Urząd Gminy w Nadarzynie

Pomoc GOPS

Szanowni Państwo, niezwykle budujące jest, że w tak trudnym czasie możemy na siebie liczyć. Zgłaszają się do nas kolejne osoby – wolontariusze – gotowi do niesienia pomocy. Jesteśmy Wszystkim bardzo wdzięczni i informujemy, że będziemy prosili Was o zadeklarowaną pomoc w miarę potrzeb.


W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie przypomina o dodatkowych numerach telefonu:

501 642 417 - czynny w godz.8.00 – 16.00

508 686 471 - dla osób przebywających w kwarantannie

Przypominamy: jeżeli jesteś osobą samotną, wymagasz pomocy w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, wykupieniu leków, bądź znasz osobę potrzebującą pomocy, zadzwoń do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, tel. (22) 739 73 20, pon. - pt. w godzinach 10.00 - 12.00.

Straży Gminnej w Nadarzynie, tel. (22) 720 08 67, pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00.

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, tel. 502 891 926, pon. - pt. w godz. 10.00 - 12.00.

Caritas przy Parafii w Nadarzynie tel.728 947 323

 BEZPLATNE PORADY SPECJALISTÓW

Przewodnicząca, Z-ca przewodniczącej, członkowie GKRPA, Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień tel.22 729-82-74, wtorki 16.15-18.00         

Psycholog tel.22 729-82-74 zapisy: środy 17.00-19.30; piątek 11.30-14.00

Terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediator: zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 22 739 73 20, pon. 9.00 - 17.00; wt. - czw. 8.00 - 16.00; pt. 8.00 - 15.00.
Psycholog tel. 514-778-218 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00

Psycholog dziecięcy: zapisy tel. 22 739 73 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 w Sekcji Wsparcia Rodziny GOPS.

Krystyna Masłowska Dyrektor GOPS w Nadarzynie

Uwaga Pszczelarze

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z 7 października  2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego, określa się obszar zapowietrzony w gminie Nadarzyn w m. Nadarzyn, Strzeniówka, Stara Wieś, Urzut, Kostowiec.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

  • przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
  • organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Treść rozporządzenia dostępna w załączniku.

14 października Dzień Edukacji Narodowej

Dołączamy się do najserdeczniejszych życzeń dla wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi oraz administracji placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. 

  • Dzień Nauczyciela 2020

Ogłoszenie Wójta Gmina Nadarzyn z 09 października 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I – IX we wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn 

Ogłoszenie Wójta Gmina Nadarzyn z 09 października 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I, III-IX

Koronawirus - od 10 października jesteśmy w żółtej strefie

Szanowni Mieszkańcy,

apeluję o rozsądek i rozwagę. Bądźmy współodpowiedzialni za siebie nawzajem. Nośmy maseczki, zachowujmy dystans, dezynfekujmy 
dłonie. Zadbajmy o osoby z mniejszą odpornością i o osoby starsze. 
Zachęcam, do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy i innych jednostkach gminnych telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. 
Seniorki oraz seniorów proszę o szczególną rozwagę. W miarę możliwości o nie uczestniczenie w wydarzeniach, w których bierze udział więcej osób. 

Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn

 

PODEJRZEWASZ, ŻE MIAŁEŚ KONTAKT Z ZAKAŻONYM, MASZ OBJAWY CHOROBY?

NIE WYCHODŹ Z DOMU!!!

Zadzwoń do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
REJESTRACJA NADARZYN, MŁOCHÓW
22 739 48 40

 

JESTEŚ OSOBĄ SAMOTNĄ, SCHOROWANĄ, W GRUPIE RYZYKA, POTRZEBUJESZ POMOCY W ZROBIENIU ZAKUPÓW, ZAŁATWIENIU SPRAW URZĘDOWYCH, WYKUPIENIU LEKÓW, BĄDŹ ZNASZ OSOBĘ POTRZEBUJĄCĄ POMOCY, ZADZWOŃ DO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie tel. (22) 739 73 20 lub 501 642 417, pon.-pt., godz. 9:00–15:00;
Straży Gminnej tel. (22) 720 08 67, pon.-pt., godz. 10:00–15:00;
NOK tel. (22) 729 89 15 lub 502 891 926, pon.-pt., godz. 10:00–12:00;
Caritas tel. 728 947 323, pon.-pt., godz. 10:00-12:00.

DYŻURY SPECJALISTÓW
Punkt Konsultacyjny (budynek NOK wejście od Ronda Armii Krajowej): 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wt. 16:15-18:00, tel. 22 729 82 74
- Terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediator pt. 16:00–19:30  (zapisy w GOPS tel. 22 739 73 20)
- Psycholog śr. i pt. 17:00–19:00 (zapisy tel. 22 729 82 74)
- Psycholog dziecięcy (zapisy pon.-pt. 10:12 tel. 22 739 73 11)
- Dodatkowe porady psychologiczne dla mieszkańców pon.-pt. 10.00-15.00 tel. 514-778-218
- Telefon dla osób w kwarantannie i izolacji 508 686 471 (GOPS)

  • Ulotka A4 int
  • Ulotka A4 int2

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Nadarzyn

Do 20 listopada 2020 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła, którą objęte są wszystkie budynki mieszkalne, handlowe, usługowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Nadarzyn.

Uchwała nr 115 /2020 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckiem, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu nałożyła na samorządy z terenu woj. mazowieckiego obowiązek wykonania inwentaryzacji do 31 grudnia 2021 roku.

Inwentaryzację rozpocznie umieszczona na stronie gminy Nadarzyn ankieta on-line (www.nadarzyn.pl/ankieta) do samodzielnego wypełnienia przez użytkownika budynku. Można również wypełnić ankietę telefonicznie pod numerem tel. 722 027 400.

Nie wypełnienie ankiety on-line lub telefonicznie będzie równoważne z koniecznością przeprowadzenia wywiadu na terenie nieruchomości przez ankieterów terenowych.

Inwentaryzację na terenie gminy Nadarzyn przeprowadzi firma Energomix Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czereśniowej 98, lok. 117, 02-456 Warszawa przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”.

Podczas inwentaryzacji nie będą spisywane dane osobowe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, gmina Nadarzyn będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Zgodnie z regulaminem MI WOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

  • Ogłoszenie Nadarzyn (1) duże

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

Stara Wieś

12 października w godzinach 9:00-13:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicy Nastrojowej od 29 do 61 (stacja 02-1900 Nastrojowa).

13 października w godzinach 9:00-13:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Borowikowa (stacja 02-0435 Stara Wieś 3), Słowika (stacja 02-21B1790 Głogowa).

Młochów

13 października w godzinach 9:00-13:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Mazowiecka, Wiejska, Kanarkowa, Willowa, Błękitna, Naturalna, Myśliwska, Dworkowa, Słoneczna, Młodości, Frezji, Źródlana, Wenecka (stacje: 02-0336 Młochów 1, 02-0335 Młochów 2, 02-1891 Młochów Młodości).

Stara Wieś

14 października w godzinach 9.00- 13.00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicy Brackiej 7, 12, 15, 24, 31, 33, 37 (stacja 02-1732 Poziomkowa).

Nadarzyn

14 października w godzinach 9:00-13:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domu przy ulicy Leśnej 11 (stacja 02-0428 Stasinek).

Przypominamy: pogotowie energetyczne 991, numer dla aglomeracji warszawskiej 22 340 41 00.

Szczegółowe informacje na stronie dostawcy.

Obwieszczenie w sprawie obwodu 458

Zgodnie z Prawem łowieckim (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) i na podstawie art. 42 ab ust. 2 tejże ustawy informujemy, że 20 grudnia 2020 r. w godzinach 8:00-15:00 odbędzie się polowanie zbiorowe w obwodzie nr 458 na obszarach nadleśnictwa Chojnów w terenie obwodu koła łowieckiego „Ostoja”.

Szczegóły w załączniku.

Koronawirus: zasady i ograniczenia od 24 października

Od soboty 24 października Polska jest czerwoną strefą. Wprowadzono następujące zasady i ograniczenia:

➡ w klasach 4-8 szkół podstawowych nauka w trybie zdalnym, podobnie w przypadku szkół wyższych i ponadpodstawowych
➡ osoby do 16. roku życia w godzinach 8.00-16.00 muszą przemieszczać się pod opieką dorosłego
➡ wydarzenia sportowe - bez udziału publiczności, kulturalne - do 25% udziału publiczności
➡ zawieszenie działalności basenów, siłowni
➡ zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych - tylko na wynos
➡ w placówkach handlowych - 5 osób na 1 kasę do 100 mkw, powyżej 100 mkw - 1 osoba na 15 mkw
➡ 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc zajętych w transporcie publiczny
➡ zawieszenie działalności sanatoriów
➡ ograniczenie spotkań do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
➡ ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyłączeniem czynności zawodowych, potrzeb życia codziennego, uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego)

Wywiad z Wójtem Dariusz Zwolińskim w Radio Bogoria

Wywiad z kierownik GOPS Krystyną Masłowską w Radio Bogoria

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.