Urząd Gminy w Nadarzynie

UWAGA!!!

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym w kraju Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Szczegółowe informacje po kliknięciu w więcej.

Oświata - zmiany zasad rekrutacji

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i opieki nad dziećmi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zmianie ulegają niektóre zasady rekrutacji.
W przypadku przedszkoli, o wynikach posiedzenia komisji rekrutacyjnych, zostaną państwo powiadomieni telefonicznie. Potwierdzenie woli przyjęcia Państwa pociech do przedszkoli proszę wysyłać w formie pisemnego oświadczenia na adres mailowy placówek lub wrzucać w kopercie do skrzynki pocztowej zainstalowanej na furtce wejściowej.

Dokładne informacje na stronach placówek:
ppnadarzyn@nadarzyn.pl
ppwolica@nadarzyn.pl
teresaprzedszkole@wp.pl
sprusiec@nadarzyn.pl

W przypadku żłobka, rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem - zmienia się jednak sposób składania dokumentacji. Wnioski prosimy przesyłać drogą mailowa:
zlobek@nadarzyn.pl, pocztową lub wrzucając w zaklejonej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się na wejściu do żłobka.
O wynikach rekrutacji zostaną Państwo zawiadomieni telefonicznie.

W przypadku szkół, dokumenty składamy również drogą mailową:
spnadarzyn@wp.pl
sprusiec@nadarzyn.pl
spkostowiec@nadarzyn.pl
spmlochow@nadarzyn.pl
spwolakrak@poczta.fm

pocztową lub w kopercie do skrzynki pocztowej zamontowanej na wejściu do placówki.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i organizacji pracy żłobka, przedszkoli i szkół znajdują się na stronach internetowych placówek:
www.zlobekrusiec.szkolnastrona.pl,                    www.spmlochow.nadarzyn.pl
www.ppmlochow.nadarzyn.pl,                              www.sp.nadarzyn.pl
www.pp.nadarzyn.pl,                                              www.sprusiec.nadarzyn.pl
www.ppwolica.nadarzyn.pl,                                   www.spwolakrak.szkolnastrona.pl
www.spkostowiec.nadarzyn.pl

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.) Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.
Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.
Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdrowy rozsądek i mycie rąk

Szanowni mieszkańcy, w chwili obecnej UG Nadarzyn funkcjonuje normalnie. Jako działania profilaktyczne sugerujemy unikanie skupisk ludzkich, w miarę możliwości załatwianie spraw w instytucjach i urzędach drogą telefoniczną i elektroniczną. Przypominamy Państwu o zachowaniu podstawowych zasad higieny, zdrowego rozsądku, dokładnym myciu rąk i szczególnej dbałości o swoje zdrowie.
Dzisiaj rano odbyły się dwie odprawy – kadry kierowniczej UG oraz dyrektorów placówek oświatowych. Obecny na spotkaniach dyrektor SPG ZOZ przekazał merytoryczne informacje w sprawie podjęcia działań profilaktycznych na terenie gminy. Ustalono dalsze postępowanie zgodne z przyjętymi procedurami.
Będziemy Państwa informowali na bieżąco o sytuacji w Gminie.

  • Ulotka informacyjna
  • Ulotka informacyjna
  • Ulotka informacyjna

Trasa S10 - stanowisko Gminy Nadarzyn

Oficjalne stanowisko Gminy Nadarzyn dotyczące projektowanego przebiegu trasy S10 (wariant przez tereny obrębu Krakowiany i Wola Krakowiańska).

  • Oficjalne stanowisko Gminy Nadarzyn dotyczące...
  • Oficjalne stanowisko Gminy Nadarzyn dotyczące...
  • Oficjalne stanowisko Gminy Nadarzyn dotyczące...

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne2Q==. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.