Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Płacę podatki tam gdzie mieszkam

Tu mieszkam - tu płacę podatki

Szanowni Mieszkańcy,
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) to jedno z najważniejszych źródeł dochodów gminy. Jeśli mieszkacie na terenie gminy Nadarzyn i tutaj płacicie podatki, to uczestniczycie w jej rozwoju. Z podatków finansowane są lokalne inwestycje podnoszące komfort życia. Wspierają rozwój miejscowości, z którą obecnie jesteśmy związani, codziennie korzystając z infrastruktury oraz różnych usług współfinansowanych właśnie z podatków. Miejscowości, w której mieszkamy, a nie tej, w której jesteśmy tylko zameldowani. Warto o tym pamiętać - to taki mały akt lokalnego patriotyzmu. Nie trzeba w tym celu nawet zmieniać miejsca zameldowania.

Do gminnego budżetu trafia zaledwie około 38% Twojego podatku dochodowego. W jaki sposób wykorzystywane są te środki można sprawdzić w aplikacji "Na co idą moje pieniądze?". Pomoc w rozliczeniu deklaracji podatkowej PIT w aplikacji "Rozlicz PIT wspieraj lokalnie".

Płacę podatki tam, gdzie mieszkam
Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania (składając deklarację wskazując gminę Nadarzyn jako miejsce zamieszkania i dołączając Formularz ZAP-3), tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim mieszkańcom. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez gminę działalności jednostek organizacyjnych, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, inwestycje w sport i kulturę, poprawa jakości lokalnej infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone, place zabaw, świetlice, infrastruktura wodno-kanalizacyjna…).
Niestety wiele osób faktycznie mieszkających w gminie Nadarzyn nie rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie (ul. Staszica 1). Ich podatki trafiają do innych gmin, z których infrastruktury nie korzystają. Co tym samym uszczupla budżet gminy i możliwości inwestycyjne. Rozliczajmy się z podatku tam gdzie mieszkamy - jak to zrobić?

Gdy Twój adres zameldowania i adres zamieszkania podlega pod ten sam urząd skarbowy
W takiej sytuacji nie musisz robić nic więcej niż w części B zeznania podatkowe PIT-37 wpisać aktualny na dzień 31.12.2020 roku adres zamieszkania, np.: jesteś mieszkańcem Nadarzynie, ale zameldowanym w Pruszkowie. W zeznaniu podatkowym w części B dotyczącej adresu zamieszkania wpisujesz adres w Nadarzynie. Nie ma potrzeby składania żadnych odrębnych oświadczeń i aktualizacji.

Gdy Twój adres zameldowania podlega pod inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania
W takiej sytuacji, poza wpisaniem w części B zeznania podatkowe PIT-37 faktycznego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie skarbowym uaktualnić adres zamieszkania składając na druku ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U.z 2014, poz. 1161) i służy do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji dotyczących osobistego rachunku. Formularz przeznaczony jest dla osoby fizycznej spełniającej łącznie poniższe kryteria:

  • jest objęta rejestrem PESEL,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • nie jest płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Reasumując formularz powyższy uzupełnia podatnik wtedy, kiedy z tytułu poprzedniego miejsca zamieszkania podlegał pod inny urząd skarbowego, np. podatnik z Warszawy, który do tej pory rozliczał się z urzędem skarbowym w Warszawie, zmienia miejsce zamieszkania do miejscowości Nadarzyn, Michałowice lub innej objętej działaniem urzędu skarbowego w Pruszkowie.

Urząd Skarbowy
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków
tel. (22) 738 09 00

Szczegóły dotyczące informacji podatkowej na stronie: www.is.waw.pl/Index.htm?office=18

 

Pliki do pobrania:

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

baner toplayer
Szanowni Państwo, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, z związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn.