Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Rok 2022

1. Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu”

2. Projekt pn. „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - dopłata 3 zł”

3. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”

4. Projekt pn. „Granty PPGR”

5. Projekt pn. „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 2022”

6. Projekt pn. „Umiem pływać 2022”

7. Projekt pn. „Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Szamoty”

8. Projekt pn. „Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Strzeniówka”

9. Projekt pn. „Akcja edukacyjna w Gminie Nadarzyn w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

10. Projekt pn. „Remont strażnicy OSP w Młochowie”

11. Projekt pn. „Budowa obiektów małej architektury przy ul. Lipowej w Nadarzynie w formule zaprojektuj i wybuduj”

12. Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kolektora tłoczonego”.

13. Projekt pn. „Zakup wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Nadarzyn”

14. Projekt pn. „Seniorze życie jest tylko jedno – zadbaj o nie!”

15. Projekt pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej na terenie gminy Nadarzyn”

16. Projekt pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn”

17. Budowa Zespołu Usług Medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie

18. Projekt pn. „Wymiana oświetlenia wewnętrznego Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie”

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00