Urząd Gminy w Nadarzynie

Projekt organizacji ruchu ul. Żółwińskiej - można zgłaszać uwagi

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Żółwińskiej w Nadarzynie.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do 3 października br.
  • -

Salon Poezji K40 - zaprasza

"Poświatowska" - czyta Krystyna Janda - 23 września (niedziela) godzina 12:00

To trzeba zobaczyć

 

Gmina dopełniła obowiązku szacowania strat

W nawiązaniu do informacji udzielanych przez Ministra Rolnictwa o niedopełnieniu przez samorządy obowiązku szacowania strat, informujemy że Gmina Nadarzyn dopełniła wszelkich procedur i oceniła straty we wszystkich zgłoszonych gospodarstwach rolnych w wymaganym terminie.

W dniu 2 lipca 2018 r. Gmina Nadarzyn złożyła do Wojewody Mazowieckiego wniosek w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W gminie Nadarzyn 35 rolników złożyło wniosek w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska – suszy.

W lipcu komisja dokonała ustalenia wysokości szkody poprzez lustracje na miejscu, z czego sporządziła protokoły, które zostały przekazane do Wojewody celem zatwierdzenia. 
 

List Wójta do Ministra Infrastruktury ws. utrudnień na DK8

Przebudowa DK8 niesie ze sobą szereg utrudnień. Urząd Gminy Nadarzyn nie pozostaje obojętny na problemy mieszkańców. Dlatego przeprowadzono modernizację lokalnych dróg i wykonano szereg alternatywnych połączeń. Wójt Dariusz Zwoliński zwrócił się do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań w celu wydania pozwolenia na użytkowanie fragmentów dróg lokalnych i przepraw mostowych, które ułatwią mieszkańcom poruszanie się po terenie gminy. Liczymy na szybką i pozytywną odpowiedź.

  • -

Gmina Nadarzyn nabyła grunty w Strzeniówce!

Po 13 latach starań, Gmina Nadarzyn nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa własność  gruntów o wartości ponad 5 mln zł. Przedmiotowy teren o pow. 3,1330 ha zostanie przeznaczony pod budowę kompleksu rekreacyjno-oświatowo-sportowego w Strzeniówce. Akt notarialny w dniu dzisiejszym (17 września), w obecności zaangażowanego od początku w sprawę Radnego Strzeniówki Pana Andrzeja Pietrzaka,  podpisał Wójt Dariusz Zwoliński oraz przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Marcin Wysocki. 

Nabycie gruntów pozwoli na zrealizowanie w najbliższym czasie budowy w/w kompleksu wg sporządzonej przez Gminę koncepcji zagospodarowania . Gmina ma również szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel poprzez projekt pod nazwą „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowościach Stara Wieś i Strzeniówka”. Przewidywany termin realizacji zadań objętych w/w projektem to 2019 r.
 

  • -
  • -
  • -

Informacja dot. naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Od dziś (19 września od godz. 8.00) można składać wnioski Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
- aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
- użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
- użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.wfosigw.pl lub pod numerem telefonu tel. (22) 504 41 00.
Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej z zakładce Czyste Powietrze.
 

Wyprawka szkolna 2018 - termin składania wniosków

Do 5 października należy składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Treść zarządzenia Wójta Gminy Nadarzyn oraz wzór wniosku są dostępne w załącznikach.

Oferta "Warszawa

Od dziś (28 września) obowiązuje oferta "Warszawa +". Oznacza to, że mieszkańcy Gminy Nadarzyn posiadający spersonalizowaną Kartę Nadarzynianka będą płacili mniej za bilety 30- i 90-dniowe. Wójt Dariusz Zwoliński wraz ze Skarbnik Magdaleną Sieczką podpisali stosowne porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.


Co istotne, Gmina Nadarzyn dofinansowuje ofertę "Warszawa +" zgodnie z III, najwyższym, poziomem dopłat. W związku z tym w przypadku 30-dniowego normalnego biletu na dwie strefy mieszkańcy zapłacą 120 zł, zaś za 90-dniowy 330 zł.
Kartę Nadarzynianka należy doładowywać w warszawskich Punktach Obsługi Pasażera ZTM:

•    ŻELAZNA 61- punkt przy siedzibie ZTM
•    LOTNISKO CHOPINA
•    DWORZEC WSCHODNI - LUBELSKA
•    DWORZEC CENTRALNY
•    DWORZEC ZACHODNI
•    CH BLUE CITY
•    METRO IMIELIN - linia M1
•    METRO SŁUŻEW - linia M1
•    METRO POLITECHNIKA - linia M1
•    METRO CENTRUM - linia M1 -
•    METRO ŚWIĘTOKRZYSKA - linia M1
•    METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 2 - linia M2
•    METRO RATUSZ ARSENAŁ - linia M1
•    METRO PLAC WILSONA - linia M1
•    METRO MARYMONT - linia M1
•    METRO MŁOCINY - linia M1
•    METRO RONDO ONZ - linia M2
•    METRO NOWY ŚWIAT-UNIWERSYTET - linia M2
•    METRO STADION NARODOWY - linia M2
 

Oferta "Warszawa +" w Gminie Nadarzyn

Od dziś (28 września) obowiązuje oferta "Warszawa +". Oznacza to, że mieszkańcy Gminy Nadarzyn posiadający spersonalizowaną Kartę Nadarzyniaka będą płacili mniej za bilety 30- i 90-dniowe. Wójt Dariusz Zwoliński wraz ze Skarbnik Magdaleną Sieczką podpisali stosowne porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.

Co istotne, Gmina Nadarzyn dofinansowuje ofertę "Warszawa +" zgodnie z III, najwyższym, poziomem dopłat. W związku z tym w przypadku 30-dniowego normalnego biletu na dwie strefy mieszkańcy zapłacą 120 zł, zaś za 90-dniowy 330 zł.
Kartę Nadarzyniaka należy doładowywać w warszawskich Punktach Obsługi Pasażera ZTM:

•    ŻELAZNA 61- punkt przy siedzibie ZTM
•    LOTNISKO CHOPINA
•    DWORZEC WSCHODNI - LUBELSKA
•    DWORZEC CENTRALNY
•    DWORZEC ZACHODNI
•    CH BLUE CITY
•    METRO IMIELIN - linia M1
•    METRO SŁUŻEW - linia M1
•    METRO POLITECHNIKA - linia M1
•    METRO CENTRUM - linia M1 -
•    METRO ŚWIĘTOKRZYSKA - linia M1
•    METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 2 - linia M2
•    METRO RATUSZ ARSENAŁ - linia M1
•    METRO PLAC WILSONA - linia M1
•    METRO MARYMONT - linia M1
•    METRO MŁOCINY - linia M1
•    METRO RONDO ONZ - linia M2
•    METRO NOWY ŚWIAT-UNIWERSYTET - linia M2
•    METRO STADION NARODOWY - linia M2
 

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.