Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 11 października 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 11 października 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

UWAGA - wprowadzenie stopnia alarmowego CRP

ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§1.Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019r.,od godz.00:01, do dnia 14 października 2019r., do godz. 23:59.
 

§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI

INFORMACJA O DZIAŁANIACH
Przedsięwzięcia

Informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznej lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności

Poinformowanie podległego personelu i osób przebywających na terenie obiektu o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.

Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Nadarzyn

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP, 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Mieszkańcy gminy Nadarzyn głosować będą – tak jak podczas ostatnich wyborów – w siedmiu obwodach głosowania, czyli w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW), tj:
1. W lokalu OKW nr 1 w Szkole Podstawowej w Nadarzynie (ul. Sitarskich 4), głosować będą wyborcy zamieszkali: w Nadarzynie - ulice: Aleja Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, Krucza, Kryształowa, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego Księcia, Morelowa, Mszczonowska, Promienna, Sęczkowa, Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska, Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wiosenna, Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, Mazurska, Poprzeczna, Sitarskich, Turystyczna, Warszawska; oraz mieszkańcy Starej Wsi - ulice: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Krokusowa, Srebrna, Starowiejska.
2. W lokalu OKW nr 2, znajdującym się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury (pl. Poniatowskiego 42), głosować będą wyborcy zamieszkali: w Nadarzynie - ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, plac Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie, Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, Sosnowa, Stokrotki, Storczykowa, Wrzosowa oraz mieszkańcy Strzeniówki.
3. W lokalu OKW nr 3, znajdującym się w OSP Nadarzyn (ul. Warszawska 15), głosować będą mieszkańcy Kajetan, Szamot i Walendowa.
4. W lokalu OKW nr 4, znajdującym się w Szkole Podstawowej w Ruścu (ul. Osiedlowa 72), głosować będą mieszkańcy Ruśca oraz Starej Wsi - z wyjątkiem ulic: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Krokusowa, Srebrna, Starowiejska.
5. W lokalu OKW nr 5, znajdującym się w Przedszkolu Publicznym w Młochowie (ul. Źródlana 1), głosować będą mieszkańcy Parol, Młochowa, Krakowian i Woli Krakowiańskiej.
6. W lokalu OKW nr 6, znajdującym się w Przedszkolu Publicznym w Wolicy (ul. Przedszkolna 2), głosować będą mieszkańcy Wolicy.
7. W lokalu OKW nr 7, znajdującym się w Świetlicy NOK w Rozalinie (ul. Młochowska 59), głosować będą mieszkańcy Urzuta, Kostowca i Rozalina.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Pamiętajmy o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, ponieważ przed wydaniem kart do głosowania członkowie komisji są zobowiązani do sprawdzenia tożsamości wyborcy, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią, pozwalającego na identyfikację osoby.

Dla przypomnienia: w lokalu wyborca otrzyma dwie karty do głosowania.
1) na karcie do głosowania do Sejmu RP głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu;
2) na karcie do głosowania do Senatu RP głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Więcej informacji dotyczących wyborów 13 października 2019 r. na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://pkw.gov.pl/
Informacje o organizacji wyborów na terenie gminy Nadarzyn na stronie internetowej gminy Nadarzyn, zakładka „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 13.10.2019 r.”

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.