Urząd Gminy w Nadarzynie

Informacja dotycząca podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK” została podpisana na okres od 01 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Informujemy, że:

 1. Mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji.
 2.  Ustala się następujące stawki za gospodarowanie odpadami, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość:

  19 zł – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

   38 zł – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

 3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć worki do segregacji na nowych zasadach.
 4. Wykonawca dostarczy mieszkańcom harmonogram i sposób segregacji odpadów.  Ponadto harmonogramy dostępne są również na stronie internetowej: nadarzyn.pl / zakładka ochrona środowiska – Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych – od lipca 2019. Harmonogramy można pobrać również w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pok. 228.
 5. Wywóz odpadów zielonych będzie się odbywał od kwietnia do listopada w ilości do 3 worków przy jednorazowym odbiorze. Pozostałe odpady zielone można nieodpłatnie  dowieźć do PSZOK. Jest możliwość zawarcia prywatnych umów na odbiór odpadów zielonych spod posesji z firmami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej zamieszczonej na stronie internetowej www.nadarzyn.pl w zakładce Ochrona środowiska, wykaz pozwoleń na wywóz nieczystości.
 6. Przypominamy, że jedyną metodą nieodpłatnego oddawania gruzu i odpadów rozbiórkowych z domowych prac remontowych jest zawiezienie tych odpadów do PSZOK. Powyższe odpady będą odbierane w ilości do 300 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej, (od mieszkańców,  którzy mają złożone „czynne” deklaracje, po  wcześniejszym zgłoszeniu do gminy w celu weryfikacji i otrzymaniu zezwolenia).
 7. W PSZOK, przy ul. Turystycznej 38 można nieodpłatnie oddać do 4 szt. opon z każdej deklaracji.
 8. Wywóz odpadów gabarytowych – 25 września 2019 r. (zgłoszenia przyjmowane do dnia 23.09.2019) po zgłoszeniu do Wykonawcy na nr tel. 228684820; 21.
 9. Przeterminowane lekarstwa można oddawać do PSZOK , przy ul. Turystycznej 38.

Do momentu dostarczenia nowych worków, mieszkańcy mogą wystawiać odpady w dotychczasowej kolorystyce worków ( na starych zasadach).

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pod numerem telefonów: 22 729 81 85 wew. 143,147 lub mailowo: mzaleska@nadarzyn.pl lub agnat@nadarzyn.pl.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Harmonogramy wywozu odpadów na II półrocze 2019 r.

Podajemy do wiadomości harmonogramy wywozu odpadów dla nieruchomości mieszkalnych w Gminie Nadarzyn na II półrocze 2019. Prosimy o zapoznanie się z terminami dla Państwa rejonów odbioru.

Utrudnienia Stara Wieś

Jak nas poinformował wykonawca przebudowy DK8, jutro rozpoczną się prace bitumiczne w obrębie skrzyżowania ulicy Grodziskiej i Południowej (budowa ronda). Wzmożone prace będą trwały ok. 3 dni. W związku z tym utrudnienia w ruchu będą większe niż do tej pory. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

H5XgORqBvHpjAAAAAElFTkSuQmCC

VII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia z Katarzyną Bosacką

Serdecznie zapraszamy 18 czerwca 2019 r. (we wtorek) o godz. 18.00-20.00 do Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na VII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.

Gościem tegorocznej imprezy będzie dziennikarka, autorka wielu książek kulinarnych, poradnikowych, zakupowych. Autorka i scenarzystka programów telewizyjnych i edukacyjnych Katarzyna Bosacka. Pani Katarzyna jest laureatką m.in. przyznawanego dziennikarzom naukowym Kryształowego Pióra za najlepszy w 2011 roku materiał dziennikarski poświęcony profilaktyce nadciśnienia i chorób serca. W 2012 roku otrzymała główną nagrodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w konkursie „Libertas et Auxilium” za najlepszy program poświęcony ochronie konsumentów. W 2014 roku otrzymała nagrodę ogólnopolskiego miesięcznika ekologicznego Ekonatura: Laur Ekoprzyjaźni2013 dla osoby indywidualnej za wybitne zasługi na rzecz edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w Polsce.

Zapraszamy na spotkanie – wstęp wolny

Rok Stanisława Moniuszki - wystawa

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprasza do zapoznania się z wystawą poświęconą wybitnemu kompozytorowi, pedagogowi i ojcu polskiej opery narodowej - Stanisławowi Moniuszce. W tym roku mija 200 rocznica urodzin kompozytora, z tej okazji rok 2019 został ustanowiony Rokiem Moniuszki. W ramach obchodów wydarzenia zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej jego twórczości, która została przygotowana przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy oraz Teatr Wielki, przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Ekspozycja dostępna jest w hallu Oddziału dla Dzieci w Nadarzynie (wejście od strony ronda – parter) i będzie dostępna do końca wakacji. Zapraszamy!