Urząd Gminy w Nadarzynie

Odbiór śmieci - NOWE ZASADY

Od 1 lipca obowiązuje nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych, zmianie uległ numer rachunku bankowego za wywóz odpadów.
Nowy numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Piasecznie 20 8002 0004 0050 0193 2030 0006.
Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną podane w zawiadomieniach dotyczących wysokości opłaty.

Przypominamy:


> Odpady zielone będą odbierane dwa razy w miesiącu do 30 listopada tego roku i od 1 kwietnia przyszłego roku do końca obowiązywania umowy. Jednorazowo odbierane będą maksymalnie 3 worki. Jeśli limit odpadów zielonych będzie niewystarczający, to pozostałe worki można odwieźć we własnym zakresie do PSZOK. Zostaną przyjęte bezpłatnie.
 

> W ramach jednej deklaracji można będzie oddać 4 zużyte opony.
 

> W ramach jednej deklaracji można będzie dowieźć do PSZOK odpady budowlane. Do 300 kg w ramach jednej deklaracji. Podstawą oddania odpadów budowlanych będzie wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy, w celu weryfikacji przez urzędników i wydania przez nich potwierdzenia, że remont był wykonany we własnym zakresie.
 

> Odpady wielkogabarytowe odbierane będą sprzed nieruchomości w dwóch terminach: w marcu i wrześniu.
 

> Choinki także będą odbierane sprzed nieruchomości od 10 stycznia do 20 lutego.
 

> Utrzymanie czystości pojemników spoczywa po stronie użytkownika.
 

> Od 1 lipca 2019 roku nastąpi zmiana w segregacji odpadów komunalnych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku nałożono na gminy obowiązek zwiększenia liczby frakcji odpadów poddanych segregacji i zmianę kolorystyki worków:
 

- odpady zmieszane – zmiana worka lub pojemnika na czarny – możliwe oznakowanie pojemnika naklejką lub napisem „odpady zmieszane”,
 

- bioodpady – zmiana na worek brązowy,
 

- papier i tektura – zmiana na worek niebieski,
 

- tworzywa sztuczne i metale – zmiana na worek żółty,
 

- szkło – zmiana na worek zielony.

  • -

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.