Urząd Gminy w Nadarzynie

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny szybciej

Z półtora do trzech etatów – podwojenie ilości pracowników usprawni pracę Filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn. Dla mieszkańców oznacza krótsze oczekiwanie na prawo jazdy czy dowód rejestracyjny.

 

Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu podjęto 20 czerwca podczas XLV Sesji Rady Gminy Nadarzyn. Mieszkańcy jak i przedsiębiorcy korzystający z obsługi nadarzyńskiej Filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego krytykowali czas oczekiwania na załatwienie swojej sprawy. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i podnosząc standardy obsługi Gmina Nadarzyn postanowiła zwiększyć ilość etatów z 1,5 do 3. Co oznacza stworzenie dodatkowego stanowiska do rejestracji samochodów.

Na ten cel Gmina Nadarzyn przekaże 117.580,00 zł pomocy finansowej oraz nieodpłatnie użyczy dwóch pomieszczeń biurowych. Z tej kwoty 115.000,00 zł przeznaczonych zostanie na pokrycie kosztów wynagrodzenia i nagród uznaniowych wraz z pochodnymi za rok 2018. Natomiast kwota 2.580,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej w szczególności serwisu urządzeń infrastruktury sieciowej.

Wójt podpisał już w tej sprawie porozumienie z Powiatem Pruszkowskim.

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.