Urząd Gminy w Nadarzynie

Przejście do sekcji:

Treść strony Informacja w sprawie zakazu spalania liści na posesjach

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

Z kolei art. 31 ust. 7 ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Na terenie gminy Nadarzyn obowiązuje zakaz spalania liści, trawy i innych pozostałości roślinnych. Uwarunkowane jest to faktem, że odpady te są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania i Gmina zapewnia ich odbiór sprzed posesji, oraz w PSZOK-u.

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą za społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W myśl art. 191 ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współpalarnią, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Można rozpalać ogniska rekreacyjnie na własnej posesji, co do zasady nie ma takiego zakazu, ale rozpalając ognisko należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych ( rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych a Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Nie wolno rozpalać ognia:

- w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
- w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej,
- w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
- w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu.

Banery

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85
fax 22 729 81 75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Lokalizacja

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Godziny otwarcia urzędu

pon.: 09:00 - 18:00
wt.-czw.: 08:00 - 16:00
pt.: 08:00 - 15:00

baner toplayer
Szanowni Państwo, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, z związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn.