Urząd Gminy w Nadarzynie

Zmiana organizacji ruchu na ul. Sitarskich w Nadarzynie

W związku z realizacją prac związanych z budową ścieżki rowerowej na ul. Sitarskich w Nadarzynie w okresie ferii zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Nadarzyn

Jeżeli jesteś osobą bezdomną lub znasz osobę, która wymaga pomocy:

  1. pod numerem alarmowym 987 (połączenia zarówno z komórek, jak i telefonów stacjonarnych - są bezpłatne) można uzyskać informacje dot. możliwości udzielenia pomocy osobom bezdomnym w zakresie noclegu i wyżywienia.
  2. pod numerem alarmowym 112 - możesz poinformować o osobach, którym grodzi wychłodzenie lub wymagają pomocy medycznej.
  3. pod numerem 22 739 73 20  (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24) można uzyskać pomoc dotyczącą udzielenia schronienia, gorącego posiłku, pomocy finansowej, poradnictwa, pracy socjalnej.
  4. w Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie, ul. Kościelna 2, osoby potrzebujące mogą mogą otrzymać odzież i żywność - suchy prowiant - dyżur wtorek godziny 10-12, czwartek godziny 15-17.
  5. zgłaszając się do Straży Gminnej w Nadarzynie, pl. Poniatowskiego 42 lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 720 08 67.

GOPS Nadarzyn

Medale za 50-lecie Pożycia Małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie uprzejmie prosi o  zgłaszanie par małżeńskich zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Nadarzyn, które w latach 2019 – 2020 obchodziły lub będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Prosimy również o zgłaszanie się par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach ubiegłych, a nie został im jeszcze przyznany medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Małżonkowie, którym przypada Jubileusz proszeni są o złożenie pisemnych wniosków w tej sprawie do Urzędu Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, pok. 226, (I piętro) do 31.01.2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie pod numerem telefonu 22 729 81 85 wew. 130, 134.

Deportacje Polaków do Związku Sowieckiego w latach 1940-1941

W sobotę, 18 stycznia o godz. 15. w Muzeum Dulag 121 odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”. Naszym gościem będzie Ewa Dyngosz, która wygłosi wykład zatytułowany „Deportacje Polaków do Związku Sowieckiego w latach 1940-1941”.

Temat deportacji  ludności polskiej do Związku Sowieckiego w czasie trwania II wojny światowej w dalszym ciągu należy do niezabliźnionych ran w polskim społeczeństwie. Pierwsza masowa wywózka na Sybir, przeprowadzona przez NKWD miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Szacuje się, że w głąb ZSRS zostało wówczas zesłanych około 140 tysięcy naszych rodaków. Ich gehenna zaczęła się już w momencie transportu do miejsca zesłania i trwała przez kilka lat. Tysiące polskich rodzin, w tym dzieci, zostało pozbawionych swojego domu i wrzuconych w brutalny świat sowieckiego reżimu. Głównymi ofiarami  sowieckiego reżimu padły rodziny urzędników, wojskowych oraz pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski.

W latach 1940-1941 łącznie zostało deportowanych nie mniej niż 320 tys. obywateli polskich, którzy zostali rozsiani po różnych zakątkach ZSRS i byli wykorzystywani do katorżniczej pracy. Zakończenie II wojny światowej nie zawsze oznaczało powrót do ojczyzny, tym bardziej, że Kresy, z których zostali deportowani, nie znajdowały się już w obrębie nowych granicach Polski.

Ewa Dyngosz - historyk Oddziału IPN w Warszawie. Współautorka wystawy i albumu „Ukradzione dzieciństwo ” poświęconego losom dzieci i młodzieży II Rzeczypospolitej  w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Prowadziła notacje   z osobami zesłanymi na Syberię  jako dzieci. Brała udział w projekcie i przygotowaniu publikacji „Smak wygnania… doświadczenia polskich sybiraków w latach 1940 -1942”.

materiały prasowe

  • plakat-deportacje-20200107

79. rocznica wywózki pruszkowskich Żydów do warszawskiego getta

Pod koniec stycznia obchodzić będziemy 79. rocznicę wywózki pruszkowskich Żydów do warszawskiego getta. Serdecznie zachęcamy do włączenia we wspólne upamiętnienie tragicznych losów pruszkowskiej gminy żydowskiej. Spotykamy się w sobotę 1 lutego o godz. 18 na placu przy ulicy Bolesława Prusa, gdzie mieściła się pruszkowska bożnica i mykwa – wejście bramą przy numerze 38/40. Wydarzenie organizują wspólnie: Marian Skwara, Książnica Pruszkowska i Muzeum Dulag 121.

„Pewnej nocy na początku lutego getto zostało otoczone przez policję oraz żandarmów. – Pisała w wspomnieniach w „Seferze Pruszków” (Książnica Pruszkowska, 2016) ocalała z Zagłady Chana Gelbard – Przez dziesięć dni byliśmy w zupełnej izolacji, odcięci od świata. Różne plotki krążyły między nami: byli tacy, którzy twierdzili, że wysyłają nas na śmierć, że wyślą nas do Krakowa albo do Lublina, że chcą nas potopić w Wiśle i inne takie. Ciężko opisać to zamieszanie i niepewność. Wszystko to wpływało na Żydów i jeden z nas, szewc Josef, oszalał.” W rzeczywistości Niemcy otoczyli getto już 25 stycznia, a w czwartek rano 30 stycznia mieszkańcy pruszkowskiego getta – 21 domów mieszczących się w kwartale ulic Pęcickiej (obecnie Armii Krajowej), Komorowskiej, Ceramicznej i Polnej – zostali wywiezieni na teren Warsztatów Kolejowych, a stamtąd do warszawskiego getta. Ogromna liczba z ponad 1300 pruszkowskich Żydów zginęła później w komorach gazowych w Treblince, gdzie znajduje się pamiątkowy kamień im poświęcony. Poeta Władysław Szlengel, którego poezje poświęcone życiu w getcie przechował podczas wojny pruszkowianin Henryk Krzyczkowski, w wierszu „Mała stacja Treblinki” pisał:

Na szlaku Tłuszcz – Warszawa
Z dworca Warschau – OST
Wyjeżdża się szynami
I jedzie się wprost…
I podróż trwa czasami
Pięć godzin i trzy ćwierci,
A czasami trwa ta jazda
Całe życie aż do śmierci…
A stacja jest maleńka
I rosną trzy choinki
I napis tu zwyczajny:
Tu stacja Treblinki.
I nie ma kasy
Ani bagażowego,
Za milion nie dostaniesz
Biletu powrotnego…
Nie czeka nikt na stacji
I nie macha chustką,
I cisza tylko wisi,
I wita głuchą pustką.
I milczy słup stacyjny
I milczą trzy choinki,
I milczy czarny napis
Że … stacja Treblinki.
I tylko wisi z dawna
(reklama w każdym razie)
Zniszczony stary napis:
„Gotujcie na gazie”.

Wszystkich, którzy pragnęliby upamiętnić tragiczne losy Pruszkowiaków, których deportowano do warszawskiego getta, a następnie do obozu śmierci w Treblince, zapraszamy 1 lutego na placyk przy Bolesława Prusa.

 

  • dulag

Turniej siatkówki "Mazovia"

W  środę  22 stycznia 2020 r. na halach sportowych  GOS przy ul. Sitarskich i  Zółwińskiej w Nadarzynie rozegrano turniej piłki siatkowej dziewcząt  i chłopców szkół podstawowych Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia".  Do rozgrywek zgłosiły się dziewczęta  z  sześciu  gmin a chłopcy z siedmiu. 

Klasyfikacja dziewcząt:  
I m -  Nadarzyn I   
II m -  Nadarzyn II 
III  m -  Błonie 
IV m -  Michałowice 
V m - Brwinów 
VI m-  Podkowa Leśna 
VII m - Leszno   
Najlepszą rozgrywającą  została  Magdalena Jureńczyk,  atakującą -  Amelia Lasota, MVP turnieju - Aleksandra Grzelak.

Klasyfikacja chłopców:  
I m-  Błonie 
II m - Michałowice 
II m - Leszno 
IV m - Podkowa Leśna 
V m - Milanówek 
VI m- Nadarzyn 
VII m -  Brwinów.
Najlepszym rozgrywającym  został Piotr Prokopek, atakującym - Kacper Pielak, MVP turnieju -  Kacper Wachnik.

Zwycięskie drużyny  otrzymały puchary,  medale i nagrody rzeczowe a  najlepsi zawodnicy pamiątkowe statuetki.  Nagrody wręczali: Pan Jerzy Wysocki - Prezes SGZM "Mazovia",  Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn i  Leszek Skrzypczak - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie. 

Medale, puchary i statuetki  ufundowało Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia"  a nagrody rzeczowe - Wójt Gminy Nadarzyn.

8,5 mln zł z UE na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - we współpracy z m.st. Warszawa - ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach sąsiadujących ze stolicą.

Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna.  Dotacją mogą być objęte m.in. wydatki na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, wyposażenie, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie personelu, wyżywienie i pobyt dzieci. Realizacja projektów umożliwi m.in. powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3.

Jak otrzymać dotację?

Konkurs jest organizowany w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 13 lutego do 28 lutego 2020. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.omw.um.warszawa.pl oraz na www.funduszedlamazowsza.eu.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.

  • żłobki

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.