Urząd Gminy w Nadarzynie

Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wspól­nie z Uni­w­er­sytetem Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON real­izują pro­jekt nt.: „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu przystąpiły trzy gminy z powiatu pruszkowskiego: Raszyn, Michałowice oraz Nadarzyn. Uczestnikami będą osoby starsze wymagające wsparcia asystenckiego lub opiekuńczego oraz opiekunowie dla tych osób.

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi 60+ o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania. Projekt przewiduje wypracowanie standardów usług opiekuńczych i asystenckich oraz ich świadczenie przez wyszkolone osoby w charakterze opiekuna.

Poszukiwany  asystent/opiekun osób niesamodzielnych

Wymienione wyżej Gminy, MGOPSy oraz instytucje realizujące projekt, zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem zawodu asystenta/opiekuna osób niesamodzielnych. Nasze działania adresujemy do osób pełnoletnich, w szczególności chcemy wspierać aktywizację zawodową osób w wieku 50 plus.
Na uczestników projektu czekają profesjonalne szkolenia i gwarancja zatrudnienia.  

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki.

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa.

UWAGA!!! Zamknięcie drogi w Strzeniówce

Jak informuje Wykonawca, jutro planowane jest zamknięcie dla ruchu drogi w Strzeniówce na odcinku od ul. Piwonii do PTAK Warsaw Expo. Zamknięcie spowodowane jest pracami związanymi z naprawą nawierzchni. Wykonawca zaleca objazd do węzła „Paszków” ul. Komorowską oraz nową drogę serwisową (przy KIA, IVECO).
Przypomnijmy, że Wójt Gminy Nadarzyn wnioskował do Wójta Gminy Michałowice o naprawę fragmentu drogi będącego własnością Gminy Michałowice. Dziś po michałowickiej stronie Wykonawca przygotowuje nawierzchnię a jutro na całym odcinku od ul. Piwonii PTAK Warsaw Expo będzie układał warstwę z mas mineralno-asfaltowych.

  • ul. Magnolii
    ul. Magnolii
  • ul. Komorowska
    ul. Komorowska

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowościach: Rusiec, Strzeniówka, Kajetany, Szamoty, Walendów oraz Nadarzyn.

W poniedziałek 18 czerwca planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Rusiec. W godzinach 8:00-16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Główna, Agrestowa od nr 1 do nr 50.

We wtorek 19 czerwca w godzinach od 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieszkańcy domów przy ulicach Goździkowa, Lawendowa i Sasanki w miejscowości Strzeniówka.

W czwartek 21 czerwca od 9:00 do 17:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

Kajetany – ulice Rolna i Czarny Las,

Szamoty – ulice Szpaków, Przepiórki, Nadarzyńska, Żurawia, Pontonierska, Czereśniowa,

Walendów – ulice Nad Utratą, Kaczeńców

Kajetany Szamoty ulica Saneczkowa.

W piątek 22 czerwca od godz. 8:00 do 16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Różana, Graniczna, Tulipanowa, Karmelowa oraz Makowa w Nadarzynie.

Szczegółowe informacje na stronie PGE.

 

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych -  tel. 991.

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie - nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1  Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Szczegóły w załączniku.

 

 

Spartakiada Przedszkolaka w Nadarzynie - 23 czerwca

GLKS Nadarzyn (Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn) zaprasza dzieci (urodzone w latach 2011- 2014) z placówek przedszkolnych z terenu gmin Nadarzyn, Raszyn i Michałowice oraz ich rodziców do udziału w Spartakiadzie Przedszkolaka. W programie konkurencje indywidualne, grupowe i rodzinne.

Zgłoszenie drużyn drogą mailową na adres glks.projekty@wp.pl za pomocą Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1, 2 oraz 3.
Zespoły rodzinne kierują zgłoszenia indywidualnie na adres glks.projekty@wp.pl za pomocą Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2, 3 i 4.

Szczegóły w Regulaminie.

 

Uwaga wyłączenie z ruchu części ulicy Warszawskiej

Jak informuje Wykonawca przebudowy DK 8, w dniach 5-9 czerwca nastąpi wyłączenie z ruchu odcinka ul. Warszawskiej w Nadarzynie (między Zimną Wodą, a ul. Komorowską).

W związku z powyższym, kursowanie linii 711 na odcinku Warszawska-Komorowska-Jodłowa-Pruszkowska zostanie zawieszone.

Projekt organizacji ruchu ul. Ogrodowej w Wolicy

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Ogrodowej w Wolicy.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do 11 czerwca br.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

W związku z wejściem w życie 18 maja 2018 roku przepisów ustawy z 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r poz. 858) osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż 22 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy do zapoznania z Regulaminem.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.