Urząd Gminy w Nadarzynie

Losowe zdjęcia

Aktualności

Absolutorium dla Wójta - XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn

Absolutorium dla Wójta - XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn

W środę, 21 czerwca 2017r. podczas XXXII Sesji Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok dla wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz sprawozdania z działalności za 2016 rok, a także po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdań na wniosek Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Gospodarczej i Budżetowej – Wójt Gminy Nadarzyn uzyskał absolutorium Rady Gminy Nadarzyn. Sam budżet otrzymał też pozytywną opinię RIO. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Wójta w 2016 roku.

Akcja laryngologiczna w SPG ZOZ w Nadarzynie

Akcja laryngologiczna w SPG ZOZ w Nadarzynie

Sprawdź co z Twoim słuchem w SPG ZOZ w Nadarzynie. Akcja profilaktyczna 4 i 7 lipca.

Zapisy w rejestracji Nadarzyn tel. 22 739 48 40, Młochów 22 729 91 46.

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wcinką wodociągową w ul. Pruszkowskiej w dniu 20 czerwca w godzinach od 9:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody mieszkańcom Strzeniówki.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. przeprasza za zaistniałe niedogodności.

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołana zostanie XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn - na dzień 21 czerwca 2017 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Planowane wyłączenia prądu Rusiec - AKTUALIZACJA!!!

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje, że 20 czerwca planowana jest przerwa w dostawie prądu do miejscowości Rusiec

Od 8:00 do 18:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy:

  • ul. Szkolna
  • Aleja Katowicka od 187 do 201

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

IX Piknik Rodzinny i VIII Nadarzyński Bieg Rodzinny

VIII Nadarzyński Bieg Rodzinny - regulamin

VIII Nadarzyński Bieg Rodzinny odbędzie się w niedzielę 25 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego. Start godzina 14:45, główna brama wjazdowa przy Kościele św. Klemensa w Nadarzynie. Bieg ulicami: Warszawską, Sitarskich, Przejazdową, Turystyczną  i powrót Warszawską - dystans 1200 m.

Zapraszamy na konferencję „Grow with Greater Warsaw”

-

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu gminy na konferencję dedykowaną kompleksowemu programowi wsparcia eksportowego MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) z metropolii warszawskiej „Grow with Greater Warsaw”.

Długi weekend: zmiany w rozkładach jazdy

Zarząd Transportu Miejskiego w dniach 14-16 czerwca br. wprowadza zmiany w organizacji komunikacji miejskiej.

Banery

  • ITV
  • Karta Nadarzyniaka
  • system sms

Wiadomości Nadarzyńskie

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.05

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.