Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Lipiec

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że przystąpiliśmy do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023 (FEPŻ).

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w postaci artykułów żywnościowych.

Pomoc w ramach FEPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1590 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Przyjmowanie skierowań i wydawanie paczek żywnościowych odbywać się będzie od lipca 2024 r. w poniedziałki i czwartki w godz. 10 – 13 w siedzibie GOPS w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24.

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

Godziny pracy Urzędu Gminy

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

Godziny pracy Kasy

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 10.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00