Urząd Gminy w Nadarzynie

 • -

Projekt grobowca szczątków ludzkich znalezionych podczas modernizacji trasy katowickiej

W marcu 2017 roku w Nadarzynie podczas nadzoru archeologicznego nad pracami budowlanymi prowadzonymi w związku z modernizacją drogi krajowej E8 do parametrów drogi szybkiego ruchu S8 w trakcie rozbiórki muru okalającego dawny park przykościelny, w fundamentach znalezione zostały wmurowane ludzkie szczątki oraz pojedyncze znaleziska w ziemi. Prace zostały wstrzymane, a teren został objęty śledztwem prokuratorskim. W jego trakcie, na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przeprowadzono badania geofizyczne, mające na celu określenie wieku oraz rodzaju znalezisk. Prace te potwierdziły przypuszczenie o istnieniu w tym miejscu cmentarza przykościelnego, którego chronologia została wstępnie określona na XVII – XIX wiek. Przeprowadzone zostały archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Znalezione szczątki zostały ekshumowane i po nabożeństwie żałobnym odprawionym 22 września 2017 r. na nadarzyńskim cmentarzu przez ks. Andrzeja Wieczorka proboszcza miejscowej parafii pochowane we wspólnym, symbolicznym grobie.

 

Poniżej projekt grobowca przeniesionych szczątków, który powstanie na wiosnę 2018 r. Inwestorem jest Parafia pw. św. Klemensa w Nadarzynie oraz Gmina Nadarzyn.

 

Ponadto Gmina Nadarzyn podejmuje działania, aby znalezione artefakty były eksponowane w Izbie Tradycji znajdującej się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.

 

Więcej o wykopaliskach w październikowym numerze Wiadomości Nadarzyńskich (str. 11) https://www.nadarzyn.pl/plik,6597,wn10-2017-pdf.pdf

 • -
 • -

Apel do hodowców trzody chlewnej dot. ASF

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z kolejnymi przypadkami ASF u dzików (ostatnie przypadki dotyczą powiatów: Warszawa Zachód i Piaseczno), przesyłamy apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie zasad bioasekuracji do zapoznania wśród hodowców i rolników utrzymujących trzodę chlewną.

ASF czyli afrykański pomór świń  nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw. Dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują i proszą o bezwzględne przestrzeganie bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia

- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami.

- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

- wyłóżcie maty nasączone środkami dezynfekcyjnymi przed wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

 • -
 • -

Planowane wyłączenia prądu

PGE – Rejon Energetyczny Jeziorna informuje o planowanych włączeniach prądu w miejscowości Nadarzyn.
Przypominamy: zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych - tel. 991.

 • -
 • -
 • -

Wystawa „Dla każdego coś interesującego, czyli czego szukać w RCIN…”

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn współpracuje z Biblioteką Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk (PAN), w zakresie wymiany doświadczeń oraz korzystania z Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych PAN (RCIN). Z myślą o naszych czytelnikach, wspólnie przygotowaliśmy wystawę pt. „Dla każdego coś interesującego, czyli czego szukać w RCIN…”

Repozytorium jest ogólnodostępną platformą dostępu do cyfrowych zbiorów kilkunastu instytutów PAN i umożliwia dostęp online do szeregu publikacji takich jak książki, czasopisma,  mapy, prace dyplomowe, starodruki a nawet rękopisy. Szeroki zasób RCIN stanowi znakomite uzupełnienie oferty biblioteki publicznej, w zakresie księgozbioru popularno-naukowego oraz naukowego. Zachęcamy wszystkich czytelników do korzystania ze zbiorów Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych PAN. Platforma jest całkowicie bezpłatna, dostępna pod adresem: http://rcin.org.pl. Zapewnia ona dostęp do wielu unikatowych książek oraz innych dokumentów, nieosiągalnych w bibliotekach publicznych. Nierzadko są to zbiory, których zasób stanowią pojedyncze, niezwykle wartościowe egzemplarze wydawnictw, starodruków bądź rękopisów. Niniejsza wystawa ma na celu przykładowe ukazanie tego, co możemy odnaleźć w zasobach RCIN np. przedwojenny atlas motyli, lwowski poradnik gospodyni, opracowanie o zwyczajach i zabobonach Polaków z 1884 r. oraz szereg nowszych publikacji: o rozwoju motoryzacji bądź telewizji w PRL, o współczesnej sieci kolejowej w Polsce, afazji czy występowaniu ptactwa na terenie Warszawy. Nie zabrakło też regionaliów związanych z Gminą Nadarzyn: we współczesnym opracowaniu, autorstwa Urszuli Bijak, dot. nazw miejscowości na Mazowszu, znaleźliśmy informacje o Nadarzynie i Młochowie.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki od 20.11 do 19.12.2017 r. (wejście od strony ronda – hall na parterze).  Zapraszamy - wstęp wolny!

Więcej o tym, co w bibliotece: www.biblioteka.nadarzyn.pl

 • -

Testy „Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego” – zawyją syreny

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22 - 24 listopada, w godzinach 9:00-16:00 w związku z trwającymi odbiorami, przeprowadzone zostaną testy „Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”. Celem testów będzie sprawdzenie budowanego Systemu poprzez głośne uruchomienie wybranych syren alarmowych oraz ogłoszenie komunikatów na terenach partnerów biorących udział w projekcie tj.: Miasto Pruszków, Miasto Piastów, Gmina Brwinów, Gmina Michałowice, Gmina Nadarzyn.

22 listopada - test i odbiór pulpitów gminnych oraz centrali powiatowej,
23 listopada - szkolenie użytkowników i administratorów z obsługi systemu,
24 listopada - dzień zapasowy.

Podczas testów i szkolenia planowane jest sprawdzenie Systemu „na żywym organizmie”.

Działając zgodnie z §10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, komunikat o prowadzonym ćwiczeniu należy rozpowszechnić w środkach masowego przekazu i sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

 • -

Uwaga rolnicy !!! Spis zwierząt gospodarskich

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina wszystkim hodowcom zwierząt gospodarskich, takich jak bydło mleczne i opasowe, owce, kozy, trzoda chlewna o konieczności dokonania - najpóźniej do 31 grudnia - spisu posiadanych zwierząt w gospodarstwie.
- Spis zwierząt należy dostarczyć do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście, za pośrednictwem poczty lub z wykorzystaniem platformy cyfrowej e-PUAP najpóźniej 7 dni od dnia jego przeprowadzenia - informuje Beata Kalinowska Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę i już teraz spisać stado. W przypadku bydła trzeba podać: numer siedziby stada, datę dokonania spisu, wypisać numery wszystkich sztuk, w prawym górnym rogu wpisać wyraz „BYDŁO” oraz nie zapomnieć o podpisie.
W przypadku świń trzeba podać: numer siedziby stada, datę, w prawym górnym rogu słowo „ŚWINIE”, podajemy również łączną ilość zwierząt przebywających w stadzie na dzień spisu i składamy podpis.
Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR

 • -

System wczesnego ostrzegania - co oznaczają alarmowe sygnały dźwiękowe?

Wdrażany obecnie „Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach” ma na celu wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności zamieszkałej oraz przebywającej na obszarze gminy poprzez przekazywanie przez wojewodę/starostę/wójta sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze województwa/starostwa/gminy.
Powiat Pruszkowski realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych, natomiast gminy są partnerami biorącymi udział w projekcie.
Cel projektu realizowany będzie poprzez ostrzeganie i alarmowanie.

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania.

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż toczy się z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako dz. ew. nr 229/2 o pow. 0,0068 ha położoną w gminie Nadarzyn, obrębie 0015 Urzut.

Podziękowanie dla Mieszkańców Gminy Nadarzyn

.

 • -
 • -

OSP Młochów może się pochwalić nowym samochodem strażackim.

Jest to samochód specjalny, pożarniczy, średni ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, marka MAN.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 848.700 zł. Gmina Nadarzyn i OSP Młochów uzyskały trzy dotacje, które pochodziły z następujących źródeł: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

 • -

Pierwsza Nadarzyńska GALA SPORTU

Szanowni Państwo !

Wielkimi krokami zbliża się Pierwsza Nadarzyńska GALA SPORTU, na której wręczane będą nagrody i wyróżnienia  dla najlepszych z najlepszych.

Na mocy Uchwały nr XXVI.342.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 roku ustanowiono Regulamin przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrody i wyróżnienia za rok 2017 będą wręczane na uroczystej Nadarzyńskiej Gali Sportu w drugiej połowie marca 2018 roku.

Jednorazowe nagrody finansowe oraz wyróżnienia dla sportowców, trenerów, nauczycieli, działaczy sportowych oraz organizatorów imprez sportowych mogą otrzymać osoby fizyczne  zamieszkałe na terenie Gminy Nadarzyn lub udzielające się  w klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Nadarzyn oraz jednocześnie prowadzących szkolenie sportowe na terenie Gminy Nadarzyn; osoby pracujące w placówkach oświatowych Gminy Nadarzyn lub współpracujące z nimi; osoby pracujące lub współpracujące z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nadarzyn, w szczególności promujące kulturę fizyczną i zdrowy styl życia.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 2 do Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXVI.342.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.) wraz ze stosownymi dokumentami należy składać do 30 listopada 2017 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn (pok. 100) w opisanej kopercie:

„Wniosek w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe  za rok 2017”

lub listownie na adres:

Urząd Gminy Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24;  05-830 Nadarzyn

(decyduje data stempla pocztowego).

W razie potrzeby, z przyjemnością udzielę dodatkowych informacji

zapytania proszę kierować na e-mail gos@nadarzyn.pl.

               

Zapraszam do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.

 

Dyrektor GOS w Nadarzynie
Dariusz Zwoliński

 • -

„Pruszków na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej”

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z cyklu Pruskoviana poświęcone Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i jej roli w rozwoju Pruszkowa. W programie spotkania wykład Huberta Bojarskiego – historyka, muzealnika i znawcy dziejów kolejnictwa oraz dyskusja z udziałem publiczności.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada o godzinie 15:00 w siedzibie Muzeum przy ul. 3 Maja 8A w Pruszkowie.

Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny.

Podatki lokalne - zmiany od 2018 roku

informacja w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2018

Projekt organizacji ruchu w miejscowości Wolica

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu w miejscowości Wolica.

Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 14  listopada  br.

 

Referat Inwestycji

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.