Urząd Gminy w Nadarzynie

UWAGA!!!

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym w kraju Urząd Gminy Nadarzyn informuje:
W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego. Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,  może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi na indywidualny wniosek Podatnika, w ramach pomocy de minimis. Wnioski należy przesyłać na adres Referatu Realizacji Podatków i Opłat, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: gmina@nadarzyn.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP. Z uwagi na zamknięcie Urzędu Gminy Nadarzyn dla bezpośredniej obsługi klienta złożenie wniosku może odbyć się również poprzez dostarczenie korespondencji do kancelarii przy wejściu do urzędu.

Ogólne informacje dotyczące udzielenia ulgi zakwalifikowanej jako pomoc publiczna (pomoc de minimis) określa procedura dostępna na stronie www.bip.nadarzyn.pl -> karty usług jak załatwić sprawy -> podatki i opłaty lokalne -> ulgi.

W zaistniałej sytuacji, Podatnicy, którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatku od nieruchomości w terminie ustawowym, mogą złożyć wniosek, przykładowo o odroczenie terminu jego płatności ze wskazaniem terminu odroczenia. Wniosek taki można złożyć również w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 729-81-85 wew.121, 122.
Nadmienić należy, że z racji sytuacji w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy.

  • autor: Katarzyna Kobylińska, data: 2020-03-24

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25
baner toplayer
Informacja o pracy Urzędu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.