Urząd Gminy w Nadarzynie

1. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu działek o nr ewid. 513, 514 w miejscowości Wolica”

652TKIkAmBcBYF4EgAVwU3vi+55SZQAAAABJRU5ErkJgggA=

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 540.595,65 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 343.981,00 zł.
Umowa o dofinansowanie nr 00617-6935-UM0711082/17 z dnia 26.02.2018 roku.

Celem projektu jest zagospodarowanie działek nr ewid. 513 i 514 w miejscowości Wolica.

W ramach projektu zostaną zagospodarowane niezabudowane i nieuzbrojone działki
o nr ewid. 513 i 514 w miejscowości Wolica. W ramach zagospodarowania terenu od strony północno-zachodniej przewiduje się wykonanie pasa pieszo-jezdnego, co zapewni bezpieczny dostęp do placu. Wzdłuż pasa w ramach projektu zostaną utworzone miejsca parkingowe. Na zagospodarowanie terenu składa się także ogólnodostępny plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, wyposażona w bezpieczną nawierzchnię oraz zestaw certyfikowanych urządzeń stałych (zestaw metalowy zabawowy, samochód terenowy, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, huśtawka ważka, bujaki sprężynowe). Będzie też mini park dla osób
 z dziećmi czy osób starszych. Teren będzie oświetlony, ogrodzony, przewidziano także miejsce na odpady oraz budynek gospodarczy, który będzie pełnił role zaplecza socjalno-sanitarnego.

2. Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.903.465,45 zł.

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostanie wykonane 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstanie także  6 punktów Bike & Ride – każdy z 10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe wyposażone w pompkę do roweru, zestaw narzędzi, a także w ławkę – jako miejsce odpoczynku.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją I i II etapu budowy ścieżek na terenie gminy Nadarzyn. Zadaniem projektu jest zmniejszenie natężenia ruchu zmotoryzowanego oraz poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu rowerowego. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po drogach gminnych i powiatowych. Nastąpi redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza na terenie Gminy.

Ar4P8WgvIMPGfTuAAAAAElFTkSuQmCC

3. Projekt pn. „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.624.070,14 zł.

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostanie wybudowany parking Park & Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadarzyn, który będzie dodatkowo pełnić funkcję zintegrowanego węzła (centrum) przesiadkowego. Inwestycja powstanie w centralnej części miejscowości Nadarzyn przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z Mszczonowską oraz przy ścieżce rowerowej.

Efektem projektu będzie powstanie 1 parkingu w systemie P&R na 225 miejsc parkingowych, w tym 8 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i 40 przeznaczonych dla rowerów oraz 4 perony autobusowe i poczekalnia.

Celem projektu jest przeniesienie motoryzacji indywidualnej na rzecz transportu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej. Efektem skoordynowanie różnych środków komunikacji (samochody, rowery, komunikacja zbiorowa) będzie skrócenie czasu podróżny i redukcja emisji spalin.

Ar4P8WgvIMPGfTuAAAAAElFTkSuQmCC

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.