Urząd Gminy w Nadarzynie

Losowe zdjęcia

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. poz.1000, 1349, 1432/ XII Sesję Rady Gminy Nadarzyn zwołano na 25 lipca 2019 r. /czwartek/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad

Zapraszamy do oglądania transmisji obrad na żywo dostępnych na kanale YouTube Gminy Nadarzyn.

Czy i jak chcemy świętować?

Obchodzone od wielu lat Dożynki gminne potrzebują jeśli nie zupełnie nowej formuły, to przynajmniej odświeżenia dotychczasowej. Ponieważ jesteśmy gminą rolniczą, w tym roku zamiast niedzielnej imprezy na stadionie w Nadarzynie odbędzie się dziękczynna Msza św. polowa o godz. 14:00 i konkurs wieńców dożynkowych w parku w Młochowie. Zmieniony zostanie również termin, nie będzie to pierwsza niedziela września, lecz tym razem będzie to ostatnia sobota sierpnia (31.08).

Planowane wyłączenia prądu - AKTUALIZACJA

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowości Strzeniówka.

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych -  tel. 991.

K O M U N I K A T - szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Wójt Gminy Nadarzyn informuje, że 23 kwietnia 2019 roku, Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 97 powołał Komisję gminną w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Nadarzyn.

W związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy, poszkodowani rolnicy proszeni są o składanie wniosków o szacowanie szkód wraz z załącznikami:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty,
do dnia 19 lipca 2019 roku.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – pok. 222, I piętro lub na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl – baner: klęski żywiołowe - Rolnictwo straty.

SZACOWANIE OBEJMUJE TYLKO SZKODY W UPRAWACH ROLNICZYCH I SADOWNICZYCH.

 

Program współpracy na 2020 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Odbiór śmieci - NOWE ZASADY

Gmina Nadarzyn informuje, że stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z Uchwały Nr XI.128.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. (tj. 19 zł za odpady zbierane w sposób selektywny, 38 zł za odpady zbierane w sposób zmieszany) będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2019 r.

Rachunek bankowy za wywóz odpadów: Bank Spółdzielczy w Piasecznie 20 8002 0004 0050 0193 2030 0006.
Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną podane w zawiadomieniach dotyczących wysokości opłaty. Mieszkańcy, którzy opłacili odbiór odpadów za lipiec 2019 r. po „nowych” stawkach, będą mieli je rozliczone jako nadpłata na następny okres rozliczeniowy.
Jednocześnie informujemy, że Wykonawca będzie zostawiał niezbędne worki do gromadzenia odpadów przed nieruchomościami przy najbliższych odbiorach zgodnie z harmonogramem.
Worki są również dostępne w Urzędzie Gminy.

Poszukiwany pracownik

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nadarzynie od 1 września br. zatrudni osobę do prac lekkich w wymiarze 3/4 etatu.

CV proszę kierować na e-mail: ppnadarzyn@nadarzyn.pl
Kontakt telefoniczny 227298170

Śmieci od sąsiadów

-

W niedzielę między g 15:00 a 18:00 mieszkaniec sąsiedniej miejscowości wyrzucił śmieci na chodnik przy szkole w Ruścu (skrzyżowanie ul. Osiedlowej z al. Kasztanową). Na podstawie monitoringu Straż Gminna postara się ustalić czyje to śmieci.

Przypominamy, że za zaśmiecanie grozi mandat do 500 zł. Kary będą bezwzględnie egzekwowane.
Jednocześnie apelujemy do Mieszkańców o czujność.

Banery

  • Unia Europejska
  • ITV
  • Karta Nadarzyniaka
  • system sms
  • Mapy Wrotamazowsza

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.