Urząd Gminy w Nadarzynie

Wybory 2018 - miażdżąca przewaga Dariusza Zwolińskiego

Obecny wójt gminy Nadarzyn w wyborach 21 października zdobył najwięcej głosów (4 579 - 64.45%), zwyciężył we wszystkich okręgach – wynika z oficjalnych informacji PKW. Na Dariusza Zwolińskiego zagłosowało 4 579 wyborców co dało 64.45%. Drugim pod względem ilości zdobytych głosów jest Dawid Koper, na którego zagłosowały 1 823 osoby czyli 25,66% wyborców – o 2 756 osób mniej niż na obecnego wójta. Najmniej głosów bo 703 zdobył trzeci kandydat Krzysztof Brański, którego poparło 9,89% głosujących. Równie dużym poparciem cieszył się Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Zwolińskiego. Kandydaci na radnych z tego komitetu zdobyli 14 na 15 miejsc w radzie gminy. Frekwencja wyborcza w gminie Nadarzyn była bardzo wysoka i wyniosła powyżej 67%.
 

Wyniki wyborów na Wójta

Wyniki wyborów do Rady Gminy Nadarzyn

Projekt organizacji ruchu ul. Wspólnej w Wolicy i Bocianiej w Nadarzynie

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Wspólnej w Wolicy oraz Bocianiej w Nadarzynie.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do 8 października br.

„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA” DLA SENIORÓW NASZEJ GMINY

Gmina Nadarzyn przystąpiła do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora!  Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem MANKO, które podpisał Wójt Dariusz Zwoliński, osoby po 60 roku życia będą mogły korzystać z upustów procentowych w wielu firmach na terenie całego kraju. Obecnie w programie bierze udział 1500 podmiotów, są to m.in. uzdrowiska, ośrodki zdrowia czy instytucje kultury. Pełną listę można znaleźć na stronie: glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/.

Przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora to kolejny przykład realizacji przez Gminę Nadarzyn założeń Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej. 

Gmina Nadarzyn, wraz z Radą Seniorów, podejmuje szereg działań na rzecz Seniorów, między innymi takich jak przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu jest otrzymanie przez Gminę Nadarzyn - Certyfikatu „GMINA PRZYJAZNA SENIOROM”, którego uroczyste wręczenie wraz z pierwszymi „Ogólnopolskimi Kartami Seniora” nastąpi w listopadzie. 

Inicjatorem i osobą osobiście zaangażowaną w pozyskanie projektu do Gminy Nadarzyn był Wójt Dariusz Zwoliński – który otrzymał tytuł Ambasadora „Ogólnopolskiej Karty Seniora”, dołączając tym samym do szacownego grona Ambasadorów, m.in. Władysława Kozakiewicza, Krzysztofa Zanussiego, Ireny Santor, Sobiesława Zasady.

Formularz zgłoszeniowy - „Ogólnopolska Karta Seniora” – po wypełnieniu uprzejmie prosimy o złożenie w Kancelarii Gminy.

Kwestionariusz dostępny poniżej.
 

Spotkanie dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania udzielone zostaną informacje na temat zasad dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Spotkanie odbędzie się  dniu 11 października 2018 r. o godzinie 18:00  w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury w Nadarzynie, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn.

Umieszczono tablice informacyjne na wiadukcie

W wyniku starań Wójta Gminy Nadarzyn, kierownik budowy trasy S8 w ramach swoich kompetencji umieścił tablice informujące o możliwości przejazdu dla mieszkańców wiaduktem łączącym ul. Mszczonowską z ul. Główną. 

Urząd Gminy Nadarzyn wielokrotnie wnioskował do różnych instytucji w sprawie przyspieszenia odbioru prac związanych z przebudową DK8. 

  • -
  • -
  • -

Kontrola spełniania obowiązku nauki

Uwaga Rodzice,

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) wójt zobowiązany jest do kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, zamieszkałą na terenie gminy Nadarzyn. W związku z niewykonaniem czynności zawiadamiających przez organy wymienione w art. 41 w/w ustawy prosi się rodziców w oparciu o art. 40 ust. 2 – Prawo oświatowe, o informację o formie spełniania obowiązku nauki przez dzieci i zmianach w tym zakresie. 

Można tego dokonać wypełniając oświadczenie i dostarczenie go za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Gminny Zespół Oświatowy, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, mailowej: oswiata@nadarzyn.pl lub osobiście do GZO, II piętro.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn: http://bip.nadarzyn.pl/38,oswiata  lub w Gminnym Zespole Oświatowym.
 

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.