Urząd Gminy w Nadarzynie

UWAGA !! NOWE RACHUNKI BANKOWE URZĘDU GMINY NADARZYN

Uwaga! obowiązuje zakaz spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów. Nie karm smogu, wybieraj opał dobrej jakości!

"Uchwała antysmogowa"

www.mazovia.pl

Przypominamy: obowiązuje zakaz spalania liści na posesjach

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

Z kolei art. 31 ust. 7 ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Na terenie gminy Nadarzyn obowiązuje zakaz spalania liści, trawy i innych pozostałości roślinnych. Uwarunkowane jest to faktem, że odpady te są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania i Gmina zapewnia ich odbiór sprzed posesji, oraz w PSZOK-u.

 

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą za społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W myśl art. 191 ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współpalarnią, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Można rozpalać ogniska rekreacyjnie na własnej posesji, co do zasady nie ma takiego zakazu, ale rozpalając ognisko należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych ( rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, a Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Nie wolno rozpalać ognia:

- w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,

- w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej,

- w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

- w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

 

29 - 31 marca I Otwarte Mistrzostwa Polski Dog Diving 2019

Latające Psy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie w świecie psich sportów! Po kilku latach rozgrywania zawodów w skokach do wody dla psów wyłonimy prawdziwych mistrzów tej konkurencji.

Start w piątek 29 marca od godziny 10:30 - w Hali C - PTAK WARSAW EXPO, Aleja Katowicka 62, Nadarzyn.

Piątek - trening - zapoznanie z basenem i platformą startową

Sobota - kwalifikacje oraz runda wstępna

Niedziela - półfinały i finały

Jeśli nie startowałeś w zawodach, a Twój pies uwielbia wskakiwać do wody z pomostu, aportować zabawkę wrzuconą do wody - zapraszamy! Każdy mistrz tak kiedyś zaczynał! I skorzystaj z piątkowego treningu!

Jeśli masz psa, który już udanie brał udział z naszych zawodach, zapraszamy, co oczywiste.

Jeśli próbowałeś, ale skok do wody nie powiódł się, możesz skorzystać z treningu w dzień poprzedzający zawody.

Po raz pierwszy rozegramy zawody w dwóch klasach wzrostowych:

- Otwartej - dla wszystkich psów, niezależnie od wzrostu

- Małych Psów - dla psów o wzroście do 40 cm (mierzonym w kłębie)

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Latające Psy

Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy - stanowisko

Wójt Gminy Nadarzyn popiera "List otwarty - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy".

  • -
  • -

Kornik OSTROZĘBNY - groźny szkodnik

Obserwowane w ostatnim czasie rude i przebarwione korony sosen to w dużej mierze wynik działalności kornika ostrozębnego. Jest to jeden z najgroźniejszych szkodników atakujących osłabione sosny.

W celu skutecznego ograniczenia kornika ostrozębnego istotne jest, aby wszyscy właściciele lasów (w tym lasów prywatnych i innych własności oraz Lasy Państwowe)  solidarnie zwalczali w swoich drzewostanach tego groźnego szkodnika. Zgodnie z Ustawą o lasach właściciele lasów są zobowiązani do ochrony lasu, w tym zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

Szczegółowe informacje dotyczące kornika ostrozębnego i jego zwalczania można uzyskać w Nadleśnictwie Chojnów, Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha tel.: +48 227567275.

Więcej informacji w załączonej ulotce oraz na stronie Nadleśnictwa Chojnów.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie, ul. Ludowa 7 (tel. 22 7375417, e-mail: piaseczno@krus.gov.pl).

Dokumenty zgłoszeniowe w załącznikach:

Nabór wniosków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków:

  • w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,
  • w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

  • -
  • -

e-DOWÓD od 4 marca 2019 r.

Od 4 marca 2019 r. można składać wnioski o nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną. E-dowody będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Nowy dowód osobisty będzie, tak jak dotychczas, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Ponadto elektroniczny dowód będzie służył do uwierzytelnienia posiadacza w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także umożliwi potwierdzanie obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia.

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Zatem nie ma konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na nowy e-dowód.

Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Więcej na stronie MSWiA.