Urząd Gminy w Nadarzynie

System wczesnego ostrzegania - co oznaczają alarmowe sygnały dźwiękowe?

Wdrażany obecnie „Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach” ma na celu wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności zamieszkałej oraz przebywającej na obszarze gminy poprzez przekazywanie przez wojewodę/starostę/wójta sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze województwa/starostwa/gminy.
Powiat Pruszkowski realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych, natomiast gminy są partnerami biorącymi udział w projekcie.
Cel projektu realizowany będzie poprzez ostrzeganie i alarmowanie.

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania.

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż toczy się z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako dz. ew. nr 229/2 o pow. 0,0068 ha położoną w gminie Nadarzyn, obrębie 0015 Urzut.

Podziękowanie dla Mieszkańców Gminy Nadarzyn

.

OSP Młochów może się pochwalić nowym samochodem strażackim.

Jest to samochód specjalny, pożarniczy, średni ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, marka MAN.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 848.700 zł. Gmina Nadarzyn i OSP Młochów uzyskały trzy dotacje, które pochodziły z następujących źródeł: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

Pierwsza Nadarzyńska GALA SPORTU

Szanowni Państwo !

Wielkimi krokami zbliża się Pierwsza Nadarzyńska GALA SPORTU, na której wręczane będą nagrody i wyróżnienia  dla najlepszych z najlepszych.

Na mocy Uchwały nr XXVI.342.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 roku ustanowiono Regulamin przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrody i wyróżnienia za rok 2017 będą wręczane na uroczystej Nadarzyńskiej Gali Sportu w drugiej połowie marca 2018 roku.

Jednorazowe nagrody finansowe oraz wyróżnienia dla sportowców, trenerów, nauczycieli, działaczy sportowych oraz organizatorów imprez sportowych mogą otrzymać osoby fizyczne  zamieszkałe na terenie Gminy Nadarzyn lub udzielające się  w klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Nadarzyn oraz jednocześnie prowadzących szkolenie sportowe na terenie Gminy Nadarzyn; osoby pracujące w placówkach oświatowych Gminy Nadarzyn lub współpracujące z nimi; osoby pracujące lub współpracujące z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nadarzyn, w szczególności promujące kulturę fizyczną i zdrowy styl życia.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 2 do Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXVI.342.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.) wraz ze stosownymi dokumentami należy składać do 30 listopada 2017 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn (pok. 100) w opisanej kopercie:

„Wniosek w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe  za rok 2017”

lub listownie na adres:

Urząd Gminy Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24;  05-830 Nadarzyn

(decyduje data stempla pocztowego).

W razie potrzeby, z przyjemnością udzielę dodatkowych informacji

zapytania proszę kierować na e-mail gos@nadarzyn.pl.

               

Zapraszam do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.

 

Dyrektor GOS w Nadarzynie
Dariusz Zwoliński

„Pruszków na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej”

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z cyklu Pruskoviana poświęcone Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i jej roli w rozwoju Pruszkowa. W programie spotkania wykład Huberta Bojarskiego – historyka, muzealnika i znawcy dziejów kolejnictwa oraz dyskusja z udziałem publiczności.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada o godzinie 15:00 w siedzibie Muzeum przy ul. 3 Maja 8A w Pruszkowie.

Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny.

Podatki lokalne - zmiany od 2018 roku

informacja w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2018

Projekt organizacji ruchu w miejscowości Wolica

Informujemy mieszkańców o możliwości wnoszenia uwag oraz wniosków do projektu organizacji ruchu w miejscowości Wolica.

Uwagi i wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 14  listopada  br.

 

Referat Inwestycji

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.