Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Zbiórki Odpadów

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, ze zm.) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu takie odpady, jednocześnie zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi.

Nie wykonywanie tych obowiązków jest zagrożone karą grzywny (podstawa prawna – art.: 35, 36, 37, 73 i 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  ul. Turystyczna 38 Nadarzyn.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest 3 razy w tygodniu:

- poniedziałek 12.00 - 17.00,

- środa 8.00 – 13.00,

- sobota 8.00 – 14.00.

W PSZOK odbierane są odpady komunalne ujęte w Regulaminie PSZOK dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy.

  • Regulamin PSZOK
    Regulamin PSZOK

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00