Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Wrzesień

Zakończenie „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” - edycja 2021

Z końcem września tego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie zakończył realizację „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020” - edycja 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach którego udzielone było wsparcie w formie nieodpłatnych paczek żywnościowych osobom i rodzinom doświadczającym różnych form ubóstwa.

Wydawanie darmowych paczek żywnościowych trwało od marca do końca września tego roku. Pomoc skierowana była do osób i rodzin potrzebujących, w szczególności do osób ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, migrantów, rodzin wielodzietnych oraz do osób w kwarantannie, których dochód miesięczny nie przekraczał kwoty 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Z programu do końca września 2021 roku skorzystało 144 mieszkańców gminy Nadarzyn, którzy otrzymali nieodpłatnie paczki żywnościowe o łącznej wartości 27 102,95 zł.

Dzięki życzliwej współpracy z Wójtem Gminy Nadarzyn Panem Dariuszem Zwolińskim udostępnione zostały pomieszczenia w Urzędzie Gminy, które Ośrodek przeznaczył na magazyn żywności, co pozwoli na dalszą realizację Programu w przyszłości.

O ponownym przystąpieniu do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie będzie informował na stronie internetowej Ośrodka i Urzędu Gminy.

Grażyna Wojda, Paweł Kaliński
Sekcja Pomocy Środowiskowej
GOPS Nadarzyn

  • Zakończenie „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa...

wstecz

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

baner toplayer
Szanowni Państwo, w związku z panującą w kraju epidemią wirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn, a jeśli wizyta jest niezbędna o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z poszczególnymi referatami w celu załatwienia sprawy.