Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn

  • Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn Janusz Rajkowski

Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn

Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn - Janusz Rajkowski

- żonaty, dwóch synów, absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Organizacji i Zarządzania, mgr inż. organizator.

Karierę zawodową rozpoczynał w WSK-PZL Okęcie, gdzie był kierownikiem Działu Inwestycji, następnie Dyrektorem Rzemieślniczej Spółdzielni „Raszyn” a od 1990 roku pracuje w samorządzie, cztery kadencje był wójtem gminy Raszyn, jedną radnym powiatowym a obecnie zastępcą wójta Nadarzyna. Laureat wielu samorządowych nagród, m.in. kilkukrotnie „Złota 100-tka Samorządu”, „Sukcesy Mijającej Kadencji”, „Samorządowiec XX-lecia,  „Teraz Polska”, odznaczony medalem „Za zasługi dla Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Kościoła, Caritas Polska, Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta R.P.
Budował sieć telekomunikacyjną, wodociągową  wraz z 5-cioma  ujęciami wody, kanalizacyjną z oczyszczalnią ścieków obsługującą całą Gminę Raszyn,  szkoły, przedszkola, gimnazjum, basen, drogi.

Kompetencje zastępcy wójta

1. Zastępca wójta zastępuje wójta w razie jego nieobecności.
2. Zastępca wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań w zakresie:
   1) spraw z zakresu gospodarki komunalnej,
   2) spraw z zakresu działalności gospodarczej,
   3) spraw społecznych i organizacyjnych,
   4) spraw z zakresu zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych,
   5) administrowania siecią
3. Zastępca wójta współpracuje ze Starostą Powiatu Pruszkowskiego w zakresie komunikacji.
4. Zastępca wójta nadzoruje wykonanie aktów prawnych organów gminy w sprawach zadań podlegających jego bezpośredniemu nadzorowi.
5. Zastępca Wójta w miarę potrzeb uczestniczy w obradach Rady Gminy Nadarzyn i w posiedzeniach komisji problemowych
6. W przypadku braku zatrudnienia sekretarza, zastępca wójta przejmuje zakres jego kompetencji.

Wójt Janusz Rajkowski interesantów przyjmuje na bieżąco po uprzednim zarejestrowaniu się w Sekretariacie UG. Ponadto na potrzeby Mieszkańców wójt dyżuruje w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn pokój 200 w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 18:00 również po uprzednim zarejestrowaniu się w Sekretariacie UG.

Kontakt telefoniczny: 22 729 81 85 w. 100 i 101,

Kontakt e-mail: sekretariat@nadarzyn.pl

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00