Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Gmina Nadarzyn

  • Gmina Nadarzyn

Gmina Nadarzyn

Gmina Nadarzyn jest położona w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim. Zajmuje obszar o powierzchni 7340 ha, a zamieszkuje ją ponad 12,5 tys. osób. W skład gminy wchodzi 15 sołectw: Kajetany, Krakowiany, Młochów, Nadarzyn I, Nadarzyn II, Parole, Rusiec, Rozalin, Stara Wieś, Strzeniówka, Szamoty, Urzut, Walendów, Wola Krakowiańska i Wolica.

  • Park im. Janusza Grzyba w Młochowie

Gmina Nadarzyn rozwija się dynamicznie i zyskuje miejski charakter. Z jednej strony jej atutem jest cisza i spokój oraz bliskość terenów zielonych, z drugiej zaś bliskość Warszawy i lokalizacja przy trasie DK8. Dzięki temu Gmina Nadarzyn stanowi ważne miejsce dla rozwoju przedsiębiorczości. Odległość od ekonomicznych centrów kraju (Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków) jest stosunkowa niewielka. Na terenie Gminy Nadarzyn funkcjonują takie firmy jak: 3M Poland, Schenker, Scania Polska, Wanzl, Volvo, Man, Mago, DAF Max Truck, Centrum Mody czy Ptak Warsaw Expo.

Atrakcyjność terenu wyraża się również poprzez walory przyrodnicze w postaci zabytkowych parków z alejami lipowymi w Młochowie, Rozalinie, Bielinach i Paszkowie. Największym kompleksem leśnym gminy są Lasy Młochowskie, w których obrębie utworzono dwa rezerwaty przyrody: Młochowski Łęg i Młochowski Grąd. Na uwagę zasługuje również nadarzyński zajazd wzniesiony według projektu znanego architekta Jakuba Kubickiego, w którym gościł sam książę Józef Poniatowski. Obecnie w budynku funkcjonuje biblioteka i ośrodek kultury. Cennym dziedzictwem są również: kościół św. Klemensa z drewnianą dzwonnicą, zespół parkowo-pałacowy w Młochowie oraz pałac w Rozalinie.

  • Pastewnik w Nadarzynie

Liczne inwestycje w rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej sprawiły, że mieszkańcy Gminy Nadarzyn mogą korzystać ze ścieżek rowerowych, obiektów sportowych, zielonych terenów rekreacyjnych, które dostosowane są do potrzeb osób w każdym wieku.

W 2011 roku została nowa siedziba Urzędu Gminy Nadarzyn, która mieści się przy ul. Mszczonowskiej 24.

 

  • Herb Gminy Nadarzyn

Najstarsza znana pieczęć miasta Nadarzyn pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku (1793 r.), która jako herb miejski zawiera trzy gałązki jedliny ustawione obok siebie pionowo. Dookoła nich znajduje się napis - „OPPIDI NADARZYNESIS” (oppidum z łac. – miasto, obwarowanie). Odnaleziona pieczęć znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. W okresie porozbiorowym miejsce tego herbu zajęły godła państwowe. Herb miejski poszedł w zapomnienie, a gdy w roku 1847 władze nakazały przedstawienie jego rysunku do zatwierdzenia, przedłożono zupełnie nowy projekt ze strzałą, mieczem i jastrzębiem (dr Marian Gumowski:„Herby miast województwa warszawskiego”, Polskie Towarzystwo heraldyczne, Warszawa 1938 r., str. 37).

Herb, którym gmina Nadarzyn posługuje się współcześnie po uprzednim dokładnym opracowaniu i zatwierdzeniu przez Centrum Heraldyki Polskiej został przyjęty przez Radę Gminy Nadarzyn Uchwałą Nr XXXVI/218/97, z dnia 12 sierpnia 1997 r.

Opis herbu brzmi: „w złotym polu trzy zielone gałązki jedliny w słup”.

  • Nadarzyn z góry
  • Park w Młochowie
  • Pastewnik
  • Nadarzyński Ośrodek Kultury

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00