Urząd Gminy w Nadarzynie

Podatki lokalne - zmiany od 2018 roku

Podatek od nieruchomości:

Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn zmieniona została stawka za grunty pozostałe na kwotę 0,30 zł za 1 m². Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Podatek rolny:

Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn cena skupu żyta została obniżona do kwoty 32,00 zł za 1 ha, będąca podstawą do naliczania podatku rolnego na terenie Gminy Nadarzyn od 01.01.2018 roku.

1. dla ha fizycznego (32,00 x 5q) = 160,00 zł za hektar
2. dla ha przeliczeniowego (32,00 x 2,5 q) = 80,00 zł za hektar

Podatek leśny:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku ustalił kwotę przeliczeniową do podatku leśnego w wysokości 197,06 zł za 1 m³ drewna.

Stawka podatku leśnego na rok 2018: 197,06 x 0,220 = 43,3532 zł

Podatek od środków transportowych:

Stawki Podatku od środków transportowych pozostają bez zmian i obowiązują zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn XXVII/289/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn  Nr XI.138.2015 z dnia 30 września 2015 r. w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXVII/289/2012  Rady  Gminy  Nadarzyn  z  dnia  28 listopada 2012 r. w sprawie stawek  podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013 r.

Druki deklaracji oraz informacji na podatek rolne, leśny i od nieruchomości nie uległy zmianie.

Przypominamy, iż w roku 2018 również obowiązuje art. 6 ust 11a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Organ podatkowy nie wydaje decyzji podatkowej, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia pocztowego w obrocie krajowym - obecnie jest to kwota 6,10 zł.

  • autor: Katarzyna Kobylińska, data: 2017-11-08

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.