Urząd Gminy w Nadarzynie

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

  • -
  • -
  • -
  • -

Uwaga na włamywaczy

Na terenie naszej gminy zaczęli działać bezczelni, wysportowani i niebezpieczni włamywacze. Najczęściej atakują wieczorami, między godziną 18:00 a 22:00. Sprawnie przeskakują płot, jednym fachowym ruchem wyłamują okno balkonowe od strony ogrodu. Szukają biżuterii, kosztowności, pieniędzy. Noszą kominiarki i rękawiczki.

W związku ze zwiększonym ryzykiem włamań na terenie gminy Nadarzyn 22 października w UG odbyło się spotkanie Policji i Straży Gminnej z wójtem Dariuszem Zwolińskim oraz zastępcą Januszem Rajkowskim. Ustalono, że w godzinach nocnych na naszych ulicach będą dodatkowe patrole.


W najbliższy czwartek 24 października o godzinie 18:00 w sali widowiskowej NOK odbędzie się spotkanie z funkcjonariuszami policji, którzy przedstawią więcej szczegółów. Poradzą także jak zabezpieczyć się przed włamaniami.


Sposób działania włamywaczy wskazuje, że mogli dokonać kradzieży między innymi w Piasecznie i Starych Babicach. Nie skupiają się na jednym domu, mogą okraść nawet kilka sąsiadujących budynków. Na terenie naszej gminy doszło już do 4 kradzieży z włamaniem, których mogła się dopuścić ta grupa. W gminie Nadarzyn uchwyciła ich jedna z kamer monitoringu. Szli ulicą, na głowach mieli kominiarki. Mijało ich auto osobowe. Nie próbowali uciec, odwrócić się czy schować, kierowca nie zareagował na widok zamaskowanych postaci.

Przyłączamy się do apelu policji, prosimy o:

- zgłaszanie telefonicznie każdego podejrzanego samochodu parkującego przez dłuższy czas. Numer komisariatu policji w Nadarzynie 227298177 numer alarmowy 997,

- włączanie alarmów,

- pozostawiane w domu włączonego światła,

- sąsiedzką czujność – informowanie się o nieobecności w domu – to szczególnie ważne w okresie świątecznych wyjazdów,

- do osób posiadających własny monitoring zwracamy się z prośbą o sprawdzenie czy nie nagrali się mężczyźni w kominiarkach.

4,5 mln zł dotacji unijnych na projekty edukacyjne w metropolii warszawskiej

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy.

 

Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne  i podmioty posiadające co najmniej 3 - letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs przewiduje wsparcie przedsięwzięć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie podstawowym po edukację ponadpodstawową (ogólną).

 

Kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, czyli jakie?

Szansę na dofinansowanie mają projekty ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży m. in. w obszarach: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i porozumiewania się w językach obcych. Wspierane będą pomysły na kreowanie postaw/umiejętności, m.in. takich jak   innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie . Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez wdrożenie nowych eksperymentalnych form i programów nauczania, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wyposażenie szkół/placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjne.

 

 

Jak otrzymać dotację?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 31 października do 28 listopada br. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.omw.um.warszawa.pl oraz na www.funduszedlamazowsza.eu.

 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego zaprasza na spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących aktualnie najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w II połowie października w siedzibach Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie.

W programie spotkań znajdą się zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego czy organizacji I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
Podczas spotkań przedstawiciele Banków Żywności zaprezentują ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i wynikające z jej zapisów możliwości działania lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Wstęp na spotkania jest wolny, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 11 października 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 11 października 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

UWAGA - wprowadzenie stopnia alarmowego CRP

ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§1.Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019r.,od godz.00:01, do dnia 14 października 2019r., do godz. 23:59.
 

§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI

INFORMACJA O DZIAŁANIACH
Przedsięwzięcia

Informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznej lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności

Poinformowanie podległego personelu i osób przebywających na terenie obiektu o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.

  • -

Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Nadarzyn

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP, 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Mieszkańcy gminy Nadarzyn głosować będą – tak jak podczas ostatnich wyborów – w siedmiu obwodach głosowania, czyli w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW), tj:
1. W lokalu OKW nr 1 w Szkole Podstawowej w Nadarzynie (ul. Sitarskich 4), głosować będą wyborcy zamieszkali: w Nadarzynie - ulice: Aleja Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, Krucza, Kryształowa, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego Księcia, Morelowa, Mszczonowska, Promienna, Sęczkowa, Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska, Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wiosenna, Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, Mazurska, Poprzeczna, Sitarskich, Turystyczna, Warszawska; oraz mieszkańcy Starej Wsi - ulice: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Krokusowa, Srebrna, Starowiejska.
2. W lokalu OKW nr 2, znajdującym się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury (pl. Poniatowskiego 42), głosować będą wyborcy zamieszkali: w Nadarzynie - ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, plac Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie, Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, Sosnowa, Stokrotki, Storczykowa, Wrzosowa oraz mieszkańcy Strzeniówki.
3. W lokalu OKW nr 3, znajdującym się w OSP Nadarzyn (ul. Warszawska 15), głosować będą mieszkańcy Kajetan, Szamot i Walendowa.
4. W lokalu OKW nr 4, znajdującym się w Szkole Podstawowej w Ruścu (ul. Osiedlowa 72), głosować będą mieszkańcy Ruśca oraz Starej Wsi - z wyjątkiem ulic: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Krokusowa, Srebrna, Starowiejska.
5. W lokalu OKW nr 5, znajdującym się w Przedszkolu Publicznym w Młochowie (ul. Źródlana 1), głosować będą mieszkańcy Parol, Młochowa, Krakowian i Woli Krakowiańskiej.
6. W lokalu OKW nr 6, znajdującym się w Przedszkolu Publicznym w Wolicy (ul. Przedszkolna 2), głosować będą mieszkańcy Wolicy.
7. W lokalu OKW nr 7, znajdującym się w Świetlicy NOK w Rozalinie (ul. Młochowska 59), głosować będą mieszkańcy Urzuta, Kostowca i Rozalina.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Pamiętajmy o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, ponieważ przed wydaniem kart do głosowania członkowie komisji są zobowiązani do sprawdzenia tożsamości wyborcy, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią, pozwalającego na identyfikację osoby.

Dla przypomnienia: w lokalu wyborca otrzyma dwie karty do głosowania.
1) na karcie do głosowania do Sejmu RP głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu;
2) na karcie do głosowania do Senatu RP głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Więcej informacji dotyczących wyborów 13 października 2019 r. na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://pkw.gov.pl/
Informacje o organizacji wyborów na terenie gminy Nadarzyn na stronie internetowej gminy Nadarzyn, zakładka „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 13.10.2019 r.”

Zmiana organizacji ruchu

W związku z uroczystościami Wszystkich Świętych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu przy cmentarzu w Nadarzynie. Czas obowiązywania od 31.10.2019 godz. 18:00 do 02.11.2019 godz. 18:00.

Okres Wszystkich Świętych to wzmożony ruch w okolicach cmentarzy i na drogach. Pamiętajmy również o zachowaniu zasady ostrożności i ograniczonego zaufania podczas jazdy. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.
 

  • -

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.