Urząd Gminy w Nadarzynie

Odśnieżanie chodników

Odśnieżanie chodników 

W ciągu ostatnich dni zawitała do nas zima z obfitymi opadami śniegu. Nie tylko dla kierowców stanowi to utrudnienia i wymusza ostrożniejszą jazdę (o co apelujemy!), także dla pieszych pojawiło się szereg niedogodności.

Otrzymujemy zapytania od Mieszkańców dotyczące obowiązku odśnieżania chodników. Ustawowo (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) to właściciele nieruchomości przylegających do chodnika zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na nim. Przy drogach powiatowych zgodnie z ustawą oraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego obowiązuje ta właśnie zasada. Chodniki położone przy granicy geodezyjnej nieruchomości zobowiązani są odśnieżać właściciele nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących (pismo w tej sprawie poniżej).

Jeśli chodzi o drogi gminne, chcąc zapewnić komfort i bezpieczne poruszanie się zarówno kierowcom jak i pieszym, Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, w pierwszej kolejności odśnieża przede wszystkim drogi i ciągi pieszo rowerowe, następnie zaś chodniki przy drogach gminnych niezależnie, czy znajdują się one bezpośrednio przy posesjach mieszkańców, czy w pasie drogowym (pierwszeństwo w odśnieżaniu mają chodniki przy budynkach użyteczności publicznej).

Drogi powiatowe na terenie Gminy Nadarzyn: Brzozowa, Młynowa, Jastrzębska, Mazowiecka Młochowska, Al. Kasztanowa, 3101W (Młochów-Krakowiany-Tarczyn), Klonowa, Rolna, Nad Utratą, Mszczonowska, Warszawska, Pruszkowska, Grodziska, św. Piotra i Pawła, Centralna, Sękocińska.

Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nadarzyn: Błońska, DW 721.

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.