Urząd Gminy w Nadarzynie

Dyżur członków Rady Seniorów

Począwszy od 18 marca, w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-16:30 w sali konferencyjnej nr 130 w Urzędzie Gminy Nadarzyn będą dyżurowali członkowie Rady Seniorów. Radni zapraszają do kontaktu, zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb. Na podstawie tematów poruszanych podczas dyżurów czyli w oparciu o zgłaszane przez Mieszkańców potrzeby powstanie Plan pracy Rady Seniorów.

Konsultacje społeczne projektu "Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021"

27 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. Dokument dokładnie charakteryzuje zagadnienie oraz przedstawia cele i zadania. Projekt dostępny jest:

1.         na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje oraz w zakładce Polityka senioralna/Aktualności;
2.         na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;
3.         na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi  www.dialog.mazovia.pl;
4.         w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Konsultacja trwają do 26 kwietnia 2019 roku. Uwagi można zgłaszać:
1.         pocztą elektroniczną  na adres: mcps@mcps.com.pl;
2.         osobiście w godzinach 8:00 – 16:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa;
3.         za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021” jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Projekt „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021” dostępny jest tu: http://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/wpps-przed-konsultacjami-spolecznymi.pdf

Program "Maluch +" w Gminie Nadarzyn

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym, a za jej realizację odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Nadarzyn korzysta z programu od roku 2015, kiedy w jego ramach stworzono 16 dodatkowych miejsc. Corocznie Gmina może występować o dofinansowanie do zapewnienia ich funkcjonowania. Bezpośrednim beneficjentem działań jest utworzony przez samorząd Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20.

Gmina mając na uwadze zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, nie szczędzi na ten cel wydatków. Tylko w ubiegłym roku na utrzymanie Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” samorząd przeznaczył 1 127 836, 21zł. Wpłaty rodziców wyniosły 273 691,00 zł., a z programu „Maluch+" otrzymaliśmy 28 800, 00 zł. Utrzymanie żłobka w 2018 roku w sumie wyniosło 1 156 636.21 zł.

W tegorocznej edycji "Maluch+", Gmina również wnioskowała o dofinansowanie do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki stworzonych w ramach programu. Obecnie czekamy na podpisanie umowy i pozyskanie dotacji w wysokości 28 800, 00 zł.

Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Nad Utratą w Walendowie

Realizując wnioski przedstawione podczas objazdu dróg powiatowych, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przygotowało projekt stałej organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Nad Utratą w Walendowie. Po spotkaniu Wójta z Radą Sołecką wsi Walendów wniesiono następujące uwagi:

  1. Urządzenie Systemu Dyscyplinowania Kierowców (SDK) dla każdego z trzech przejść dla pieszych.
  2. Wprowadzenie dodatkowego zakazu wyprzedzania na długości 100-200 metrów na odcinku między ulicami Romantyczną a Cyranki.
  3. W przypadku braku możliwości urządzenia SDK na wszystkich przejściach wnosimy o urządzenie ich w formie przejść wyniesionych.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.