Urząd Gminy w Nadarzynie

Program "Maluch +" w Gminie Nadarzyn

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym, a za jej realizację odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Nadarzyn korzysta z programu od roku 2015, kiedy w jego ramach stworzono 16 dodatkowych miejsc. Corocznie Gmina może występować o dofinansowanie do zapewnienia ich funkcjonowania. Bezpośrednim beneficjentem działań jest utworzony przez samorząd Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20.

Gmina mając na uwadze zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, nie szczędzi na ten cel wydatków. Tylko w ubiegłym roku na utrzymanie Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” samorząd przeznaczył 1 127 836, 21zł. Wpłaty rodziców wyniosły 273 691,00 zł., a z programu „Maluch+" otrzymaliśmy 28 800, 00 zł. Utrzymanie żłobka w 2018 roku w sumie wyniosło 1 156 636.21 zł.

W tegorocznej edycji "Maluch+", Gmina również wnioskowała o dofinansowanie do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki stworzonych w ramach programu. Obecnie czekamy na podpisanie umowy i pozyskanie dotacji w wysokości 28 800, 00 zł.

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.