z trwającymi pracami przy przebudowie Drogi Krajowej nr 8 oraz związanymi z tym utrudnieniami w ruchu, od dnia 18.09.2017 r. ulegnie niewielkiej zmianie rozkład jazdy autobusów linii Nadarzyn Pruszków. Przyspieszony zostanie o 10 minut kursy z Pl. Poniatowskiego w kierunku Pruszkowa z 7:30 na 7:20. Zmiana ta również dotyczy przyśpieszenia o 10 minut kursu z Pl. Poniatowskiego do Walendowa z godziny 6:52 na 6:42 oraz z 7:15 na 7:05 z Walendowa.

IV Memoriał im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka

IV Memoriał im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka

Zapraszamy na kolejny, już IV, Memoriał im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka w koszykówce mężczyzn. Do Nadarzyna przyjadą drużyny Legii II Warszawa, KS Legion Legionowo oraz UKS Trójka Żyrardów.  Turniej rozgrywany będzie w dniach 22-24.09.2017 na hali sportowej GOS przy ul. Sitarskich 4.

Banery

  • ITV
  • Karta Nadarzyniaka
  • system sms

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.06

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.