Urząd Gminy w Nadarzynie

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu.

Szczegółowe informacje na stronie PGE.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Rozalin, Urzut-Kostowiec spotkania z Wójtem

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wójt Dariusz Zwoliński zaprasza mieszkańców sołectw na spotkania wiejskie. Pierwsze, z mieszkańcami sołectwa Stara Wieś odbyło się 9 kwietnia, o godzinie 18.30 w Urzędzie Gminy Nadarzyn. Kolejne spotkanie już jutro.

  • 17 kwietnia (wtorek) o godzinie 18:30 wójt spotka się z mieszkańcami Rozalina w świetlicy NOK w Rozalinie ul. Młochowska 59.
  • 18 kwietnia (środa) o godzinie 19:00 wójt spotka się z mieszkańcami sołectw Urzut – Kostowiec w świetlicy w Urzucie.

Spotkania będą okazją do omówienia najważniejszych dla mieszkańców spraw m.in. inwestycji zaplanowanych w ich sołectwach w najbliższych latach, a także realizowanych projektów.

Spotkania umawiają sołtysi w poszczególnych sołectwach. Na zaplanowane spotkania zapraszają Wójt, Sołtysi i Rady Sołeckie.

Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm./ XLIII Sesję Rady Gminy Nadarzyn zwołano na 18 kwietnia 2018 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Proponowany porządek obrad na stronie BIP.

Planowane wyłączenia prądu – Rozalin, Nadarzyn

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowościach Rozalin i Nadarzyn.
We wtorek 17 kwietnia planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w Rozalinie. W godzinach 8:00-14:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Grzybowa, Migdałowa, Winogronowa, Rukoli oraz Nauczycielska (stacja 15/0,4 kV nr 02-0339 KOSTOWIEC 4).
W piątek 20 kwietnia w godzinach od 8:00 do 15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicy: Granicznej nr od 3 do 7a oraz od 11a do 15a w Nadarzynie (stacja 02-0760 NADARZYN SKR)

Szczegółowe informacje na stronie PGE:

https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Jeziorna

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Stop wypalaniu traw!

Co roku w okresie wiosennym znaczna część pożarów związana jest z wypalaniem traw i zarośli. W zdecydowanej większości przypadków wpływ na to ma czynnik ludzki oraz zwykła bezmyślność. Wysuszona roślinność stanowi doskonałe podłoże palne, a ogień może wyrządzić wiele szkód.

Przypominamy, wypalanie pozostałości roślinnych jest zabronione, a naruszenie tych zasad grozi sankcjami karnymi, które zostały określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym.  Sprawcy muszą liczyć się z karą pozbawienia wolności, nagany bądź grzywny.

Przesunięcie terminu zamknięcia przejazdu ze Starej Wsi do Ruśca

W piątek 6 kwietnia w Urzędzie Gminy Nadarzyn, z inicjatywy Wójta, odbyło się spotkanie z Wykonawcą przebudowy DK8. Celem rozmów było omówienie planowanych zmian w organizacji ruchu, które budziły niepokój wielu mieszkańców. Przede wszystkim istniała obawa o korki i utrudnienia.

Liczne uwagi oraz wskazówki Urzędu Gminy sprawiły, że efektem rozmów z Wykonawcą jest odłożenie w czasie zamknięcia przejazdu ze Starej Wsi do Ruśca przy Hotelu George. Prawdopodobny termin zamknięcia to początek maja. Ten czas zostanie wykorzystany na wprowadzenie rozwiązań, które zminimalizują utrudnienia związane ze zmianą organizacji ruchu. 

Po pierwsze, Wykonawca zobowiązał się do przygotowania do przejazdu wiaduktu umożliwiającego poruszanie się między Kostowcem a Urzutem.

Kolejna kwestia to planowana przebudowa odcinka ul. Szkolnej, od ul. Górnej (ok. 150 metrów), do parametrów drogi serwisowej, którą mieszkańcy będą się poruszać w momencie zamknięcia przejazdu. Prace mają zostać rozpoczęte w przyszłym tygodniu. W związku z tym przejazd ul. Szkolną do ul. Górnej będzie zamknięty. Wykonawca planuje objazd ulicami Główną i Osiedlową.


O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco po uzyskaniu wiadomości od wykonawcy.
 

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.