Urząd Gminy w Nadarzynie

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - obchody w Nadarzynie

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3-go maja w Nadarzynie. Uroczystość zorganizowana przez Nadarzyński Szczep WATAHA im. Żołnierzy Wyklętych rozpoczęła się o godz. 12.30 na Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie. W programie był: krótki rys historyczny, odśpiewanie hymnu państwowego, utworzenie żywej flagi i przemarsz przed Urząd Gminy oraz pamiątkowe zdjęcie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konstytucja 3 maja 1791 roku - wystawa na placu Poniatowskiego

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.


Zapraszamy na plac Poniatowskiego w Nadarzynie gdzie stanęła wystawa poświęcona Konstytucji 3 maja 1791 roku przygotowana przez UG Nadarzyn.

Planowane wyłączenia prądu Wolica, Rozalin

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu. W czwartek 10 maja w godzinach 9:00-13:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ul. Sękocińskiej w Wolicy (stacja 02-0830 Wolica Sękocińska).

W piątek 11 maja w godzinach 8:00-16:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ul. Młochowskiej od nr 85 do 107, firma SINO (stacja 02-1132 Rozalin SINO).

Szczegółowe informacje na stronie PGE.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Zadbaj o bezpieczeństwo pupila

Kolejny rok z rzędu ruszyła akcja darmowego elektronicznego znakowania psów i kotów. Także tym razem Gmina Nadarzyn dopłaci do sterylizacji i kastracji domowych pupili. Dofinansowanie do kastracji oraz sterylizacji czworonogów w połowie pokrywające koszt zabiegu przysługuje właścicielom zamieszkującym na terenie gminy Nadarzyn.

 

Elektroniczne znakowanie psów i kotów jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy. Chipowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikrochipu wielkości ziarenka ryżu. Dla zwierzęcia zabieg przypomina szczepienie. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych, w której umieszczane są dane właściciela pupila. Chipowanie to sprawdzona metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela znalezionego czworonoga. Dzięki niemu można z łatwością zidentyfikować zagubionego zwierzaka, dowiedzieć się kto jest jego właścicielem i tym samym uchronić go przed spędzeniem reszty życia w schronisku.

Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Gmina pokrywa połowę kosztu sterylizacji oraz kastracji psów i kotów z terenu Gminy Nadarzyn (tj. których właściciele zamieszkują na terenie naszej gminy).

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest:

1. Wypełnienie przez właściciela formularza „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu chipowania, sterylizacji/kastracji psa/kota w 2018r.” u weterynarza;

2. Okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres zamieszkania na terenie gminy Nadarzyn (np. zeznanie podatkowe złożone za rok poprzedni);

3. Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia;

4. W przypadku psów wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie;

5. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 sztuk.

Lista zalet jest znacznie dłuższa aniżeli wad sterylizacji. Suki po zabiegu stają się znacznie spokojniejsze, nie musimy obawiać się, że na skutek zmian hormonalnych w czasie rui będą nam uciekać i chować się w różne, dziwne miejsca, nie musimy się również obawiać o gromadki psów.

Gmina Nadarzyn na chipowanie przeznaczyła 5000 zł a na dopłaty do sterylizacji/kastracji 20000 zł.

Akcja chipowania i sterylizacji/kastracji zwierząt prowadzona jest w przychodni weterynaryjnej, przy ul. Rolnej 103, Kajetany, tel. kont. 22 739 88 25, 602 610 607.

Prosimy o kontakt telefoniczny z przychodnią, w celu umówienia terminu zabiegu.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

 • -

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu.

Szczegółowe informacje na stronie PGE.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

 • -

Rozalin, Urzut-Kostowiec spotkania z Wójtem

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wójt Dariusz Zwoliński zaprasza mieszkańców sołectw na spotkania wiejskie. Pierwsze, z mieszkańcami sołectwa Stara Wieś odbyło się 9 kwietnia, o godzinie 18.30 w Urzędzie Gminy Nadarzyn. Kolejne spotkanie już jutro.

 • 17 kwietnia (wtorek) o godzinie 18:30 wójt spotka się z mieszkańcami Rozalina w świetlicy NOK w Rozalinie ul. Młochowska 59.
 • 18 kwietnia (środa) o godzinie 19:00 wójt spotka się z mieszkańcami sołectw Urzut – Kostowiec w świetlicy w Urzucie.

Spotkania będą okazją do omówienia najważniejszych dla mieszkańców spraw m.in. inwestycji zaplanowanych w ich sołectwach w najbliższych latach, a także realizowanych projektów.

Spotkania umawiają sołtysi w poszczególnych sołectwach. Na zaplanowane spotkania zapraszają Wójt, Sołtysi i Rady Sołeckie.

Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm./ XLIII Sesję Rady Gminy Nadarzyn zwołano na 18 kwietnia 2018 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Proponowany porządek obrad na stronie BIP.

Planowane wyłączenia prądu – Rozalin, Nadarzyn

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowościach Rozalin i Nadarzyn.
We wtorek 17 kwietnia planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w Rozalinie. W godzinach 8:00-14:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicach: Grzybowa, Migdałowa, Winogronowa, Rukoli oraz Nauczycielska (stacja 15/0,4 kV nr 02-0339 KOSTOWIEC 4).
W piątek 20 kwietnia w godzinach od 8:00 do 15:00 prądu nie będą mieli mieszkańcy domów przy ulicy: Granicznej nr od 3 do 7a oraz od 11a do 15a w Nadarzynie (stacja 02-0760 NADARZYN SKR)

Szczegółowe informacje na stronie PGE:

https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Jeziorna

Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

Stop wypalaniu traw!

Co roku w okresie wiosennym znaczna część pożarów związana jest z wypalaniem traw i zarośli. W zdecydowanej większości przypadków wpływ na to ma czynnik ludzki oraz zwykła bezmyślność. Wysuszona roślinność stanowi doskonałe podłoże palne, a ogień może wyrządzić wiele szkód.

Przypominamy, wypalanie pozostałości roślinnych jest zabronione, a naruszenie tych zasad grozi sankcjami karnymi, które zostały określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym.  Sprawcy muszą liczyć się z karą pozbawienia wolności, nagany bądź grzywny.

Przesunięcie terminu zamknięcia przejazdu ze Starej Wsi do Ruśca

W piątek 6 kwietnia w Urzędzie Gminy Nadarzyn, z inicjatywy Wójta, odbyło się spotkanie z Wykonawcą przebudowy DK8. Celem rozmów było omówienie planowanych zmian w organizacji ruchu, które budziły niepokój wielu mieszkańców. Przede wszystkim istniała obawa o korki i utrudnienia.

Liczne uwagi oraz wskazówki Urzędu Gminy sprawiły, że efektem rozmów z Wykonawcą jest odłożenie w czasie zamknięcia przejazdu ze Starej Wsi do Ruśca przy Hotelu George. Prawdopodobny termin zamknięcia to początek maja. Ten czas zostanie wykorzystany na wprowadzenie rozwiązań, które zminimalizują utrudnienia związane ze zmianą organizacji ruchu. 

Po pierwsze, Wykonawca zobowiązał się do przygotowania do przejazdu wiaduktu umożliwiającego poruszanie się między Kostowcem a Urzutem.

Kolejna kwestia to planowana przebudowa odcinka ul. Szkolnej, od ul. Górnej (ok. 150 metrów), do parametrów drogi serwisowej, którą mieszkańcy będą się poruszać w momencie zamknięcia przejazdu. Prace mają zostać rozpoczęte w przyszłym tygodniu. W związku z tym przejazd ul. Szkolną do ul. Górnej będzie zamknięty. Wykonawca planuje objazd ulicami Główną i Osiedlową.


O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco po uzyskaniu wiadomości od wykonawcy.
 

 • -

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w długi weekend

W związku z długim weekendem Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił założenia dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej. Przede wszystkim zmiany dotyczą 30 kwietnia oraz 1 i 3 maja. W pierwszym przypadku komunikacja miejska będzie kursować zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy, z wyłączeniem SKM. Niektóre linie zostaną zasilone dodatkowym taborem. Z kolei 1 i 3 maja będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.

Poniżej założenia funkcjonowania komunikacji miejskiej w długi weekend.

W dniach 28-29.04.2018r. oraz 2 i 4.05.2018r.:

 • autobusy, tramwaje, metro i SKM – kursować będą bez zmian

W dniu 30.04.2018r.:

 • autobusy, metro, tramwaje oraz linie lokalne typu L-x kursować będą wg rozkładu jazdy soboty, SKM kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia powszedniego
 • zawieszone będzie kursowanie linii 300
 • zasilenie linii dodatkowym taborem: 24, 26, 105, 122, 132, 138, 140, 145, 155, 160, 162, 167, 178, 186, 189, 190, 504, 507, 512, 520, 523, 527, 709, 710, 717, 719, 723, 739, ZP
 • zmiany taborowe (zwiększona pojemność taboru): 155, 187, 501, 522
 • uruchomienie kursowania linii wg rozkładów specjalnych: 2, 31, 193, 317, 326, 331, 345, 397, 401, 402, E-1, E-9, Z-1, Z-2

W dniach 1 i 3.05.2018r.:

 • autobusy, tramwaje, metro, SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego
 • zawieszone będzie kursowanie linii 126
 • linia 193 będzie kursować wg specjalnego rozkładu jazdy

W dniach 5-6.05.2018r.:

 • autobusy, tramwaje, metro, SKM kursować będą bez zmian
 • linia 193 będzie kursować wg specjalnego rozkładu jazdy

KONKURS „ZAGADKOWA BIBLIOTEKA”!

Wzorem lat ubiegłych, zapraszamy wszystkich Czytelników do wzięcia udziału w prostym konkursie pt. „Zagadkowa biblioteka”. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe!

Z okazji „Tygodnia bibliotek” zorganizowaliśmy kolejną edycję konkursu. Aby wziąć w nim udział wystarczy do końca maja 2018 r. odwiedzić dowolną placówkę Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn i na karcie konkursowej zaznaczyć odpowiedzi na dwa proste pytania. Zapraszamy i życzymy powodzenia.

Bieżące informacje znajdziesz na naszej stronie: www.biblioteka.nadarzyn.pl

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.