Urząd Gminy w Nadarzynie

  • Mapa krwiodawców według województw
  • Liczba pobrań krwi i jej składników według województw

Spada liczba krwiodawców

W 2017 r. liczba krwiodawców zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 9,4 tys. osób. Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 krwiodawców. Najwięcej krwiodawców bo 293 (na 10 tys. ludności) zarejestrowano w województwie podlaskim, natomiast najmniej w województwie lubelskim – 118 osób – informuje GUS.

W 2017 r. krew i jej składniki oddały 612783 osoby, w tym 612588 dawców honorowych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba krwiodawców zmniejszyła się o 9,4 tys. osób (spadek o 1,5%). Dokonano 1305,6 tys. donacji (pobranie krwi lub jej składnika do celów klinicznych, diagnostycznych, produkcyjnych) krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. pobrań krwi pełnej. Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza.

Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 dawców. W województwach mazowieckim i śląskim, pomimo wysokiej liczby krwiodawców, odnotowano wskaźniki na poziomie poniżej średniej krajowej (odpowiednio 128 osób i 144 osoby na 10 tys. ludności).


Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18–65 lat (W wyjątkowych przypadkach dawcą krwi może zostać osoba między 17 a 18 rokiem życia oraz która ukończyła 65 rok życia). Zbiorowość krwiodawców stanowiła 2,4% ludności w wieku 18–65 lat.

Przedstawiono dane Narodowego Centrum Krwi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Źródło: GUS

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.