Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Marzec

Programu Użyczania Kompostowników

Każdy mieszkaniec gminy Nadarzyn uprawniony jest do otrzymania przydomowego kompostownika w ramach Programu Użyczania Kompostowników na terenie naszej gminy.

Wniosek o użyczenie kompostownika może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Nadarzyn, który:
1) jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem jednorodzinnym, wolnostojącym, znajdującej się na terenie Gminy Nadarzyn,
2) ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
3) złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik, z wyjątkiem deklaracji „zerowej” lub ryczałtowej,
4) nie posiada względem Gminy Nadarzyn zaległości z tytułu podatków i opłat.

Wniosek należy złożyć pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nadarzyn przy ulicy Mszczonowskiej 24 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń!!! do wyczerpania puli zakupionych kompostowników w ilości 40 sztuk (20 sztuk kompostowników o pojemności 700 dm3 - zamknięty oraz 20 sztuk kompostowników o pojemności 1100 dm3 - otwarty).

https://www.nadarzyn.pl/plik,12700,wniosek-1-pdf.pdf

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00