Urząd Gminy w Nadarzynie

 • Wspomnienie śp. Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn w...

Wspomnienie śp. Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn w latach 1998 - 2017

"Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.
(..) Czas zaciera w pamięci drobne, nieistotne sprawy,
a zostawia esencję dobra, tego, dzięki któremu nasze życie było piękne".

8 grudnia mijają dwa lata od nagłej śmierci Wójta Janusza Grzyba - wieloletniego gospodarza Gminy Nadarzyn, szefa i przyjaciela. Z wykształcenia był nauczycielem, po kilku latach pracy w zawodzie rozpoczął działalność w samorządzie Gminy Nadarzyn - pracę dla dobra gminy i jej mieszkańców, której poświęcił niemal 20 lat. Był przełożonym o wielkim sercu, kochającym ludzi, bardzo zaangażowanym w społeczne sprawy. Osobą niezwykłą, znanym i lubianym samorządowcem, tworzącym z wielką pasją przez lata oblicze naszej małej, gminnej ojczyzny. Przez perspektywiczne myślenie, niezwykłą umiejętność jednoczenia ludzi, troskę o właściwy poziom infrastruktury, edukacji, kultury i sportu, lata wytężonej pracy ambitne wyzwania i realizowane projekty stworzył trwałe dzieło.

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu.

9 grudnia w godzinach 8:00 – 15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicy Turystycznej w Nadarzynie (stacja 02-0753 Nadarzyn PSM),

11 grudnia w godzinach 9:00 – 15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach:

 • Nagietkowa 6, 8, 10
 • Pruszkowska 123, od nr 127A do nr 127E, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 144.

w Strzeniówce (stacja 02-1952 Strzeniówka Nagietkowa).

Szczegółowe informacje na stronie dostawcy.

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Nowe przepisy drogowe od 6 grudnia!

Od 6 grudnia zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające obowiązek tworzenia korytarza ratunkowego i jazdy na suwak. Regulacje określają zasady zachowania w sytuacjach istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu.

•    korytarz ratunkowy (życia) - dotyczy poruszających się drogami o przynajmniej dwóch pasach w jednym kierunku. W przypadku korka kierowcy jadącym lewym pasem zjeżdżają na lewo, a pozostali na prawo, aby umożliwić przejazd służbom ratowniczym.
•    jazda na suwak - w przypadku znacznego zmniejszenia prędkości kierowca jadący pasem, który się nie kończy ma obowiązek wpuścić pojazd z kończącego się pasa.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało grafiki ilustrujące nowe przepisy.
 

 • car-1149997_1920
 • 33183a98-a4d2-4f98-97ca-33349c2ad78c
 • e1e73ef9-35c1-4836-8994-19c9095510cb

Biała Sobota

14 grudnia w godzinach 8.00-13.00 w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie odbędzie się bezpłatna Biała Sobota dla pacjentów zdeklarowanych lub mieszkańców Gminy Nadarzyn. 

Podczas wydarzenia dostępne będą: konsultacja laryngologiczna (seniorzy 65+), konsultacja neurologiczna (seniorzy 65+), USG jamy brzusznej dzieci (od 4 roku życia), USG piersi kobiet (od 14 roku życia), USG prostaty mężczyzn (od 25 roku życia), szczepienia przeciw grypie (dzieci i dorośli) z kwalifikacją lekarza oraz przegląd stomatologiczny (uczniowie szkół z terenu Gminy Nadarzyn).

Organizatorzy zapewniają pomoc przy założeniu: karty seniora, karty Nadarzyniaka i Internetowego Konta Pacjenta.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Nadarzyn.

 • Plakat wydarzenia Biała Sobota w Ośrodku Zdrowia w...
  Plakat wydarzenia Biała Sobota w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie.
 • Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia o marznącym deszczu...

Usługa „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Gmina Nadarzyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  2019 roku realizował Projekt  Usługa „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019. Programem objęte zostały 4 rodziny z terenu gminy naszej Gminy.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Dariusza Zwolińskiego – Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 Gminie Nadarzyn przekazane zostały środki z Programu
w kwocie 16 800,00 złotych,  a wkład własny Gminy wynosi 3 360,00 złotych.

 Program Opieka wytchnieniowa skierowany był dla:

 • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019

Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 do grudnia 2019 roku objęte były 2 rodziny z terenu Gminy Nadarzyn.

Pomoc udzielana była na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je!

Utraciłeś dokumenty bądź kartę płatniczą? Zastrzeż je!

Wystarczy zaledwie kilka minut, aby ochronić swoją tożsamość. Każdego dnia przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów w celu wyłudzenia kredytów czy wynajmu nieruchomości.

Chcesz zastrzec swoją kartę kredytową? Zadzwoń (+48) 828 828 828 

Więcej informacji na stronach:

 • dokumentyzastrzezone.pl
 • zastrzegam.pl
 • kdz.baner_.01.300x250-1

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.