Urząd Gminy w Nadarzynie

Projekt organizacji ruchu ul. Wspólnej w Wolicy i Bocianiej w Nadarzynie

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Wspólnej w Wolicy oraz Bocianiej w Nadarzynie.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do 8 października br.

„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA” DLA SENIORÓW NASZEJ GMINY

Gmina Nadarzyn przystąpiła do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora!  Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem MANKO, które podpisał Wójt Dariusz Zwoliński, osoby po 60 roku życia będą mogły korzystać z upustów procentowych w wielu firmach na terenie całego kraju. Obecnie w programie bierze udział 1500 podmiotów, są to m.in. uzdrowiska, ośrodki zdrowia czy instytucje kultury. Pełną listę można znaleźć na stronie: glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/.

Przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora to kolejny przykład realizacji przez Gminę Nadarzyn założeń Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej. 

Gmina Nadarzyn, wraz z Radą Seniorów, podejmuje szereg działań na rzecz Seniorów, między innymi takich jak przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu jest otrzymanie przez Gminę Nadarzyn - Certyfikatu „GMINA PRZYJAZNA SENIOROM”, którego uroczyste wręczenie wraz z pierwszymi „Ogólnopolskimi Kartami Seniora” nastąpi w listopadzie. 

Inicjatorem i osobą osobiście zaangażowaną w pozyskanie projektu do Gminy Nadarzyn był Wójt Dariusz Zwoliński – który otrzymał tytuł Ambasadora „Ogólnopolskiej Karty Seniora”, dołączając tym samym do szacownego grona Ambasadorów, m.in. Władysława Kozakiewicza, Krzysztofa Zanussiego, Ireny Santor, Sobiesława Zasady.

Formularz zgłoszeniowy - „Ogólnopolska Karta Seniora” – po wypełnieniu uprzejmie prosimy o złożenie w Kancelarii Gminy.

Kwestionariusz dostępny poniżej.
 

Spotkanie dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania udzielone zostaną informacje na temat zasad dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Spotkanie odbędzie się  dniu 11 października 2018 r. o godzinie 18:00  w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury w Nadarzynie, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn.

Umieszczono tablice informacyjne na wiadukcie

W wyniku starań Wójta Gminy Nadarzyn, kierownik budowy trasy S8 w ramach swoich kompetencji umieścił tablice informujące o możliwości przejazdu dla mieszkańców wiaduktem łączącym ul. Mszczonowską z ul. Główną. 

Urząd Gminy Nadarzyn wielokrotnie wnioskował do różnych instytucji w sprawie przyspieszenia odbioru prac związanych z przebudową DK8. 

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.