Urząd Gminy w Nadarzynie

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. poz.1000, 1349, 1432/ V Sesję Rady Gminy Nadarzyn zwołano na 23 stycznia 2019 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Porządek obrad

Zapraszamy do oglądania transmisji obrad na żywo dostępnych na kanale YouTube Gminy Nadarzyn.

Uwaga Rodzice!

W związku z podjęciem Zarządzenia Nr 9/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17 stycznia br. informujemy o terminach w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I – szych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie
tel. 22 729 81 85 w. 291

„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Nadarzyn” - startuje nowy projekt

Gmina Nadarzyn informuje o możliwości przystąpienia do projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Nadarzyn”.

Projekt przewiduje możliwość otrzymania dofinansowania dla oddanych do użytku budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, ani rolnicza, w zakresie:

  1. Wymiany źródeł ciepła (kotłów, pieców węglowych lub innych starych i nieefektywnych systemów grzewczych na piece gazowe, kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę);
  2. termomodernizacji budynków i/lub montażu źródła OZE, przy jednoczesnej wymianie nieefektywnego kotła grzewczego na nowe źródło.

WAŻNE: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu, z tym że koszty kwalifikowane związane z termomodernizacją oraz OZE nie mogą przekroczyć 50% (ograniczenie nie dotyczy wymiany urządzenia grzewczego) wydatków kwalifikowanych projektu ogółem.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania w załącznikach.

Odśnieżanie chodników

Odśnieżanie chodników 

W ciągu ostatnich dni zawitała do nas zima z obfitymi opadami śniegu. Nie tylko dla kierowców stanowi to utrudnienia i wymusza ostrożniejszą jazdę (o co apelujemy!), także dla pieszych pojawiło się szereg niedogodności.

Otrzymujemy zapytania od Mieszkańców dotyczące obowiązku odśnieżania chodników. Ustawowo (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) to właściciele nieruchomości przylegających do chodnika zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na nim. Przy drogach powiatowych zgodnie z ustawą oraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego obowiązuje ta właśnie zasada. Chodniki położone przy granicy geodezyjnej nieruchomości zobowiązani są odśnieżać właściciele nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących (pismo w tej sprawie poniżej).

Jeśli chodzi o drogi gminne, chcąc zapewnić komfort i bezpieczne poruszanie się zarówno kierowcom jak i pieszym, Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, w pierwszej kolejności odśnieża przede wszystkim drogi i ciągi pieszo rowerowe, następnie zaś chodniki przy drogach gminnych niezależnie, czy znajdują się one bezpośrednio przy posesjach mieszkańców, czy w pasie drogowym (pierwszeństwo w odśnieżaniu mają chodniki przy budynkach użyteczności publicznej).

Drogi powiatowe na terenie Gminy Nadarzyn: Brzozowa, Młynowa, Jastrzębska, Mazowiecka Młochowska, Al. Kasztanowa, 3101W (Młochów-Krakowiany-Tarczyn), Klonowa, Rolna, Nad Utratą, Mszczonowska, Warszawska, Pruszkowska, Grodziska, św. Piotra i Pawła, Centralna, Sękocińska.

Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nadarzyn: Błońska, DW 721.

  • -
  • -

Dodatkowe zimowe warsztaty w świetlicy w Parolach

W związku z dużym zainteresowaniem Nadarzyński Ośrodek Kultury organizuje w świetlicy w Parolach dodatkowe Zimowe Warsztaty Artystyczne dla 15 dzieci. W pierwszej kolejności udział zaproponowano dzieciom, które były na liście rezerwowej. Pozostało 12 wolnych miejsc na II tydzień. Zapisy w sekretariacie NOK od 14 stycznia.

Tygodniowy koszt: 180 zł. W programie m.im. wycieczki, zajęcia plastyczne, kino oraz zajęcia sportowe.

Szczegóły na plakacie informacyjnym.

  • -

Kondolencje

  • -

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.