Urząd Gminy w Nadarzynie

Nowy oddział dla trzylatków

Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński podjął decyzję o utworzeniu oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 – letnich przy Szkole Podstawowej w Ruścu. Nowopowstały oddział zapewni miejsca dla 22 wychowanków.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i regulaminem rekrutacji, zakończono nabór do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas I – szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
Po spotkaniu z Dyrektorem Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie oraz dyrektorami placówek, a także po licznych sygnałach ze strony rodziców, Wójt Gminy Nadarzyn zdecydował o utworzeniu oddziału przedszkolnego dla trzylatków przy Szkole Podstawowej w Ruścu.
Dla pozostałych dzieci, dla których zabrakło miejsc w publicznych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych, Wójt Gminy Nadarzyn, na mocy prawa oświatowego, wskaże miejsca w placówkach publicznych, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami oraz w drodze otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych.
Do ww. czynności Wójt Gminy Nadarzyn powoła stosowne komisje, w skład których wchodzić będą przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy publicznych placówek.
Rodzice zostaną powiadomieni pocztą o placówce, która zostanie wskazana jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie

Projekt organizacji ruchu ulicy Źródlanej w Nadarzynie

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Źródlanej w Nadarzynie.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 29 maja br.

Gmina Nadarzyn - skażenie afrykańskim pomorem świń

Szanowni Państwo,

informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,ukazało się rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie z dnia 19 maja 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nadarzyn.

Tekst jednolity znajduje się pod następującym linkiem:  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5489

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z   wyrazami szacunku                                                                                 

lek. wet. Anna Kozłowska
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie
ul.Gordziałkowskiego 5,
05-804 Pruszków
tel (22) 758 88 19 fax (22) 759 58 00
http://www.pruszkow.wetgiw.gov.pl/

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nadarzyn - fragment:
§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren gminy Nadarzyn w powiecie pruszkowskim.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń,
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru, o którym mowa w § 1;
6) odławiania dzików.

Do Beneficjentów instalacji solarnej w Gminie Nadarzyn

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się okresem letnim eksploatacji instalacji solarnych zabudowanych w Państwa budynkach mieszkalnych, a tym samym zbliżającym się okresem zwiększonego uzysku ciepła, a także mając również na uwadze fakt, iż okres ten jest związany ze zwiększoną ilością wyjazdów urlopowych, a naszym głównym celem jest zapewnienie Państwu komfortu użytkowania instalacji solarnych, pragniemy w skróconej formie przypomnieć podstawowe informacje niezbędne do jej bezpiecznej i niezakłóconej eksploatacji.

Dalsze informacje po kliknięciu w "więcej".

 • -

Zapraszamy na spotkanie z Mistrzem

W najbliższą sobotę Majowy Rodzinny Rajd Rowerowy z Mistrzem Ryszardem Szurkowskim.

 • -

Organizacja ruchu na ulicy Bocianiej

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu ul. Bocianiej w Nadarzynie.
Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do 21 maja br.

Planowane wyłączenia prądu Rozalin, Walendów

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu. W piątek 11 maja w godzinach 8:00-16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ul. Młochowskiej od nr 85 do 107 w Rozalinie, firma SINO (stacja 02-1132 Rozalin SINO).

W czwartek 17 maja w godzinach 8:00-15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy ulic Nad Utratą i Romantycznej w Walendowie (stacja 02-0417 Walendów).

Szczegółowe informacje na stronie PGE.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Nadarzyna

Kolarski peleton Poland Bike obiera kierunek na Nadarzyn. To pełna uroku gmina znajdująca się zaledwie 20 km od Warszawy. W niedzielę 13 maja Nadarzyn będzie gospodarzem piątego etapu tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathon, organizowanego przez Grzegorza Wajsa cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich. Miasteczko Poland Bike z Biurem Zawodów, startem i metą wyścigów zostanie zlokalizowane, tak jak przed rokiem, na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młochowie.

- Wystartować może każdy, wystarczy mieć rower i kask - mówi Grzegorz Wajs, organizator LOTTO Poland Bike Marathon. - Gmina Nadarzyn stawia na sport i rowerową rekreację. Wracamy tu już szósty raz z wielką przyjemnością. Nadarzyńska trasa w Lesie Młochowskim powinna przypaść do gustu kolarskim maratończykom. Zapraszam całe rodziny do Młochowa w gminie Nadarzyn w niedzielę 13 maja!

Rywalizacja odbędzie się na trzech dystansach: MAX (52 km), MINI (29 km) oraz FAN (9 km). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

LOTTO Poland Bike Marathon w Nadarzynie organizowany jest we współpracy z Urzędem Gminy Nadarzyn, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i profesjonalnym sklepem i serwisem RafBike Store.

BIURO ZAWODÓW

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młochowie (Miasteczko Poland Bike, ul. Markiewicza) – 12 maja (sobota) godz. 17.00-19.00 oraz 13 maja (niedziela) godz. 8.30-11.00 (dystans FAN) i godz. 8.30-12.00 (dystanse MINI i MAX)

PROGRAM ZAWODÓW

8.30-11.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN)
8.30-12.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystanse MINI i MAX)
9.00-10.30 - zapisy w Chatce Małolatka (Mini Cross, roczniki 2014-2016 i 2012-2013)
10.45 - start Mini Cross (2-4 i 5-6 lat) na terenie Miasteczka Poland Bike
11.10 - ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN (sektor I - rocznik 2004-2005, sektor II - rocznik 2006-2007, sektor III - rocznik 2008-2009, sektor IV rocznik 2010-2011)
11.15 - start dystansu FAN (9 km)
12.20 - ustawianie zawodników w sektorach (I-X) na starcie dystansów MAX i MINI
12.30 - start dystansów MAX (52 km) i MINI (29 km)
13.00 - dekoracja dystansów FAN i Mini Cross
15.30 - dekoracja dystansów MINI i MAX

W Miasteczku Poland Bike można skorzystać bezpłatnie z serwisu rowerowego RafBike Store, rowerowej myjni GS27 i masażu regeneracyjnego BodyFitStudio. Dla wszystkich uczestników - bufety na trasie z izotonikami Komodo i w Miasteczku Poland Bike („kolarski makaron”, ciasta, owoce, napoje itp.). Dla dzieci Chatka Małolatka z malowaniem buziek i konkursami z nagrodami. Zapraszamy!

Szukajcie LOTTO Poland Bike Marathon na FB.

Media Poland Bike

 

 • Mapa krwiodawców według województw
  Mapa krwiodawców według województw
 • Liczba pobrań krwi i jej składników według województw
  Liczba pobrań krwi i jej składników według województw

Spada liczba krwiodawców

W 2017 r. liczba krwiodawców zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 9,4 tys. osób. Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 krwiodawców. Najwięcej krwiodawców bo 293 (na 10 tys. ludności) zarejestrowano w województwie podlaskim, natomiast najmniej w województwie lubelskim – 118 osób – informuje GUS.

W 2017 r. krew i jej składniki oddały 612783 osoby, w tym 612588 dawców honorowych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba krwiodawców zmniejszyła się o 9,4 tys. osób (spadek o 1,5%). Dokonano 1305,6 tys. donacji (pobranie krwi lub jej składnika do celów klinicznych, diagnostycznych, produkcyjnych) krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. pobrań krwi pełnej. Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza.

Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 dawców. W województwach mazowieckim i śląskim, pomimo wysokiej liczby krwiodawców, odnotowano wskaźniki na poziomie poniżej średniej krajowej (odpowiednio 128 osób i 144 osoby na 10 tys. ludności).


Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18–65 lat (W wyjątkowych przypadkach dawcą krwi może zostać osoba między 17 a 18 rokiem życia oraz która ukończyła 65 rok życia). Zbiorowość krwiodawców stanowiła 2,4% ludności w wieku 18–65 lat.

Przedstawiono dane Narodowego Centrum Krwi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Źródło: GUS

 • -
 • -

Finał 3 ligi z maturami w tle

Od piątku do niedzieli w Nadarzynie rozgrywany będzie jeden z turniejów finałowych koszykarskiej 3 ligi. Miejscowy GLKS walczyć będzie z zespołami z Krakowa, Poznania i Dobrodzienia o jedno z dwóch miejsc premiowanych awansem. Dla części zawodników gospodarzy tego samego dnia co turniej zaczną się egzaminy maturalne.

 

GLKS gra w mazowieckiej 3 lidze koszykówki od kilku lat, nigdy nie udało się jednak awansować do dalszego etapu rozgrywek, aby rywalizować o promocję do ogólnopolskiej 2 ligi. Dopiero w bieżącym sezonie zespół z podwarszawskiej miejscowości dzięki zajęciu 3 lokaty na Mazowszu wszedł do gry o awans.

 

Turniej półfinałowy, rozgrywany w Żarach był bardzo zacięty – pierwszy mecz GLKS wygrał po dogrywce z gospodarzami, w drugim uległ jednym punktem MTS Basket Kwidzyn, aby w trzecim wysoko pokonać King BC Szczecin i zapewnić sobie tym samym awans do turnieju finałowego.

 

Z nadarzyńskiej imprezy awans do 2 ligi uzyskają dwa zespoły. Faworytem wydaje się być KS Start Meble Dobrodzień, który bez porażki zwyciężył w strefie śląsko – opolskiej, a także w turnieju półfinałowym. Drużyna z Opolszczyzny jest najstarsza i najbardziej doświadczona. Pozostałe trzy ekipy są zdecydowanie młodsze – zbudowane w głównie z zawodników urodzonych w latach 90-tych.

 

Najniższą średnia wieku wyróżnia się GLKS – większość zawodników zespołu gospodarzy urodziła się w latach 1999 – 2000.

 

Bycie najmłodszą drużyną ma swoje wady i zalety – mówi trener Jacek Gembal, który razem z Bartłomiejem Przelazły i Grzegorzem Iwanowiczem prowadzi GLKS. - Przegrywamy na ogół warunkami fizycznymi, ale rekompensujemy to agresywną obroną czy szybszą grą – wyjaśnia szkoleniowiec.

 

Gembal i Przelazły prowadzą zawodników GLKS także w rozgrywkach juniorskich, gdzie reprezentują barwy MKS Pruszków, którego są wychowankami. W Nadarzynie grają na postawie umowy szkoleniowej między MKS, a GLKS.

 

Bardzo sobie chwalimy współpracę z GLKS – mówi prezes MKS Pruszków Grzegorz Kwasiborski. - Dzięki niej nasi juniorzy mają możliwość gry w seniorach, poznania dorosłej koszykówki i zdobycia doświadczenie – kontynuuje Kwasiborski.

 

Dla części zawodników GLKS tego samego dnia, co turniej finałowy zaczynają się egzaminy maturalne.

- To był jeden z powodów ubiegania się o organizację imprezy – informuje Andrzej Brzeczkowski z GLKS. - Gdyby finał był w Krakowie, Poznaniu czy Dobrodzieniu, to w co najmniej pierwszym meczu groziłby nam niepełny skład. Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Gminy Nadarzyn na organizację turnieju udało się tego uniknąć – dodaje.

 

Dokładny terminarz turnieju:

 

 • piątek, 4 maja, godz. 17.00, KS Start Meble Dobrodzień - KK UR Kraków,
 • piątek, 4 maja, godz. 19.30, MKK Pyra Poznań - GLKS Nadarzyn,
 • sobota, 5 maja, godz. 16.00, KK UR Kraków - GLKS Nadarzyn,
 • sobota, 5 maja, godz. 18.15, KS Start Meble Dobrodzień - MKK Pyra Poznań,
 • niedziela, 6 maja, godz. 11.00, MKK Pyra - KK UR Kraków,
 • niedziela, 6 maja, godz. 13.15, GLKS Nadarzyn - KS Start Meble Dobrodzień.

 

Wszystkie mecze rozgrywane są w hali przy ul. Sitarskich 4 w Nadarzynie, wstęp bezpłatny.

Informacja prasowa

Treść Ustawy Rządowej z 3 maja 1791r

 Z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Przedstawiamy skan Ustawy Rządowej ręcznie wykonanej w pałacowej drukarni na papierze czerpanym.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Urząd Gminy Nadarzyn nawiązał współpracę z Radiem Bogoria

Radio Bogoria (94.5 FM) będzie prezentowało najważniejsze wiadomości z terenu Gminy Nadarzyn w serwisach informacyjnych. Ponadto, w każdy czwarty czwartek miesiąca ze studia zlokalizowanego w nadarzyńskim urzędzie będzie nadawany program na żywo.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu, którego 17 maja Wójt Dariusz Zwoliński udzielił Radiu Bogoria.

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.