Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Grudzień

Podatki lokalne 2024 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2024r.

Obowiązuje  nowa Uchwała  LXXV.1006.2023  RGN z dnia 25 października 2023r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024.

 Treść poniżej

Podatek rolny na 2024r.

Uchwała Nr LXXVI.1029.2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2024 została obniżona do kwoty 60,00 zł za 1 kwintal.

  Stawka podatku rolnego wynosi:

  • dla ha fizycznych (60,00 x 5q) = 300,00 zł za hektar
  • dla ha przeliczeniowych (60,00 x 2,5 q) = 150,00 zł za hektar

Podatek leśny na 2024r.

Komunikat Prezesa GUS ustalił kwotę przeliczeniową do podatku leśnego na 2024r. w wysokości 327,43 zł za 1 m³ drewna.

Stawka podatku leśnego – 327,43 x 0,220 = 72,0346 zł. za 1 ha

W przypadku nieruchomości we współwłasności osób fizycznych z osobami prawnymi (udziały w nieruchomości) stanowiący odrębny przedmiot opodatkowania podatnicy są zobowiązani do składania odrębnej deklaracji podatkowej. Deklarację składa się na całą nieruchomość a płatność podatku należy uiścić według swojego udziału na rachunek bankowy urzędu gminy z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy i wielkości udziałów.

(art.3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 3 ust.5 ustawy o podatku rolnym, art.2 ust.4 ustawy o podatku leśnym)

Podatek od środków transportowych na 2024r.

Obowiązuje  uchwała Nr  LXIII.818.2022 Rady Gminy Nadarzyna  z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 2023r.

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00