Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Wójt Gminy Nadarzyn

 • Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński

Wójt Gminy Nadarzyn

Wójt Gminy Nadarzyn - Dariusz Zwoliński


Urodził się w Toruniu, w 1967 r. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego  w Warszawie na kierunku pedagogiczno-trenerskim. Od 28 lat jako nauczyciel, trener, manager sportu, społecznik aktywnie uczestniczył w życiu Gminy Nadarzyn. Był między innymi współorganizatorem i wieloletnim prezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Nadarzyn, wiceprezesem Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego, wychowawcą reprezentantów Polski w tenisie stołowym i piłce siatkowej, medalistów Mistrzostw Europy i Świata.

Za swoją działalność został odznaczony między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz srebrną Odznaką „Za zasługi dla sportu” przez Ministra Sportu.

Przewodniczył „Społecznemu Komitetowi utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”.
W latach 2016 – 2018 był Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. 

Jest bezpartyjny, ma żonę i dorosłego syna.

 

Kompetencje wójta:

 • Wójt jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Wójt odpowiada za całokształt realizacji zadań urzędu.
 • Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.
 • Wójt przedkłada radzie projekty uchwał, w miarę potrzeb uczestniczy w obradach Rady Gminy Nadarzyn i w posiedzeniach komisji problemowych oraz składa radzie okresowe sprawozdania z pracy.
 • Wójt nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 • Wójt rozpatruje wnioski i interpelacje radnych, wystąpienia organów kontroli i prokuratury.
 • Wójt organizuje wykonanie zaleceń pokontrolnych organów kontroli.
 • Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  • zastępcy wójta,
  • sekretarza,
  • skarbnika.
 • Wójt kieruje i koordynuje zadania obronne gminy.


Wójt Dariusz Zwoliński interesantów przyjmuje na bieżąco po uprzednim zarejestrowaniu się w Sekretariacie UG. Ponadto na potrzeby Mieszkańców wójt dyżuruje w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn pokój 200 w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 18:00 również po uprzednim zarejestrowaniu się w Sekretariacie UG.

Kontakt telefoniczny: 22 729 81 85 w. 100 i 101,

Kontakt e-mail: sekretariat@nadarzyn.pl.

Wójt zaprasza również na swój oficjalny fanpage na Facebooku Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn.

 • facebook

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00