Urząd Gminy w Nadarzynie

Planowane wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja S.A informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Szczegóły na stronie dostawcy: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Lista-wylaczen?rejon=Jeziorna

Szkolenia dla mieszkańców Gminy Nadarzyn – program Ja w Internecie

Projekt „Ja w internecie” to program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Nadarzyn mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy w tym ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu będzie przygotowanie mieszkańców Gminy do korzystania z usług publicznych online załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+, itp.), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

    1. Rodzic w Internecie
    2. Mój biznes w sieci
    3. Moje finanse i transakcje w sieci
    4. Działam w sieciach społecznościowych
    5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
    6. Rolnik w sieci
    7. Kultura w sieci

W ramach każdego modułu szkoleniowego zapewniona zostanie pomoc przy wypełnianiu wniosku „CZYSTE POWIETRZE”. Program koncentruje się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Szkolenia z programu Ja w internecie będą się odbywać w cyklach 2 x 6 h w grupach maksymalnie do 12 osób. Planowany termin szkoleń: styczeń – kwiecień 2019 roku.

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Zapewniony będzie wszystkim uczestnikom materiały edukacyjne oraz catering.

Nabór uczestników szkoleń prowadzimy prowadzony będzie przez partnera projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą w Ruścu.

W najbliższym czasie pojawią się komunikaty dotyczące naboru uczestników do tego projektu na stronach LGD http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ oraz Urzędu Gminy Nadarzyn. Szczegółowe informacji można uzyskać pod nr tel. 660 288 138, e-mail: mmarciniak@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl  

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

 

Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora w Nadarzynie

13 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora w Nadarzynie. Założenia programu przedstawił Marek Pilch ze Stowarzyszenia MANKO. 

Podczas inauguracji programu seniorzy odebrali imienne karty, które wręczył im, uczestniczący w spotkaniu, Wójt Dariusz Zwoliński. Dotychczas złożono 90 wniosków o wydanie dokumentu w Gminie Nadarzyn. Posiadacze karty mogą korzystać z upustów cenowych w wielu firmach na terenie całego kraju. W Gminie Nadarzyn do programu przystąpiły dotychczas trzy podmioty. Są to firmy: Suchy Badyl, Studio Figura oraz Agroturystyka - Pokoje Zimna Woda.

Wniosek o wydanie karty seniora może złożyć każdy, kto ukończył 60 rok życia. Wypełniony kwestionariusz należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn. Wniosek dostępny jest tu: https://www.nadarzyn.pl/plik,8047,ogolnopolska-karta-seniora-pdf.pdf
 

Ostrzeżenie - zła jakość powietrza

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłów PM 2,5 i PM 10. Zaleca się ograniczenie czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz cierpiących na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu.

Komunikacja w okresie świąteczno-noworocznym

Ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. ZTM przygotował zmiany w rozkładach jazdy w związku z okresem świąteczno-noworocznym.

  • w dniach 22-23 grudnia (sobota-niedziela) – autobusy będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy
  • w dniu 24 grudnia (Wigilia – poniedziałek) – autobusy i tramwaje będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy
  • w dniach 25-26 grudnia (wtorek-środa) – autobusy, tramwaje, metro, SKM kursować będą według świątecznego rozkładu jazdy
  • w dniach 27-28 grudnia (czwartek-piątek) – autobusy, tramwaje, metro, SKM kursować będą według rozkładu jazdy dnia powszedniego
  • w dniu 29 grudnia (sobota) – autobusy i tramwaje będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy
  • w dniu 30 grudnia (niedziela) – autobusy, tramwaje, metro (bez kursów nocnych), SKM będą kursować według rozkładu dnia świątecznego
  • w dniu 31 grudnia i 1 stycznia (poniedziałek-wtorek) – autobusy i tramwaje będą kursować według świątecznego rozkładu jazdy


Szczegółowe informacje dotyczące zmian można znaleźć tu: http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=12394&l=1

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.