Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać – 2019”

Projekt realizowany w ramach Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości 34.000,00 zł.

W ramach projektu wszystkie chętne dzieci z klas I-III (180 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych gminy Nadarzyn) będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania. W ramach projektu dofinansowywane jest, dla każdego uczestniczącego w programie ucznia, 20 godzin zajęć na pływalni pod opieką instruktorów pływania.

W ten sposób zostaną zrealizowane główne cele projektu: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni.

Zajęcia zakończone zostaną sprawdzianem z podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy programu poznają także podstawowe zasady bezpiecznego przebywania w wodzie.

QBKyhIQfIAlZQsIP+P8bt4dXbMDErwAAAABJRU5ErkJggg==     AMJ3cQzgnBVMAAAAAElFTkSuQmCC

2. Projekt pn. Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi W Wieku Do Lat 3 „MALUCH + 2019”.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 28.880,00 zł.

W ramach projektu Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu otrzyma dofinansowanie do 16 miejsc opieki nad małymi dziećmi.

PoIbQe9OD3gf8PYh5xzlUvxbAAAAAASUVORK5CYII=     se9K71fRi4guJFCfeM68x1tIncjkhOhxDDwNUurPetXTmDwrWrRyd1bNd2ndR5J23j9zus3u3ybG23Z1x0F3oRQ1TXKdG1A4Xn2oraQ8q8E2B06tul7fc9qM1ayxzWNu2IPyjPsLSixH3GdeZOC1ydEG9Q2n6d7zkPXH7aGJ0Qr9+7c+H9yhpUltawfu3brm6t3zvNMyiNZ9zO3P8PHmyfxyObbRwAAAAASUVORK5CYII=

3. Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu”

W ramach projektu Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości  21.600,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia dwóch Animatorów pracujących na Orlikach w Kostowcu i Ruścu.

oizI5f0XkAAAAASUVORK5CYII=     w+vNrmAhcr3fwAAAABJRU5ErkJggg==     tnB5NKTa76WMpnCDLExcxYUkgMhokzjJ8QguNeYmKcx+2FgkAkGMK0dTuxwLG7Jx3GMH7O+P8ACXzbSccu5RkAAAAASUVORK5CYII=

4. Projekt pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka”

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 01236-6935-UM0712173/18 z dnia 22.01.2019 roku.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 419.740,00 zł.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez wybudowanie ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów: pumptruck i parking w miejscowości Stara wieś oraz flowpark i plac zabaw w miejscowości Strzeniówka.

W+Nua3DnIXQAAAABJRU5ErkJggg==

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.