Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Czerwiec

„Dyżur wakacyjny- uzupełnienie”

Ustalając terminy przerw, organ prowadzący uwzględnił możliwość zapewnienia opieki dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, ale także konieczność wykonania prac przygotowujących placówkę do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków sprawowania opieki nad dziećmi jak również skorzystania przez nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolu z przysługującego im prawa do wypoczynku.
Sposób sprawowania dyżuru jest określony zarządzeniem wójta, które określa tryb zgłaszania dzieci chętnych do przedszkoli w trakcie ferii letnich. Jeżeli liczba chętnych przewyższa liczbie miejsc dyrektor placówki dyżurującej rekrutuje zgodnie z zasadami rekrutacji.
Dyżur wakacyjny w roku 2022 dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w bieżącym roku szkolnym tj. 2021/2022 pełnią:
• Publiczne Przedszkole w Młochowie (1 - 22 lipca 2022 r.)
• Publiczne Przedszkole w Nadarzynie (25 lipca - 12 sierpnia 2022 r.)
W terminie od 27 czerwca do 15 lipca 2022 r. dyżur wakacyjny dla dzieci prowadzą:
• oddział przedszkolny przy SP w Młochowie
(e-mail: spmlochow@nadarzyn.pl, tel. 22 729 91 40),
• oddział przedszkolny przy SP w Kostowcu
(e-mail: spkostowiec@nadarzyn.pl, tel. 22 729 91 69),
• oddział przedszkolny przy SP Woli Krakowiańskiej
(e-mail: spwolakrak@poczta.fm, tel. 22 729 91 81).
Ze względu na dużą liczbę chętnych dzieci, pomimo zakończonego terminy składania wniosków o objecie opieką dzieci w czasie wakacji, można składa taką chęć do oddziałów przedszkolnych wymienionych wyżej, do dnia 23 czerwca 2022 r., do godz. 15, drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej (są jeszcze wolne miejsca).
Wymaganą dokumentację placówki przekażą między sobą.

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00