Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie - praca

Gminny Żłobek Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu poszukuje osób do pracy na stanowisku: opiekunka dziecięca.

Wymagania:
- kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu (kurs opiekunki dziecięcej - 280 godzin lub min. licencjat z pedagogiki),
- punktualność,
- sumienność,
- umiejętność pracy w zespole,
- zainteresowanie współczesną pedagogiką oraz innowacjami w pracy z małymi dziećmi.

Warunki pracy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji,
- kursy, szkolenia, warsztaty.

*Poszukujemy WYŁĄCZNIE osób z kwalifikacjami.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: zlobek@nadarzyn.pl lub kontakt pod nr tel.: 600 247 737.

Renowacja oficyny w parku w Młochowie - ankieta

W związku ze składaniem przez Gminę Nadarzyn wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie”, Gmina zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety (dostępna online: shorturl.at/ckzM5).
Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, Gmina Nadarzyn powierzyła Pomorskiej Grupie Konsultingowej SA z Bydgoszczy. Projekt ma na celu wyremontowanie oficyny pałacowej i przekształcenie jej na miejsce atrakcyjnie turystycznie, jak również z pożytkiem dla Mieszkańców. Gmina chciałaby udostępnić część oficyny na działania edukacyjno-kulturalne, które przyczynią się do rozwoju i zacieśnienia więzów między członkami lokalnej społeczności.
Celem ankiety jest poznanie Państwa zdania na temat obecnego stanu usług kulturalno-edukacyjnych jak również zbadanie Państwa potrzeb w tym zakresie. Ankieta jest anonimowa i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.
Wypełnione ankiety można składać w Urzędzie Gminy lub zeskanować i wysłać na adres oparkowska@pgksa.pl. Ankieta jest również dostępna w wersji internetowej pod adresem: shorturl.at/ckzM5.

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

200 tysięcy dofinansowania na gminne projekty

Dzisiaj (17 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana z Gminą Nadarzyn umowa na dofinansowanie projektów:

 • „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej w miejscowości Kostowiec”;
 • „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej w miejscowości Młochów”;
 • „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Parole poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego”;
 • „Budowa placu zabaw w miejscowości Kajetany”;
 • „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej w miejscowości Wola Krakowiańska”.

Łączna wartość dofinansowania przekazanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 wynosi 50.000,00 zł.

Podpisana została również umowa na dofinansowanie projektu pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Nadarzyn”, realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Udział środków zewnętrznych wynosi 150.000,00 zł.

Zielono – niebieska infrastruktura w Gminie Nadarzyn

Materiały przekazane przez Firmę DOEKO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Zielono – niebieska infrastruktura w Gminie Nadarzyn”

 1. Deklaracja przystąpienia do projektu.
 2. Wzór umowy dotyczącej inspekcji technicznej.

Deklarację uczestnictwa w projekcie należy składać do 17.07.2020 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24; 05 – 830 Nadarzyn; pokój nr 100 – kancelaria

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Nadarzyn - lipiec

 • HARM REJON I-V - I-VI. LIPIEC 2020r_
 • HARM REJON VI-X - LIPIEC 24.06.2020
 • Harmongram - trudny dojazd - LIPIEC 2020r_
 • Zab wielorodzinna - I-VI. 2020.xls LIPIEC 2020r_

Wywiad z dyrektorem GOS Dariuszem Maranowskim w Radio Bogoria

Ostrzeżenie meteorologiczne

3 lipca prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30mm, porywami wiatru do 80km/h.

 

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.