Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt pn. „Zdalne nauczanie w Gminie Nadarzyn”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 79.200,00 zł.

Celem projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego był zakup 33 laptopów wraz z oprogramowaniem dla 6 placówek oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn w celu realizacji podstawy programowej związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanej zakażeniem COVID 19.

tD7wCl7AkXIAAAAASUVORK5CYII=

2. Projekt pn. „Dostosowanie pomieszczenia na sale oddziału żłobkowego w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu”. Moduł 1b.

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2020” – moduł 1b.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 124.070,84 zł.

W ramach projektu zostanie dostosowane istniejące pomieszczenie na salę oddziału żłobkowego i łazienkę dla 16 miejsc dla nowo powstałej grupy żłobkowej.

TELzD4qoHq7VBuBze7Cl7qb142Pg992879dAcL7Djw8RWggh3FL4f+mLckw0mLrzAAAAAElFTkSuQmCC   ijMlm1EwGacAAAAASUVORK5CYII=

3. Projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu”. Moduł 2.

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2020” – moduł 2.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.920,00 zł.

W ramach projektu Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu otrzymał dofinansowanie do 16 miejsc opieki nad małymi dziećmi.

TELzD4qoHq7VBuBze7Cl7qb142Pg992879dAcL7Djw8RWggh3FL4f+mLckw0mLrzAAAAAElFTkSuQmCC   ijMlm1EwGacAAAAASUVORK5CYII=

4. Projekt pn. „Gimnastyka korekcyjna 2020”.

Projekt realizowany w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działanie „Upowszechnienie sportu dzieci i młodzieży”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.400,00 zł.

W ramach projektu 148 uczniów z klas 0-III szkół podstawowych Gminy Nadarzyn skorzysta z bezpłatnych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

CJbGc4NiLdAAAAABJRU5ErkJggg==

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25
baner toplayer
Informacja o pracy Urzędu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.