Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Rok 2021

1. Projekt pn. „Dopłata 3 zł - 2021”

2. Projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania 32 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu” - Moduł 2.

3. Projekt pn. „Umiem pływać - 2021”

4. Projekt pn. „Gimnastyka korekcyjna - 2021”

5. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”

6. Projekt pn. „Tężnia solankowa w miejscowości Nadarzyn”

7. Projekt pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Makowej w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn”

8. Projekt pn. „Zakup zabawek na plac zbaw w miejscowości Walendów”

9. Projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w miejscowości Stara Wieś”

10. Projekt pn. „Remont kotłowni wraz z wymianą pieca w Strażnicy OSP Nadarzyn”

11. Projekt pn. „Sprężarka powietrzna spalinowa dla OSP Młochów”

12. Projekt pn. „Budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ulicę Kawalerską, Daniewice”

13. Projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pałacu i oficyny zachodniej w zespole pałacowo - parkowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 4 w Młochowie na obiekty o funkcji wypoczynkowo - gastronomicznej z zapleczem noclegowym - pokoje gościnne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, cielną - kotłownia gazowa, elektryczną oraz budową drogi wewnętrznej i chodników - Etap I: Renowacja Oficyny zachodniej w zespole pałacowo - parkowym w Młochowie”

14. Projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”

15. Projekt pn. „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”

16. Projekt pn. „Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinasowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

17. Projekt pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Wolica w trybie zaprojektuj i wybuduj”

18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W.

19. Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie.

20. Cyfrowa Gmina.

21. Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Głównej w Ruścu.

22. Projekt pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn”

23. Projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00