Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy).

Urząd Gminy Nadarzyn, informuje w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, że zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą, posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonym przez Wójta Gminy Nadarzyn.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej jest na stronie Urzędu Gminy w zakładce Odbiór odpadów, wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania  z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym Wójta do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy, Urząd będzie przeprowadzał kontrolę umów zawartych z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00